İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 10 Mayıs 2017

Mayıs 22, 2017
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Yakın zamanda tarafımıza çeşitli kurumlardan iletilen duyurulara ve haberlere aşağıda yer verilmiştir, bilgilerinize sunarım.

1.EBİLTEM EÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nden tarafamıza ulaşan Avrupa Birliği Projeleri Ortaklık Arayışları haberleri aşağıda yer almaktadır:

Enerji tedarikçileri ve Dağıtım sistemi operatörleri

Title: Partner Search H2020 EE-06: French SME looks for energy suppliers or distribution system operators (RDFR20170502001) Description: A French SME, specialized in behaviour change solutions, is looking for energy suppliers or distribution system operators, to present a H2020 project, aiming at developing an efficient consumers’ coaching service for energy savings. The present project proposes to improve this engagement methodology through collaboration with energy DSOs (distribution system operators) or suppliers in order to support consumers in gaining knowledge and understanding and to transform it into positive actions for energy savings. Deadline: 20.05.2017

Enerji verimliliği döngüsü

Title: Partner Search for H2020- EE-15-2017: Looking for industry association

involved in the energy efficiency loop (RDES20170403001)

Description: A Spanish research organization is preparing a new proposal H2020-EE-15

related with energy efficiency. The objective of the project is to study the behaviour of the

different profiles involved in the energy efficiency decisions in order to provide tailored

advice for gathering energy efficiency investments.

Partner Sought: The coordinator is seeking an industry/service/consumer association

interested in the energy efficiency loop with capacity to involve companies for testing and

disseminating the results of the project.

Deadline: 07.06.2017

İleri ölçme altyapısı

Title: Partner Search EUROSTARS2: Looking for partners for developing advanced

metering infrastructure (AMI) total platform (RDKR20170405001)

Description: A Korean SME specialized in developing the AMI (Advanced Metering

Infrastructure) total solution is preparing a project proposal under the EUROSTARS2

programme. The R&D project is about further developing and designing of the AMI

solution that is adaptable to local condition and could monitor the pricing information of

the electricity in real-time. Company or institute with expertise and experience in

developing electric energy system is welcomed to join for collaboration.

Partner Sought: Companies, public institutes, Electric energy system operators,

electricity suppliers (Distribution part).

Task to be performed: technical cooperation with adaptation to specific needs

Deadline: 14.09.2017

Redoks akışlı pil

Title: German research institute seeks industrial partners working on redox-flow

battery to join its H2020 proposal (RDDE20170411001)

Description: A German research institute is looking for industrial partners to take part

in their consortium for a H2020 proposal through a research cooperation agreement in a

project that aims at developing a redox-flow battery that can be regenerated (recharged)

by a low temperature (<100°C) heat source. The project aims at developing a prototype

of a redox-flow battery that can be recharged by using a low temperature heat source

(<100°C). The two feed solutions used by the battery have the same composition but

different concentration. The cell produces current by exploiting the two feed solutions; at

the end of the discharge, the difference of concentration between the two solutions

vanishes. The recharge is performed by distillation, which restores the concentration

difference.

Partner Sought: The research institute is looking for industrial partners with different

profiles for a research cooperation agreement.

– Profile 1: SME/ Industry partners with an expertise in advanced/functional/technical

ceramics to develop an ion-conducting diaphragm made of ceramics.

– Profile 2: SME/ Industry with expertise in redox-flow batteries to design and scale-up

the electrochemical cell.

– Profile 3: SME/ Industry with expertise in engineering of solutions, databases of

thermodynamic and electrochemical Properties to design the working fluids for the

electrochemical cell, to optimize the solutions for distillation and to supervise the safety/

regulation issues.

– Profile 4: SME/ Industry with expertise in liquid- liquid extraction/ solvent extraction to

develop a small mixer- settler to be associated to the prototype.

Deadline: 31.08.2017

Taşınabilir EV şarj aleti

Title: Eurostars2: Partners for technical cooperation on developing a portable EV

charger (RDKR20170228001)

Description: A Korean SME, specialized in smart meters, smart grid devices, and

solutions is applying for the Eurostars2 project. The SME is developing a portable EV

charger that a consumer can charge their vehicle anywhere and the billing system is

established and is looking for partners to work on monitoring and managing energy and

assistance in developing Electric Vehicle portable cable technology. The SME is planning

to develop a portable EV cable that combines metering module, communication module,

and charging and billing technology. The cable enables connected and wireless

communication, mobile metering and managing, remote power transfer, and wireless

power charging. It can increase efficiency and convenience of EV users and the electric

power corporation.

Partner Sought: The role of the partner in the project is monitoring and managing

energy. It also requires the technology related to EV portable cable and ability of

marketing and sales in EU.

Type of partner sought: SME, Administration, and Larger Company

Specific area of activity of partner: connected standby power (ESS) at home, EV charger

and smart metering (V2G), remote power transfer and wireless power charging, next

generation metering infra adaption

Tasks to be performed by the partner sought: energy monitoring and managing

technology, developing EV portable cable technology (meter+ communication module+

billing system), marketing and sales in EU

Deadline: 14.07.2017

******************************************************************************

  1. 2016 Türkiye Havacılık raporunu (İngilizce) aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

http://gbreports.com/wp-content/uploads/2016/03/Turkey-Aerospace-2016-Online-Version.pdf

Saygılarımla,

Best Regards,

Mit Freundlichen Grüssen,

Darya Yeşilay

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği/ Aerospace Cluster Association

P#: 00905339183073

M: darya@hukd.org.tr

www.hukd.org.tr