İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


7. Uluslararası Yeni Nesil Milli Savunma Projeleri

Mart 21, 2021
Sunu1-15-1200x675.jpg

7.Uluslararası Savunma Sanayi Projeleri ve Teknolojileri Konferansımız  20 Mayıs 2021 tarihinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center / ANKARA ‘da koronavirüs tedbirleri kapsamında ve sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecektir.

***Konferansımıza  arzu ettiğiniz taktirde Delege, Sponsor (konuşmacı) veya Standlı katılım (örümcek stand veya rollup getirebilirsiniz) sağlayabilirsiniz.

Draft Programımız ekte, detaylar aşağıda yer almaktadır.

Davetimize yönelik olumlu veya olumsuz konfirmenizi rica ederiz.

TARİH & MEKAN : 

 • 7. Uluslararası Yeni Nesil Milli Savunma Projeleri ve Sektör İlişkileri Konferansı
 • 20 Mayıs 2021
 • Konferans Mekanı     : SHERATON ANKARA HOTEL & CONVENTION CENTER    sheratonankara.com     

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR VE SPONSORLARIMIZ

KONUŞMACILAR

 • Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Executive Vice President, R&D and Prototype, Turkish Aerospace Industries, Inc
 • Mr. Serhat Gençoğlu, Head of the Department of Air Defence and Space, SSB Presidency of Defence Industries
 • Mr. Serdar Bayar, ‎Technology Transfer Manager, ASELSAN
 • Mr. Hikmet Aybar, Business Development Manager, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.
 • Mr. Ahmet Hamdi Atalay, Yönetim Kurulu Başkanı, Chairman, BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ, INFORMATION SECURITY ASSOCIATION (ISA)
 • Prof. Dr. Lokman Kuzu, Managing Director, TrAnten INC.
 • Mr. Oktay İnce, Owner, GELİŞİMPARK, ( TECHNOLOGY SPONSORSHIP )
 • Dr. Selman Demirel, Deputy General Manager,TÜRKSAT
 • İsim bekleniyor / MKEK The Machinery and Chemical Industry Institution

KONFİRMESİNİ BEKLEDİĞİMİZ KONUŞMACILAR

 • Sn. Ahmet Raci Yalçın, Department of Land Platform, SSB Presidency of Defence Industries
 • Tuğamiral Recep  Erdinç Yetkin, İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANI, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, ISTANBUL SHIPYARD
 • Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü / General Directorate of Military Factories
 • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /Directorate General of Shipyards / Republic of Turkey Ministry of National Defence
 • Sn. Akın Toros, Vice President Supply Chain and Procurement, ROKETSAN Roket Sanayii ve Ticaret. A. Ş.
 • HAVELSAN
 • Mr. Selman Nas, Executive Vice President, Turkish Aerospace
 • ASFAT

KATILIMCI HEDEF PROFİLİ

 • Kara/Hava/Deniz Savunma Sistemleri Üreticileri
 • Kara/Deniz/Hava/Uzay Platformları İnsansız Sistemler
 • Tanklar, Zırhlı araçlar,
 • Silah-Mühimmat Sistemleri
 • Ağır silahlar, Elektronik Harp sistemleri
 • Haberleşme Sistemleri
 • Hava Savunma ve Denizaltı Savunma Platformları
 • Hava savunma radar ve sistemleri
 • Muharebe destek gemileri
 • Savunma Teknolojileri
 • Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Üreticileri
 • AR-GE ve Mühendislik Sistemleri, (Yazılım, Tasarım,Bilgi güvenliği)
 • Füze Teknolojisindeki gelişmeler -roketsan
 • Muhabere, Elektronik, Bilgi, Keşif ve Gözetleme Sistemleri
 • Elektronik Sistemler, Telekominikasyon, Yazılım
 • Siber Güvenlik Teknolojileri
 • Elektrik ve Bilişim Sistemleri (Bilgisayar, Yazılım ,Modelleme-Simülasyon Sistemleri)
 • Taşıma Sistemleri, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
 • Sertifikasyon/Akreditasyon
 • Zırh, Koruma ve Görünmezlik Teknolojileri
 • Elektrik ve Bilişim Sistemleri
 • Savunmada Enerji Yönetimi
 • İnovasyon
 • Askeri Malzeme, Kalıp ve Parçalar

(***Katılmayı uygun gördüğünüz  taktirde kayıt formu gönderebiliriz.)

