İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Composites in Manufacturing Newsletter

Mart 9, 2021
Görsel-Template-2-1200x675.jpg

Composites in Manufacturing dergisinin 9 Mart 2021 tarihli haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

Update your preferences today to have the CiM magazine delivered straight to your inbox

Editor’s comment: Lighter, faster, further

The automotive industry is preparing for an electric vehicle (EV) future by establishing advanced lightweight composite research that will help deliver increased range, greater performance and a more dynamic drive.

EV technology plays a pivotal role in the Government’s recently published ‘10 point plan’, and the ability to protect our planet through a focus on implementing high performance and sustainable transport methods…

READ MORE

 

 

LATEST NEWS

NCC finds sustainable composites alternative for SME

The NCC has found a more sustainable, cost-effective alternative material for the subterranean pipes used by Magway, the SME developing sustainable transport solutions. Magway was looking to apply its expertise in linear motors and control systems to create a transport network of underground pipes, aiming to address the explosive growth in online shopping…

READ MORE

 

SPONSORED CONTENT

Leaders in Composites since 1982

Launching our new website with:

  • More information on our innovative range of prepreg materials
  • A brand-new section on our prepreg manufacturing and R&D facilities

Visit www.prfcomposites.com today to see how PRF can support your material requirements.

READ MORE

 

DuPont announces Formula E team partnership

DuPont and the Nissan e.dams Formula E team have announced a technical partnership to accelerate the delivery of new technologies in vehicle electrification. Working closely together, engineering teams from both organisations will combine decades of rich expertise to focus on achieving break-throughs in e-motor performance and battery safety…

READ MORE

 

Pentaxia renews supply agreement with Martin-Baker

Pentaxia has announced the renewal of its supply agreement with Martin-Baker Aircraft. The agreement ensures consistent, long-term supply of high-performance yet lightweight components and assemblies into Martin Baker on a multi-year basis. These parts are in turn fitted to Martin-Baker’s latest generation of ejection seats and subsequent fighter jet programmes…

READ MORE

 

New international event for the composites industry launched

The International Composites Summit, co-organised by Composites UK and Fluency Marketing, has just been launched and will take place on 8-9 September in London. The event, which focuses on reinventing the global supply chain for composites, will bring together companies concentrating on worldwide opportunities for sales and growth…

READ MORE

 

Teijin launches carbon fibre intermediate material brands

Teijin has announced its new Tenax PW (power series) and Tenax BM (beam series) brands of carbon fibre intermediate materials for sports applications. Tenax PW is an advanced aircraft-quality material that helps maximise power and speed thanks to its exceptional durability and toughness. Made of high-tenacity, high-tensile-modulus resin…

READ MORE

 

View the Subcontractor Sourcing Guide 2021

The Composites in Manufacturing Subcontractor Sourcing Guide 2021 is a brand new digital publication to help you source the right subcontract solution for your business.

LATEST FEATURES

Driving the future of mobility

DuPont’s global market manager automotive, Carlo Fiorella, reveals how the company is helping to drive the future of mobility through material science in the exciting world of the Formula 1 industry. In Formula 1, the difference between glory and defeat comes down to the smallest of margins – thousandths of a second, a millimetre or a gram…

READ MORE

 

Making modern material gains

In a Q&A session, Composites in Manufacturing hears from two people responsible for SAERTEX’s Aerospace unit. Commercial director, Sven Blank and aerospace account manager, Benedikt Staaks reveal how the company has become a global market leader in the manufacture of multiaxial/non-crimp fabrics and core materials used in the production…

READ MORE

 

It’s all in the detail

In a Q&A session, Paul Beckett, CEO of 5-axis CNC machining specialists, Total Machining Solutions says that when it comes to pattern & mould machining capabilities, the company’s attention to detail is second to none. Established in 2010, Chatham, Kent-based Total Machining Solutions (TMS) was set up by Paul and Diane Beckett who still run the business today…

READ MORE

 

Don’t sweep your dust issue under the carpet

Les Brooker, managing director of Minden Systems, thinks too many businesses working with composites are ignoring the potential dangers posed by dust created during commonplace manufacturing processes. Type in the words ‘COSHH’ and ‘engineering’ into Google and the top search result is a document from the Health and Safety Executive (HSE) dated September 2020…

READ MORE

 

LATEST PRODUCTS

Mirka shines against the toughest surfaces

Mirka is expanding its marine product portfolio in 2021 with the launch of the Polarshine marine cleaning product range in February, designed to meet the specific demands of the boating community. The new offering will provide boat owners with a full spectrum of products to ensure their boats continue to look as good as new, like the day they arrived at the marina…

READ MORE

 

Chem-Trend unveils new sustainable release agent

Chem-Trend has launched a new release agent – Chemlease 2754W. This semi-permanent product is specifically designed for advanced composites and high-performance carbon fibre components. It allows for multiple releases and thus saves costs. In addition, thanks to its water-based formula, the impact on the environment is reduced and working conditions are improved…

READ MORE

 

Click here to view this email online.

This email is intended for ihacialioglu@gmail.com

Please click here to manage your preferences.

MIT Publishing Ltd, Featherstone House, 375 High Street, Rochester, ME1 1DA, United Kingdom, Tel: +44 1634 830566. Registered in England and Wales, Reg. No. 3582315, VAT Number: GB683640418. dpo@mitpublishing.co.uk

1998 – 2021 © MIT Publishing