İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


TOFAŞ GO-TECH@Supplier Programı

Şubat 24, 2021
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin (TOFAŞ) yürüttüğü 2021 yılı GO-TECH@Supplier adlı programına başvurular devam etmektedir. Programın amacı, TOFAŞ tedarikçileri ile dijital dönüşüm alanında rekabetçi ve yenilikçi çözümler sunabilecek olan potansiyel Teknoloji Tedarikçileri arasında tanışma/işbirliği geliştirme organizasyonları düzenleyerek yeni işbirliği imkanları sağlamaktır. Aşağıda linki yer alan formu dolduran firmalar ve girişimlere yapılacak değerlendirmeler sonucunda tedarikçi bazlı organizasyonlar için TOFAŞ Connected Supplier Ekibi tarafından davetler gönderilecektir.

TOFAŞ GO-TECH 2020 etkinliğine dair istatistikler:

 • 418 katılımcı

 • 78 TIER-1 tedarikçi

 • 14 iyi uygulama örneği

 • 6 start-up/teknoloji sağlayıcı

 • 140+ network etkinliği katılımcısı

Duyuru: https://www.linkedin.com/posts/tofas-go-tech-organization_gotech-tedarikaexi-iaovagnbirliafbi-activity-6769229649823223808-BhL8

Online başvuru formu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7LLfy5ird0uT-appp871qWu4G3dBkq5Fk2m7XXe79hNUQzQ5OFdNQ0NZVTcxS1BQNVhKMUdZQVU1Ry4u

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki odak teknoloji alanlarında çalışan Teknoloji Sağlayıcı firmalar ve start-up’lar:

 • Görüntü İşleme Sistemleri

 • Veri Toplama ve Makine Öğrenmesi

 • Robotik/Otomasyon

 • Enerji Tüketim Takip ve Optimizasyonu

 • Ölçüm Sistemleri

 • Diğer

TOFAŞ Tedarikçileri ile gerçekleştirilecek “Go-Tech @ Supplier” organizasyonları hakkında

 • Katılımcılar:

  • TOFAŞ ve Tedarikçi Organizasyonu

  • Min. 3 – Max. 5 Teknoloji Sağlayıcı

 • Organizasyon İçeriği:

  • Tedarikçi İhtiyaç/Acı Nokta Paylaşımı

  • Aday Teknoloji Sağlayıcı Sunuşu

  • Line Walk- Fırsat Arama

  • Potansiyel Proje Liste/Önerileri

 • Organizasyonlar yarım gün olacak şekilde, sosyal mesafe ve önlemler gözetilerek düzenlenecektir.

 • Yıl içerisinde katılım ve çözüm ile destek sağlayan firmalar, Go-Tech sahnesinde devreye aldıkları iyi uygulamaları paylaşmak fırsatı yakalayacaktır.

Başvuru ve programa katılım süreci

 • Hizmet alanları ve kriterleri içeren başvuruların alınması

 • TOFAŞ Tedarikçisi ile proje bazlı eşleştirme

 • Saha ziyareti ve fırsat keşif çalışmaları

 • Projelerin hayata geçirilmek üzere TOFAŞ Tedarikçilerine sunulması

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel (1): (212) 275 33 90

Tel (2): (224) 261 03 50