İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


İstanbul Ticaret Odası Yan Sanayi Borsası

Mart 31, 2019
Görsel-Template-8-1200x675.jpg

İstanbul Ticaret Odası Yan Sanayi Borsası Birimi, 29 yılı aşkın süredir muhtelif sektörlerdeki yan sanayi işletmelerinin yurtdışına açılmalarına katkıda bulunmaktadır. Temel işlevi yurtdışından gelen taleplerin uygun yan sanayici firmalarımıza iletilmesini sağlamak ve söz konusu taleplerin sonuçlandırılma aşamasına kadar takibini gerçekleştirmek olan Yan Sanayi Borsası’na, İsviçre’deki CERN – Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nden ulaşmış olan talep ile ilgili bilgiler ek’te sunulmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu talep ile ilgilenmeniz durumunda 29 Mart 2019 tarihine kadar ozan.aricasoy@ito.org.tr / yansanayi@ito.org.tr elektronik e-posta adresi yoluyla irtibata geçmeniz hususu rica olunur.

Saygılarımızla,

Özcan Tokel

İstanbul Ticaret Odası

Genel Sekreter Yrd.

Talep No: O-CERN-878

Talep Konusu:

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Türkiye Sanayi İrtibat Ofisi’nden tarafımıza ulaşan yazıda; CERN tesislerinde kullanılmak üzere, “elektrikli çok yönlü yandan yükleyici forklift” sağlayabilecek potansiyel firmalara ulaşılmak istenildiği ifade edilmektedir.

Not: Konuyla ilgilenen firmalara, söz konusu talebe ilişkin teknik detaylar gönderilecektir.

Talep Detayı:

İhaleye konu olan elektrikli çok yönlü yandan yükleyici forklifte ilişkin teknik detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Nominal kaldırma kapasitesi: 2,7 ton
  • Ağırlık kaldırma yüksekliği: 5 metre
  • Çatal açısı ayarı: 1,55 derece

Değerlendirilmiş kapasite: min. 2700 kg

Referans No: DO-32024/EN/HE

Aktivite Kodu: 11030100M

Talep No: O-CERN-879

Talep Konusu:

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Türkiye Sanayi İrtibat Ofisi’nden tarafımıza ulaşan yazıda; CERN tesislerinde kullanılmak üzere, “halojensiz motorlu kapı”  sağlayabilecek potansiyel firmalara ulaşılmak istenildiği ifade edilmektedir.

Not: Konuyla ilgilenen firmalara, söz konusu talebe ilişkin teknik detaylar gönderilecektir.

Talep Detayı:

İhaleye konu olan saydam, halojensiz motorlu kapılara ilişkin teknik detaylar aşağıdaki gibidir:

  • genişlik: 3000 – 8000 mm
  • uzunluk: 3000 – 8000 mm
  • en az % 50 ışık iletim oranı
  • ısı yalıtım faktörü 2,5 W/m2’den az

minimum açma ve kapama hızı: 100 mm/s

Talep Miktarı: 50 adet/yıl

Standartlar: EN 12424, 12425, ISO 14122-4: 2016

Referans No: IT-4438/EN

Aktivite Kodu: 01020414M, 01020416M

Talep No: O-CERN-880

Talep Konusu:

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Türkiye Sanayi İrtibat Ofisi’nden tarafımıza ulaşan yazıda; CERN tesislerinde kullanılmak üzere, “güç istasyonları için radyo frekansı güç yükleri” sağlayabilecek potansiyel firmalara ulaşılmak istenildiği ifade edilmektedir.

Not: Konuyla ilgilenen firmalara, söz konusu talebe ilişkin teknik detaylar gönderilecektir.

Talep Detayı:

İhaleye konu olan 50 kW radyo frekansı güç yüklerine ilişkin teknik detaylar aşağıdaki gibidir:

  • 200 MHz frekans
  • Kullanım basıncı: 5 bar
  • 50 kW sürekli dalga

Demineralize su ile soğutma sistemi

Talep Miktarı: 24adet/yıl

Referans No: DO-32022/BE/RF

Aktivite Kodu: 03020200M