İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


TEKNOFEST 2021 Yarışmaları Başvuru Tarihi

Mart 9, 2021
Görsel-Template-7-1200x675.jpg

TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen tüm yarışmaların son başvuru tarihi 15 Mart 2021’e kadar uzatılmıştır!

TÜBİTAK’ın paydaşları arasında yer aldığı, dünyanın en büyük havacılık festivallerinden TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. TEKNOFEST’in dördüncü yılında da birbirinden renkli ve heyecanlı 11 yarışmanın yürütücülüğünü üstlenen TÜBİTAK, “Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışmasını”, “Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araç Yarışmasını” ve ”Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması”nı bu yıl ilk kez düzenliyor.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

Yerli ve milli teknoloji üretme heyecanını ve yeteneğini erken yaşlarda geliştirmek için bu yıl ilk kez TEKNOFEST kapsamında, TÜBİTAK tarafından, Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları düzenleniyor.  Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında takımlara 25.000 TL hazırlık desteği ve 30.000 TL’ye kadar performans ödülleri ile özel ödüller verilecek.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, üniversitelerimiz ve kamuoyunda alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmayı, ülkemizin batarya beslemeli araçlar teknolojisinde gelişimine katkı sağlamayı, katılımcılara mesleki ve sosyal alan deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Elektromobil ve hidromobil kategorilerinde düzenlenen yarışlarda, bu yıl takımlara 25.000 TL hazırlık desteği ve 50.000 TL’ye kadar performans ödülleri ile özel ödüller verilecek.

Lise ve Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, 31 Ağustos- 5 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Park Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek. Başvurular, https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmaları

Ülkemizin İHA teknolojisinde elde ettiği başarıya liseli gençleri ortak ederek, yerli savunma teknolojileri için insan kaynağı geliştirmeyi ve gençlerin yeteneklerini artırmayı hedefleyen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde düzenleniyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Liseler Arası İHA Yarışması’nda takımlara 13.000 TL hazırlık desteği ve 25.000 TL’ye kadar performans ödülleri ve özel ödüller verilecek.

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmaları

2016 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, gençlerimizi İHA teknolojilerine yönlendirmeyi, ülkemizin bu alanda sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi arttırmayı, aynı zamanda katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde düzenlenen yarışmada takımlara 18.000 TL hazırlık desteği ve 40.000 TL’ye kadar performans ödülleri ile özel ödüller verilecek.

Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmaları

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması, herhangi bir kategori ve görev tanımı olmaksızın katılımcıların tamamen hayal ve fikir dünyalarını geliştirerek farklı yapılardaki (sabit kanat, döner kanat, çırpan kanat, hibrit vb.) İHA’larla her türlü bilimsel ve teknolojik beceriye dayalı uçuşları teşvik ederek ülkemizi İHA teknolojilerinde, ulusal ve uluslararası öğrencilerin buluşma noktası haline getirmeyi amaçlıyor. Takımlara 18.000 TL’ye kadar hazırlık desteği ve 50.000 TL’ye kadar performans ödülleri verilecek.

Liseler Arası İHA, Uluslararası İHA ve Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışmaları, 13 Eylül – 18 Eylül 2021 tarihlerinde Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleşecek.

Başvurular, https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Ülkemizin bilim temelli teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarının hedefi, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Öğrencilerin yapacağı başvurular, jüriler tarafından değerlendirilecek ve başarılı bulunan projeler 21-26 Eylül tarihinde İstanbul’da yapılacak olan TEKNOFEST’te sergilenecek. Birinciye 20.000 TL, ikinciye 13.000 ve üçüncüye ise 10.000 TL ödül verilecek.

Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr/ sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri kutup bilimleri konusunda çalışmalar için teşvik etmek ve bu alandaki nitelikli çalışmalarla hem toplumumuzda farkındalık oluşturmak hem de ülkemizin uluslararası bilimsel çevrelerde söz sahibi ülkelerden biri haline getirmek amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenecek.

Yer Bilimleri, Fiziki Bilimler, Canlı Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler olarak dört ana alanda gerçekleşecek olan yarışmaya lise öğrencilerinin yapacağı başvurular jüriler tarafından değerlendirilecek, başarılı bulunanlar 30-31 Nisan 2021’de TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenecek olan final yarışmasına katılacak. Finalde her alanda derece alan projeler, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak TEKNOFEST’te sergilenecek. Birinciye 6.000 TL, ikinciye 5.000 TL üçüncüye ise 4.000 TL ödül verilecek.

Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr/ sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

TEKNOFEST kapsamında temel yarışma alanlarından biri olan Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’na Tıbbi Biyoteknoloji, Hayvan Biyoteknolojisi, Mikrobiyal ve Endüstriyel Biyoteknoloji, Bitki Biyoteknolojisi, Biyomedikal Mühendislik ve Sistem Biyolojisi tematik alanlarında lise, üniversite ve lisansüstü seviyesinde yarışmacılar katılım gösterecek. “Proje Kategorisi” ve “Fikir Kategorisi” olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek olan yarışmaya yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. Fikir kategorisi, lise seviyesi ve üniversite ve üzeri seviyesi olarak iki seviyede değerlendirilecek; proje kategorisine ise sadece lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilecek.

Fikir kategorisinde lise seviyesinde birinciye 12.000 TL, ikinciye 7.000 TL, üçüncüye ise 4.000 TL ödül verilirken, üniversite ve üzeri seyisinde birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL üçüncüye ise 5.000 TL ödül verilecek. Proje kategorisinde ise; üniversite ve üzeri seviyesinde birinciye 17.000 TL ikinciye 12.000 TL ve üçüncüye ise 7.000 TL ödül verilecek.

Başvurular, https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Roket Yarışması

TÜBİTAK SAGE’nin 3 yıldır yürütücülüğünü ROKETSAN A.Ş ile birlikte paylaştığı Roket Yarışması, gençlerin bu alandaki bilgi ve tecrübesinin artmasını, geleceğin teknolojilerini üreten ve geliştiren tarafta yer almalarını amaçlamaktadır. Roket Yarışmasında bu sene ilk kez ”Lise Kategorisi” ve ”Zorlu Görev Kategorisi” açıldı.

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında farkındalık oluşturmak, bu alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek, gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamak amacıyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında birçok teknoloji yarışması düzenlenmektedir. Roket Yarışması 1-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Tuz Gölü Hisar Atış Alanı’nda gerçekleştirilecektir.

Lise kategorisinde birinciye 60.000 TL, ikinciye 50.000 TL üçüncüye ise 40.000 TL; orta irtifa kategorisinde birinciye 60.000 TL, ikinciye 50.000 TL ve üçüncüye ise 40.000 TL; yüksek irtifa kategorisinde birinciye 60.000 TL, ikinciye 50.000 TL, üçüncüye ise 40.000 TL, zorlu görev kategorisinde ise birinciye 75.000 TL, ikinciye 60.000 TL, üçüncüye ise 50.000 TL ödül verilecek.

Başvurular, https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Bilişim Vadisi’nde

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasının hedefi, katılımcıları otonom araç teknolojileri alanında, özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmektir.

TÜBİTAK’ın, HAVELSAN ve Bilişim Vadisi ile yürütücülüğünü paylaştığı, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç 13-17 Eylül 2021 tarihler arasında Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Robotaksi araçlar tam ölçekli şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda görev yapacaklar. Hazır Araç ve Özgün Araç kategorilerinde düzenlenecek yarışmaya takımlar, tasarladıkları ve ürettikleri araçlarıyla ya da otonom kabiliyetlerini sergileyecekleri hazır araçlarla katılacaklar. Yarışmada birinciye 75.000 TL, ikinciye 50.000 TL, üçüncüye ise 35.000 TL ödül verilecek.

Başvurular, https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Ulaşımda Yapay Zekâ Yarışması

Ulaşımda Yapay Zekâ Yarışması, ulaşım alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek amacıyla yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Gelecekte farklı görevlerde kullanılacak uçan arabaların şehirde yapay zekâ ile trafikte yol almasını sağlayacak teknolojiler yarışacak. TÜBİTAK, CEZERİ ve ASELSAN yürütücülüğündeki yarışmaya lise, lisans, ön lisans ve mezun gençler katılabilecek.

Yarışmada birinciye 60.000 TL, ikinciye 40.000 TL, üçüncüye ise 20.000 TL ödül verilecek.

Başvurular, https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Tüm TEKNOFEST TÜBİTAK Yarışmaları için;

Detaylı bilgi, https://teknofest.org/ sayfasında mevcuttur.

Başvuru için son tarih: 15 Mart 2021

Saygılarımızla

TÜBİTAK