İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 1 Mart 2021

Mart 2, 2021
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin (HUKD) 1 Mart 2021 tarihli duyuruları aşağıda yer almaktadır.

1- PwC Türkiye Danışmanlık Ekibi, İngiltere Ticaret Bakanlığı adına İngiltere ve Türkiye arasında imalat sanayiinde tedarik zinciri bağlantılarını geliştirmeye yönelik bir çalışma yürütmektedir.

Konuya dair firmalardan geri dönüş alarak İngiltere ile gerçekleştirilebilecek işbirliği alanlarını belirleyebilmek amacıyla aşağıda paylaşmakta oldukları anketi ilgilenen üyelerimizin doldurabilmeleri için iletmekteyiz.

https://forms.gle/TLE6n47wrwvTtfvw8

Konuya destek vermek isteyen firmalarımız anketi 5 Mart 2021 tarihine kadar doldurarak katkıda bulunabilirler.

İyi günler dileriz.

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Subject: PwC İmalat Sanayii – İngiltere Bağlantılarının Geliştirilmesi Çalışması Hk.

Sayın Bilge Hanım,

Sizinle PwC Türkiye adına iletişime geçiyorum. PwC Türkiye Danışmanlık ekibi olarak, Türkiye ve İngiltere arasında imalat sanayiinde tedarik zinciri bağlantılarının geliştirilmesine yönelik bir çalışma yürütmekteyiz. İngiltere Ticaret Bakanlığı (DIT) adına yürütülen çalışma, Türkiye’nin orta-yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki potansiyelini ortaya koymakla beraber; Türkiye-İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım bağlantılarının artırılmasına yönelik (yeni imzalanan serbest ticaret anlaşmasının da ışığında) bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından konuya ilişkin bakış açılarını almak niyetindeyiz.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olarak, şirketinizin ileri imalat teknolojileri ve bu kapsamda İngiltere ile yapılabilecek (ve/veya artırılabilecek) işbirliği alanlarına ilişkin bakış açılarını çalışmamıza dahil etmek isteriz. Bu çerçevede hazırlamış olduğumuz anketimize katılımınızı rica ederiz:

https://forms.gle/TLE6n47wrwvTtfvw8

Söz konusu anket, şirketinize yönelik satın alma, tedarik zinciri, dış ticaret ve bilgi-üretim teknolojileri gibi farklı alanlara yönelik hazırlanmıştır. Buna ek olarak, referansınız için İngiltere’de imalat sanayiine yönelik çalışmalar yapan araştırma ve inovasyon merkezlerinin listesi ekte yer almaktadır.

Link vasıtasıyla ulaşabileceğiniz anketi, 5 Mart 2021 tarihine kadar doldurmanızı rica ederiz. Anket linkine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamanız durumunda benimle irtibata geçebilirsiniz.

Türkiye imalat sanayiinin gelişimine ve yeni bağlantılar geliştirmesine yönelik önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz çalışmamıza vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür eder, iyi ve sağlıklı çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Deniz Ozkardas
PwC |Consultant

2- EEN İzmir Temsilcilerinden Ebiltem tarafından bizlerle paylaşılan “Facing the Ice Issue: Science and Industry Advancing Together” konferansı 24 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Kayıt ve Program için aşağıda verilmekte olan linke tıklayabilirsiniz.

Not: Katılım AIMPLAS üyeleri için 100 €uro, AIMPLAS üyesi olmayanlar için 150 €uro’dur.

Kayıt ve program için: https://register.gotowebinar.com/register/4254889410261542672

Bilgilerinize sunarız.

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

From: Elena Cortés
Sent: Friday, February 26, 2021 1:42 PM
To: EEN Materials SG
Subject: [sgmaterials] Conference on materials organized by AIMPLAS: “Facing the Ice Issue: Science and Industry Advancing together” / 24th March, online
Importance: High

Dear Mats SG Colleagues,

One of the technology centres that belong to my organization, AIMPLAS, is organizing a conference that may be interesting for your clients: “Spanish Icing Platform Conference – Facing the Ice Issue: Science and Industry Advancing together”. This is apart from the EEN activities but if we connect clients thanks for the conference maybe we can start an EoI and reach afterwards an achievement …

It will take place on 24th March, online, and its aim is to share the industrial experience in their anti-icing career and show the current research along new developments to prevent ice accretion, related to MAITAI Project (Multidisciplinary Approach for the Implementation of new Technologies to prevent Accretion of Ice on aircrafts).

Prevention of icing is a main concern on different industrial sectors. The successful solution of this problem involves the new materials development and the sue of advanced sensors for early detection of icing and monitoring of ice accretion and de-icing processes.

Airbus and Siemens-Gamesa will participate in the conference, which will be joined by attendees from all around Europe interested in this topic  such as the Leibniz Materials Research Institute and the England’s Catcliffe Advanced Materials Research Center.

Please find all the details in the following link:

https://www.aimplas.net/plasticsacademy/training-offer/spanish-icing-platform-conference-facing-the-ice-issue-science-and-industry-advancing-together/

Do not hesitate to contact me in case you have any question.

Kind regards and enjoy the weekend,

Elena

Elena Cortés
Responsable del Área Técnica
Head of Technical Department
 
Leonardo da Vinci 48, Parque Tecnológico
46980   Paterna  · Valencia   (España)
T.
+34  961 366 688 Ext.2
 
M.  +34 680 558 910
www.seimed.eu