Saygılarımla,

Ms. Neşe Atıcı

IMC Organization

General Manager

Tel           : +90 216 641 20 76 -77

Fax          : +90 216 641 20 75

Mobile   : +90 538 637 3004

E-mail     : nese@imcorganization.com

Website: www.imcorganization.com

***Eğer Sanayi etkinliklerimizden haberdar olmak istemiyor ve davet e-maili almak istemiyorsanız  lütfen bizi bilgilendiriniz.

Mail bültenden çıkmak için;

http://imcorganization.com/mailing/izin-iptal.html

IMC Organization successfully organised following conferences in

20142015-20162017,2018,2019, 2020

7th International New Generation Railway Projects and Technologies Industry Conference  / 19 November 2020 / DIGITAL PLATFORM – XperMeet

RAYDER, Association of Rail Transport Systems / Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği, BİTES

8th International Steel Industry and Production Technologies Conference / 3 September 2020 / 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul,TURKEY   

ZEISS Research Microscopy Solution, AUMUND Fördertechnik GmbH, TÇÜD – Turkish Steel Producers Association, STEEL FEDERATION / ÇELİK FEDERASYONU, ÇELİK DIŞ TİCARET DERNEĞİ / Steel Foreign Trade Association,EVEDER, Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Sosyal Dayanışma Derneği 

7th International Cement Industry & Technologies ConferenceJuly 16,  2020 / Altın Yunus Resort & Thermal Hotel, İzmir Çeşme 

DİSAN, POLİSAN KİMYA, MİMSAN GRUP, PUTZMEISTER, BSK GLOBAL

3rd  New Generation Automotive Industry and Sectoral Relations Conference /November,28, 2019 / 5* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, Ataşehir, Istanbul ;

Technology development foundation of Turkey TTGV Teknoloji Geliştirme Vakfı, TEHAD Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği, Turkish Electric & Hybrid Vehicles Association, T.C. TİCARET BAKANLIĞI (Ministry of Commerce,Turkey)

6th International New Generation National Defence Projects & Technologies Conference, 25 September 2019 / 5* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, Ataşehir, Istanbul; BMC, SSB, THYSSENKRUPP, Araştırma Merkezi Komutanlığı, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, DzKK

6th International New Generation Railway Technologies Conference  / 12 September 2019 /  5* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, Ataşehir, Istanbul, RAYDER, Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği / Association of Rail Transport Systems, DTD, Demiryolu Taşımacılığı Derneği / Railway Transport Association ,TCDD Taşımacılık A.Ş.,TÜLOMSAŞ, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,TÜBİTAK BİLGEM

7th International Steel Industry and Production Technologies Conference, 25 April 2019, 5* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, Ataşehir, Istanbul

Undersupport & Sponsorships: TÇÜD, ÇELİK FEDERASYONU, YİSAD, GALDER, EVEDER, BORUSAN MANNESMANN, SARVION, PSI METALS

6th International Cement Industry & Technologies Conference/ 21 March  2019 / 5* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, Ataşehir, Istanbul

Undersupport & Sponsorships :T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, DİSAN MAKİNE, QCTURK

 5th International Railway Industry & Technologies Conference  / 13 December 2018 /  5* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, Ataşehir, Istanbul

Undersupport & Sponsorships : RAYDER, TCDD TAŞIMACILIK, DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SCHAEFFLER, RAYSİMAŞ, ASER

2nd International Dairy & Livestock Industrial Conference / 24 October 2018  / 5* Sheraton Grand Istanbul Atasehir, İSTANBUL-TURKIYE

Sponsorships: TEKNOSİN, CEVA, NORM ANALİTİK, PROGNOSIS

5th International Defence Industry National Investments & Technologies Conference / 20 September 2018  / 5* The Istanbul Marriott Hotel Asia, Ataşehir, İstanbul

Sponsorships: NETAŞ,MİLSOFT, THYSSENKRUPP, ATEŞÇİ, BİAS MÜHENDİSLİK

6th International Steel Industry and Production Technologies Conference

May 9, 2018

Conference Venue:5* The Istanbul Marriott Hotel Asia, İstanbul

Sponsorships: HKTM, PRIMETALS, QUINLOGIC

5th International Cement Industry & Technologies Conference

March 22,  2018,

Conference Venue:5* The Istanbul Marriott Hotel Asia, İstanbul

Sponsorships: THYSSENKRUPP Marine Systems, KONTEK OTOMASYON, PUTZMEISTER,İNS MAKİNA, MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş, DİSAN

