İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Kamerun’a İş Heyeti Programı

Haziran 17, 2018
Gorsel-Template-16-1200x675.jpg

T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve THY işbirliği ile 13 – 16 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kamerun’un en büyük şehri Douala’ya bir iş heyeti ziyareti düzenlenecektir. Ziyaret programı kapsamında Türkiye-Kamerun iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Heyete başta aşağıda listelenen odak sektörler olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürün imal ve ihraç eden firmaların katılımı beklenmektedir. Katılımcı kontenjanı 20 firma temsilcisi olarak belirlenmiştir. Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için başvuru formlarının eksiksiz doldurulması ve ödemelerin vakitlice yapılması büyük önem arz etmektedir.

Katılım bildirimleri için son tarih: 12 Temmuz 2018, Perşembe (mesai bitimi)

Online katılım bildirim formu: https://goo.gl/mkXnRs

Ziyaret tarihleri 13 – 16 Ağustos 2018
Odak sektörler
 • İnşaat Malzemeleri
 • Makine ve Aksamları
 • Tarım Makineleri
 • Hazır Giyim ve Tekstil
 • Enerji
 • Gıda ve Tarım Ürünleri
 • Şekerli ve Çikolatalı Mamuller ve Meyve Suları
 • Demir-Çelik
 • Mobilya-Ağaç ve Orman Ürünleri
 • Elektrik-Elektronik
 • Alüminyum
 • Cam ve Seramik Ürünleri
 • Medikal ve Tıbbi İlaçlar
 • Otomotiv ve Yan Sanayi
Program 13 Ağustos 2018, Pazartesi 15.30 – 16.00 İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Buluşma ve check–in
18.05 – 23.15 THY ile İstanbul – Douala Uçuşu, TK 667 IST–DLA (Saat farkı -2 saat)

 • Uçuş Süresi: 7 saat 10 Dakika
 • Varış Noktası: Douala Uluslararası Havalimanı
23.15 Douala Uluslararası Havalimanı’na varış
14 Ağustos 2018, Salı 01.00 Hotele Varış ve Check-in
09.30 – 10.00 Forum İçin Kayıt
10.00 – 11.00 Türkiye- Kamerun İş Forumu
11.00 – 17.00 İkili İş Görüşmeleri
13.00 – 14.00 Öğle Yemeği
18.30 – 19.00 Akşam Yemeği için Hareket
19.00 – 21.00 Akşam Yemeği
15 Ağustos 2018, Çarşamba 09.00 – 12.00 Otelden check–out
12.00 – 20.00 Serbest Zaman/Pazar Araştırması/Şehir Turu
20.00 Akşam Yemeği İçin Hareket
20.30 – 22.30 Akşam Yemeği
22.30 Restorandan Havalimanına Hareket
16 Ağustos 2018, Perşembe 00.10 – 10.55 THY ile Douala – İstanbul Uçuşu, TK 667 DLA-IST (Saat farkı +2 saat)

 • Uçuş Süresi: 8 Saat 45 Dakika (Uçak Kamerun Yaounde aktarmalıdır. Uçak içinde beklenmektedir.)
 • Varış Noktası: İstanbul, Atatürk Havalimanı
05.20 İstanbul Atatürk Havalimanı’na varış
Katılım ücreti € 1.100
Katılım ücretinin karşıladığı giderler:

 • Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti
 • Vize Masrafları
 • Konaklama
 • Transferler ve Organizasyon
Katılım ücretinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM Vakıfbank Güneşli Ticari Şubesi (Şube kodu: 1248), (IBAN No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35) (Swift Kodu: TVBATR2A) EURO hesabına yatırılması ve ödeme dekontunu bestecoskuner@tim.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Ödeme dekontları ulaştıktan sonra katılım kesinleşmekte olup, etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcıların katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Beste Coşkuner

Tel: (212) 454 00 96

e-posta: bestecoskuner@tim.org.tr

Abdullah Keskin

Tel: (212) 454 04 87

e-posta: abdullahkeskin@tim.org.tr