Sunu1-6-1200x675.jpg

Mayıs 5, 2021

İSO Akademi tarafından 17 Mayıs – 01 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim Mini MBA Programı (17 Mayıs – 01 Haziran 2021)” hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim Mini MBA Programı, kurumsallaşma hususunu kapsamlı şekilde ele alarak, firmalara kurumsal yönetim ile ilgili temel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Mini MBA Program İçeriği

1. Kurumsallaşma, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
2. Strateji Yönetimi
3. Satış Organizasyonu ve Yönetimi
4. Şirketler Hukuku
5. Liderlik
6. Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları
7. Pazarlama ve Marka Yönetimi
8. Halka İlişkiler Yönetimi
9. İnovasyonun Dinamikleri
10. İnsan Kaynakları Yönetimi
11.Dijitalleşme ve Dijital Strateji
12. Kurumsal Finans

Eğitime katılım ücretsizdir.   
Program detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Kayıt Ol!

 

Sunu1-5-1200x675.jpg

Mayıs 4, 2021

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Başvuruları
Devam Ediyor!

PROGRAMIN AMACI:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN KAPSAMI:
Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’ye kadar desteklenecektir. Yatırım proje süresi en az 8, en fazla 36 ay olabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:
Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS(KOSGEB KOBİ BİLGİ SİSTEMİ)’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDER GRUPLARI:

 • Personel Giderleri Desteği
 • Makine-Teçhizat Giderleri Desteği
 • Yazılım Giderleri Desteği
 • Hizmet Alımı Giderleri Desteği
 • Referans Numune Gideri Desteği
DESTEK ORANI:
 • Personel dışındaki giderler için %60 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir. Proje kapsamında yalnızca %70 geri ödemeli destek içinde başvuru sağlanabilir.)
 • Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Not: Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

İTÜNOVA TTO KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı proje yazımı konusunda firmalara destek sağlamaktadır.

Etkinlik 11 Mayıs 2021 Salı günü 15.00 – 16:00 saatleri arasındadır. Online olarak düzenlenecek, herkese açık ve ücretsiz olan bu etkinliği kaçırmayın!

Etkinliği izlemek için TIKLAYINIZ…

Copyright © 2021, İTÜNOVA TTO, Tüm hakları saklıdır.
www.itunovatto.com.tr adresine eposta adresinizi bıraktığınız için bu epostayı alıyorsunuz.
Dilediğiniz an üyelikten ayrılabilirsiniz.
Adres:
İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Mediko Sosyal Merkezi Üstü,
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 2 / 7 / Kat: 1 34467 Sarıyer / Maslak / İstanbul
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Mayıs 4, 2021

TOBB Webinarlarında Bu Hafta:

KOSGEB Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

5 Mayıs  2021 Çarşamba – Saat: 14:00

KOSGEB,TOBB ve OSBÜK iş birliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde COVID-19 pandemisinden etkilenen imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek olarak açıklanan “Hızlı Destek Programı” anlatılacak, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.

Detaylar ve program için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KOBİ’lere Yönelik Eğitimler:

Yeni Dünya Liderliği “İş Dünyasında Liderlik” Eğitimi (Uzaktan Eğitim – Online)
Eğitim Tarihi: 8 – 9 Mayıs 2021 Cumartesi – Pazar | Eğitim Süresi: 8 Saat
TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından gerçekleştirilen online (çevrim içi) eğitimde şirketlerde en çok faydayı sağlayacak liderlik teknikleri ile bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik yönetim ve problem çözüm teknikleri anlatılacak, eğitimde katılımcılara soru-cevap imkânı verilecektir.

Detaylar ve program için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Banka Ve Finans Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Uzaktan Eğitim – Online)

Eğitim Tarihi: 20 Mayıs – 6 Haziran 2021 | Eğitim Süresi: 82 Saat

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi ve TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından T.C. Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı arabuluculara yönelik Banka ve Finans Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimi verilecektir. Katılımcılara eğitimin her aşamasında soru-cevap imkânı verilecektir.

Detaylar ve program için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Müzakere 4.0 “İş Dünyasında İleri Müzakere Teknikleri” (Uzaktan Eğitim – Online)

Eğitim Tarihi: 22 – 23  Mayıs 2021 Cumartesi – Pazar | Eğitim Süresi: 12 Saat

TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından gerçekleştirilen online (çevrim içi) eğitimde şirketlerin  iç ve dış dünyada kârlılık ve büyüme yönünden sürdürülebilir sonuçlar almak için kullanabileceği ileri düzey müzakere becerilerinin kazandırışması amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılara soru-cevap imkânı verilecektir.

Detaylar ve program için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) Şirketlerin Hazır Olma Durumunun Tespiti Ve Uyum Sağlama Eğitimi (Uzaktan Eğitim – Online)

Eğitim Tarihi: 29 – 30  Mayıs 2021 Cumartesi – Pazar | Eğitim Süresi: 8 Saat

TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından gerçekleştirilen online (çevrim içi) eğitimde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat, emredici hükümler ve düzenlemeler kapsamında hukuki ve cezai müeyyidelerle karşı kaşıya kalınması riskini azaltmak için bilgiler anlatılacak ve katılımcılara eğitimin her aşamasında soru-cevap imkânı verilecektir.

