İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Production Engineering Solutions 25.01.2021

Ocak 26, 2021
Görsel-Template-1200x675.jpg

Production Engineering Solutions dergisi editörünün seçimlerinden oluşan haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

Update your preferences today to have the PES magazine delivered straight to your inbox!
UPDATE PREFERENCES

Editor’s comment for January 2021

I’m a firm believer in automation.

Actually I’ll rephrase that. I still reminisce about the days when big manufacturing companies reigned, employed tons of people and every process was predominantly manual.

But that’s just me being nostalgic. I like the idea of businesses being the focal point of communities. I like the idea of everyone being gainfully employed, doing a fair day’s work for a fair day’s pay and having job security for life irrespective of academic ability. How things have changed…

READ MORE

LATEST NEWS

Online seminars launched to preview MACH 2022

Organiser of MACH exhibition, the Manufacturing Technology Association (MTA), has organised a series of online seminars as part of preparations for MACH 2022.The MTA has been working hard to ensure that even in these unprecedented times, the advanced manufacturing and engineering community can still come together virtually to connect safely…

READ MORE

MecWash AVD commissioned for Nightingale hospital supplier

MecWash is supporting the healthcare industry during the coronavirus pandemic by supplying Meditech with a new AVD ultrasonic washer. North Essex-based medical equipment specialist Meditech supplied medical oxygen equipment to the Nightingale hospitals during the peak of the pandemic, and turned to MecWash for their cleaning requirements…

READ MORE

Whitehouse Machine Tools appoints sales and marketing director

Effective from the beginning of January 2021, Kenilworth-based Whitehouse Machine Tools, the UK and Ireland sales agent for several high-profile machine tool manufacturers in the Far East and Europe, has appointed Peter Smith to the new position of sales and marketing director.He is a board member, working alongside joint managing directors…

READ MORE

Fanuc UK boss explains how to boost productivity in 2021

2021 could be a pivotal year for industry, Fanuc UK says, and the extent to which manufacturers adopt automation may determine its long-term success. Managing director Tom Bouchier has outlined the three areas manufacturers must focus on to bounce back in 2021. “At a time when the impact of COVID-19 has presented significant challenges to a number of British businesses…

READ MORE

Nikken apprentice triumphs with triple win

Nikken is proud to announce the latest achievement of its mechatronics maintenance apprentice, Kirbi Taylor. Ms Taylor’s determination and commitment to her role at Nikken has seen her presented with the AMRC Apprentice of the Year Award (first year). This prestigious honour, awarded by a panel of AMRC members…

READ MORE

New business manager appointment at Mills CNC

Mills CNC, the exclusive distributor of Doosan machine tools in the UK and Ireland, has appointed Martyn Jones as business manager for the Birmingham and West Midlands region. Mr Jones is a seasoned CNC machine tool sales professional and has over 20 years’ experience in the sector first acquired at Gardner Aerospace where, entering directly…

READ MORE

View the Subcontractor Sourcing Guide 2020

The PES Subcontractor Sourcing Guide 2020 is a brand new digital publication to help you source the right subcontract solution for your business.

click here to view the subscontractor sourcing guide

LATEST VİDEOS

How to maintain maximum accuracy of measuring equipment

Quality control depends on constantly maintaining the maximum accuracy performance of dimensional measuring equipment and these days that increasingly means your CMM resource…

READ MORE

Sliding head lathe demonstration from Star GB

The SR-32JII Type B sliding head lathe offers higher accuracy, higher rigidity and increased productivity than its predecessor, the popular SR-32J. The 8 station back working platen…

READ MORE

Hexagon 3D scanner improves kayak performance

Hexagon Manufacturing Intelligence visited the Hydrodynamic Experiences Centre of El Pardo (CEHIPAR) at Spain’s National Institute of Aerospace technology to find out more about how they’ve been using Hexagon’s Absolute…

READ MORE

Machining a shark using a DMG Mori machine and Ceratizit tools

In this video, Ceratizit Group machines a shark on a DMU monoBLOCK 65 from DMG Mori, which used solid carbide endmills from Ceratizit…

READ MORE

LATEST LİTERATURE

Broaching systems brochure from Horn
VİEW BROCHURE
Updated guide for safe handling/disposal of metalworking fluids
VİEW BROCHURE
Whitepaper: Take control of your metal supply chain
VİEW BROCHURE
Ward Hi-Tech stock catalogue summer 2020
VİEW BROCHURE