İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyurusu 19 Mart 2018

Mart 21, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1. 2017 Yılı SASAD Sektör Performans Anketi

29 Ocak tarihinde iletilen ve son tarihi 16 Mart 2018 olan SaSaD yazısına yeterli sayıda geri dönüş alınmadığı için, hatırlatmak isteriz.

Ekli anketi en geç 23 Mart 2018 tarihine kadar iletmenizi rica ederiz.

*****

2.SSI – IWA Outdoor Classic 2019, 8-11 Mart 2019

SSI tarafından iletilen duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Birliğimizce, 8-11 Mart 2019 tarihlerinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenecek olan ve ateşli silahlar ve aksesuarları, av ve atıcılık malzemeleri, kamp ve dağcılık malzemeleri, outdoor aksesuarlar ve tekstil ürünleri, mühimmat ve çeşitleri, hazır giyim, hediyelik eşyalar, avcılık donanımları, güvenlik sistemleri, optik aletler vb. konularda dünyanın en önde gelen fuarlarından kabul edilen IWA Outdoor Classic 2019 Fuarı’na Milli Katılım Organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, anılan fuara Birliğimiz tarafından organize edilecek olan Milli Katılım kapsamında katılım sağlayacak üyelerimize ait yer kirası ve stand konstrüksiyonu kapsamında oluşan tüm masraflar Birliğimizce karşılanacaktır. Konuya ilişkin sirküler detayı için lütfen tıklayınız.”

*****

3.SaSaD – NITEC18 – NATO Industry conference

NATO Communications and Information Agency tarafından hazırlanan ve SaSaD tarafından Derneğimize iletilen 22-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında Berlin’de icra edilecek konferansa ait içerik aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

“Dear Industry Associations,

We kindly ask that you share this invite with your members to offer them the opportunity to connect with NATO, Allies, entrepreneurs, SMEs, tech start-ups, and commercial technology companies across the Alliance.

The NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) leads NATO’s digital transformation through acquiring, deploying and defending commu­nications systems for NATO’s political decision-makers and com­mands. Annual procurements amount to some 1 billion Euro.

Each year we organize a flagship conference that outlines upcoming business opportunities, the opportunity to build Alliances for bids and discusses how NATO and industry can collaborate to leverage new-generation information technologies to support NATO’s mission.

The conference will be held in Berlin from 22 to 24 May 2018 and will bring together over 600 senior government, military and industry leaders, as well as defence and security experts.  The unique opportunity will offer:

  • Preview of upcoming NATO business opportunities and preview of invitations for bids in the areas of NATO IT modernization, missile defense, Air Command and Control, cyber security, intelligence, and others;
  • Discussion of new trends in digital transformation, disruptive digital technologies and business models that significantly affect the value proposition of digital transformation;
  • Opportunity to team up with industry partners for subcontracting opportunities;
  • Direct access to NATO Programme managers;
  • Defence Innovation Challenge for small business;
  • Small Business mentoring sessions – challenge your ideas and get valuable feedback.
  • Workshops on NATO procurement procedures;
  • AFCEA TechNet International exhibition, B2B speed dating and networking opportunities;

Registration and programme updates on http://www.nitec.nato.int/. Please note early registration benefits from discounts at the conference hotel.

For any questions or additional information feel free to contact: events@ncia.nato.int or rasa.pangone@ncia.nato.int

Kind regards,

Rasa Pangone

NATO Communications and Information Agency

Senior Officer Industry Relations

NATO HQ Avenue du Bourget 140, B-1110 Brussels, Belgium

T: +32 2 707 8506

E: rasa.pangone@ncia.nato.int  W: www.ncia.nato.int

*****

4.SSM – EYDEP Lansman Etkinliğine Davet

SSM tarafından iletilen “EYDEP Lansman Etkinliğine Davet” konulu duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

*****

5.SSM – İhracat Destekleri Sitesi

SSM tarafından iletilen duyuruya göre, İhracat Destekleri Sitesi yürürlüğe girmiştir. Web sayfası ve konu ile ilgili olarak basında çıkan haber linkleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

https://kolaydestek.gov.tr/

https://www.ntv.com.tr/ekonomi/ihracat-destekleri-icin-internet-sitesi-kuruldu,M0bmEbSnqEOe6zH0TisL6Q

*****

6.SaSaD – KGB için Bilgi Formu

SaSaD’ın 19 Mart 2018 tarih ve “KGB için Bilgi Formu” konulu yazısı EK’te bilgilerinize sunulmaktadır.

No attachments were found.