İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


İş Modeli Kanvası Online Eğitimi

Şubat 17, 2021
Sunu1-6-1200x675.jpg

İstanbul Sanayi Odası Akademisi (İSO Akademi) tarafından 1-3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen “İş Modeli Kanvası Online Eğitimi” hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Eğitimimizde katılımcılarımızın iş modeli kanvası, diğer önemli kavramları, örnekler ve uygulamalı olacak şekilde anlatarak girişim fikrini olgunlaştırmak isteyen girişimcilerin pratik kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği :

 • İş Modeli Kanvası Nedir ?
 • İş Modeli Kanvasına Neden İhtiyaç Duyulur ?
 • İş Modeli Kanvası Blokları
 • Müşteri Kesitleri
 • Değer Önerileri
 • Kanallar, Müşteri İlişkileri
 • Gelir Akımları, Maliyet Yapısı
 • Kilit Ortaklıklar, Kilit Aktiviteler, Kilit Kaynaklar
 • Pazar Örnekleri
 • Yalın Kanvas vs İş Modeli Kanvası
 • Diğer Önemli Kavramlar
 • Ürün/Pazar Uyumu, Müşteri Keşfi
 • Kıyıbaşı Pazarı
 • Erken Benimseyenler
 • Karşılanmamış İhtiyaç
 • Pivot, Uygulamalı Örnek Çalışma (Grup Çalışması)

Eğitim 01 Mart – 02 Mart 2021 tarihlerinde 09:30 – 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim belirli kontenjan ile sınırlıdır.

Zoom platformu kullanılarak gerçekleşecek eğitimde katılım linki eğitim öncesi katılımcılarımıza gönderilecektir.


Eğitime katılım ücretsizdir.   


Eğitmenimizle tanışın

Bülent YILMAZ, 25 yılın üzerinde ICT ve Telekom sektörü tecrübesi bulunan Bülent Yılmaz iş hayatına 1995 yılında Dünya Gazetesi’nde başladı ve daha sonra Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nde Bilgi İşlem bölümünde çalıştıktan sonra bir süreliğine İngiltere’de bulundu. 2000 yılında ülkeye döndükten sonra uzunca yıllar Turkcell’de Şebeke Planlama, ArGe, Katma Değerli Servisler ve İş Geliştirme bölümlerinde çalıştı. Turkcell’in şebeke altyapısının geleceğini oluşturan önemli altyapı projelerini tasarladı, devreye aldı. Aynı dönemde Turkcell’in Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı, EUREKA CELTIC, EUROSTARS programlarındaki projelere dahil olmasını sağladı.
Aynı dönemde Turkcell’in EUREKA-CELTIC Kümesi Yönetim kurulunda temsil edilmesini sağlayan Bülent Yılmaz, yine Türkiye’den telekomünikasyon sektöründen kazanılmış ilk Marie Curie IRG programı projesinin de koordinatörlüğünü yapmıştır. Bülent YILMAZ 2010 yılından bu yana girişimcilik ve yatırım ekosistemi içinde aktif olarak yer alıyor. 2015-2016 yılları arasında incuba.city kuluçka merkezinin yöneticiliğini yaptı. O dönem Ankara’da Bilkent Cyberpark ve TTGV tarafından yürütülen UTTP (Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı) programının 3. döneminde ekip olarak birinci oldu. 2013’den beri Tübitak 1512 BİGG ve 1601 KOBİ programlarında düzenli mentörlük yapan Bülent Yılmaz Nisan 2017’de girişimcilere katma-değerli eğitim ve mentörlük hizmetleri sunmak üzere Liberro Danışmanlık’ı kurdu. Teknoloji girişimlerine, KOBİlere Teknoparklara, Kuluçka Merkezlerine mentörlük, danışmanlık, iş geliştirme, teknoloji ticarileştirme, yatırıma erişim hizmetleri sunuyor, girişimcilik ile ilgili eğitimler veriyor. Biyoinformatik, Bilgisayar Görmesi ve Yapay Zeka alanlarındaki 3 girişimi de ayrıca destek olmaktadır. Bu zamana kadar eğitmen ve mentör olarak hizmet sunduğu programlardan bazıları şu şekildedir; ULUKOZA BİGG Bursa, BİGG AKDENİZ Antalya, BİGG Tech Arinkom Eskişehir, Özyeğin Üni. Girişim Fabrikası, BeeJet Hızlandırma Programı Çankaya Üni. Ankara, Türk Telekom PİLOT, Arinkom AGGP (Akademik Girişimci Geliştirme Programı) Eskişehir, TechUP Hızlandırma Programı (Eskişehir, Bursa), İSO KOZA Hızlandırma Programı, Tohum Harran Kuluçka Programı, LeanLab İstanbul
İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nin ardından 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisi ve 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi’nden Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) derecelerini alarak mezun olmuştur. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Kayıt Ol!