Detaylar ve program için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KOBİ’ler İçin Duyurular:

KOSGEB Hızlı Destek Programı Başladı

İmalat (NACE Kısım C), bilgisayar programlama (NACE Bölüm 62) ve bilimsel Ar-Ge (NACE Bölüm 72) sektörlerindeki faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik KOSGEB Hızlı Destek Programı başladı. Konuya ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Görsel-Template-16-1200x675.jpg

Mayıs 4, 2021

Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisi, yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlanmaktadır. Ücretsiz ve açık erişime sahip olan dergide, verimlilikle ilgili tüm disiplinlerden gelen araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir.

Verimlilik Dergisi, 2008 yılından bu yana TR Dizin Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı’nda taranmakta ve derginin tüm süreçleri Dergipark sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Verimlilik Dergisi’nin Nisan 2021 sayısına ulaşmak için tıklayınız.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü

Logo

Sunu1-6-1200x675.jpg

Mayıs 4, 2021

İSO Akademi tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen “Kaynak Yönetimi Online Eğitimi (17 Mayıs 2021)” hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Eğitimde sanayi kuruluşlarında su ve enerji kaynaklarının verimli kullanımına dair bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim İçeriği

* Su ve enerji kaynaklarının yönetimi, kuralları
* Enerji tüketiminin hesaplanması
* Sanayi kuruluşlarında enerji verimliliğini arttırıcı önlemler
* Sanayi kuruluşlarında enerji tasarruf planları nasıl hazırlanır?
* Enerji tüketimlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi için izlenecek yollar
* Enerji kaynaklarının verimli kullanması ve iyileştirme çalışmaları


Eğitime katılım ücretsizdir.   

Program detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Eğitmenimizle tanışın

11 yıl Gıda Güvenliği Yöneticisi olarak, gıda sektörünün öncü firmalarında, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleri konusunda sistem kurulumu, süreç iyileştirme alanlarında yöneticilik yapmıştır.
2 yıl Türkiye’de faaliyet gösteren global bir perakende firmasının BRC FOOD standardı konusunda tedarikçi denetimlerinin yapılması konusunda çalışmıştır.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 standartları konusunda baş denetçi yetkinliğine sahiptir.
Ayrıca BRC FOOD v.8, FSSC 22000 v5.1, IFS FOOD v.7 gibi GFSI onaylı gıda güvenliği standartlarında baş denetçi yetkinliğine sahiptir.
İlgili standartlar konusunda, yönetim sistemleri kurulumu konusunda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.
Kayıt Ol!
Görsel-Template-17-1200x675.jpg

Mayıs 3, 2021

KOSGEB’in resmi web sitesinde yapılan duyuru ile imalat sektörünün değer zincirindeki pozisyonu dikkate alınarak, imalat sektörü ile bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere yönelik işletme sermayesi formunda destek tasarlandığı ilan edilmiştir. Projeye dair detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Vergi Sirküleri 2021/068
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi
KOSGEB’in resmi web sitesinde yapılan duyuru ile imalat sektörünün değer zincirindeki kritik pozisyonu dikkate alınarak, imalat sektörü ile bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere yönelik işletme sermayesi formunda destek tasarlandığı ilan edilmiştir. Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB tarafından “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” kapsamında sermaye desteği sağlanacaktır. Projenin özellikleri ana hatları ile şöyledir;

 • Destek programı; KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı – JICA tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 600 Milyon Amerikan Doları tutarındaki bütçe ile uygulanacaktır.
 • Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer KOSGEB destek programlarından farklı ve yeni bir destek programı uygulanacaktır. Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB”in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir. Diğer KOSGEB destek programından farklı olarak bu yeni programda kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacaktır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre başvuru ve uygunluk kriterlerini karşıladığı belirlenen KOBİ’ler için başvuruyu takiben ödeme işlemleri başlatılacaktır.
 • Ödemeler 3 ay karşılığında 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
 • Kullanılan destek, MKİ’ler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödenecektir.
 • Birinci Bileşende; imalat sektöründeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir. İkinci Bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren genç yenilikçi MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir. İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilecektir. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.
 • Birinci Bileşen için geçerli olan mali kriterler;

·       2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri: Covid-19’dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır.

·       2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri: 2020’de 2019’a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler Covid-19 salgınından etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir.

 • İkinci Bileşen için yenilikçi genç MKİ olma kriteri;

·       2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ’ler, yenilikçi genç MKİ sayılacak ve İkinci Bileşene başvurabilecektir.

·       Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.

·       Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.

·       2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.

·       2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler.

 • Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere 2021 yılında gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecektir.
 • Destek, ilgili ödemeye esas aylardaki (2021 Mart, Nisan, Mayıs) aşağıdaki giderler için ödenir;

·       Personel giderleri

·       İşyeri kirası

·       Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)

·       Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)

 • Bileşen 2 kapsamında ilave olarak, yenilikçi genç MKİ’lerin 2021 yılı içinde gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri) için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek ödenir.

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi’ne ilişkin duyuru metinine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7579/proje-ozeti

Saygılarımızla,
CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

CONSULTA
Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen
Mehmet Gönenç Sokak
No: 3 34394 Zincirlikuyu – Şişli / İstanbul
info@consulta.com.tr
T. + 90 212 3473400    F. + 90 212 3479270
www.consulta.com.tr