1st International Dairy & Dairy Products Industrial Conference,

16 November  2017

Conference Venue: 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,Istanbul,Turkey

Sponsorships:TEKNOSİN, CHR-HANSEN,LELY, ZİRAAT BANKASI, DSM,

IMA DAIRY & FOOD, ALPMA

4th International Defence Industry National Investments & Innovation Conference, 27 September,2017

Conference Venue: 5* Sheraton Grand Istanbul Atasehir, İstanbul

Sponsorships: TAI, TÜMOSAN, OBSS, OLCAY KİLİT, THYSSENKRUPP

4th International Railway Industry & Technologies Conference, 25 May 2017

Conference Venue: The Ankara Hotel, YHT Garı, ANKARA,Turkey

Sponsorships: ASELSAN, ELSİTEL,TÜRK LOYDU, SKF TURKEY, BOZANKAYA

5th International Steel Industry and Technologies Conference / April 20, 2017 / 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul

Conference Venue: 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,Istanbul,Turkey

Sponsorships: BORUSAN MANNESMANN,MAGMASOFT, DLK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ,IMS GMBH

4th International Cement Industry & Technologies Conference/ 9 February 2017  

5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, İstanbul

Sponsorships: NUH ÇİMENTO, HAMAMCIOĞLU, PUTZMEISTER, TEKNOSİN, FCT COMBUSTION, AIR LIQUIDE

3rd  International Defence Industry New Investments & Innovation Conference,30 November 2016

Conference Venue: 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul,Turkey

Sponsorships: NETAŞ, HEXAGON STUDIO, OBSS, DESAN SHIPYARD, THYSSENKRUPP Marine Systems,

3rd International Railway Industry & Technologies Conference, 7 Eylül 2016

Conference Venue: 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul,Turkey

Sponsorships: PETRONET, ALSTOM, HEXAGON STUDIO, EPSILON NDT, CODEFACTORY,GSI, PARKER,CADEM

4th International Steel Industry and Innovation Conference / May 26, 2016 / 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul

Conference Venue: 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,Istanbul,Turkey

Sponsorships:  ODELYA, IMS, GAZİ METAL, Thermofisher Scientific, Teknosin, REA JET, SELTEK, CORDSTRAP,

2nd International Motor Vehicles Market and Logistics Conference / March 31, 2016 / 5* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, Istanbul

Conference Venue : 5* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, İstanbul

Sponsorships : DORUK OTOMASYON, HEMA ENDÜSTRİ

3rd International Cement Technologies Conference, 28 January 2016  

Supporter Institutions; Ministry of Science, Industry and Technology, Ministy of Energy and Natural Resources of Turkey – ‎Ministy of Energy and Natural Resources of Turkey

Conference Venue: 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,Istanbul,Turkey

Sponsorships : ATS Group, ZİMAŞ , TERBAY İnşaat  

Electronic Industry and Sector Relations Conference

17 December 2015

Supporter Institutions: TESİD, TÜRKBESD, ENOSAD, TUYAD,TÜTED

Sponsorships: DORUK OTOMASYON, ARGELA YAZILIM, EDES ETİKET

Conference Venue: 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,Istanbul,Turkey

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference /

21 October 2015 5*The Green Park Hotel, ANKARA

Conference Website: MailScanner has detected a possible fraud attempt from “urldefense.proofpoint.com” claiming to be MailScanner has detected a possible fraud attempt from “urldefense.proofpoint.com” claiming to be www.imcorganization.com

Supporter Institutions: Savunma Sanayii Müsteşarlığı, SASAD,TEKNOPARK İSTANBUL,KALDER Ankara ŞB.,TSSK

Sponsorships:HEXAGON STUDIO, MİLSOFT, THYSSENKRUPP Marine Systems,LİMA,SDM Arge ve Mühendislik

2nd International Railway Industry Conference on 10 September 2015.

Conference Website: MailScanner has detected a possible fraud attempt from “urldefense.proofpoint.com” claiming to be MailScanner has detected a possible fraud attempt from “urldefense.proofpoint.com” claiming to be www.imcorganization.com

Supporter Institutions: RAYDER,DTD,ARUS,UTİKAD,Iranian Railways and UIC Middle East

Sponsorships: BOMBARDIER, ALSTOM, REVENGA, ERA CONTACT, EPSILON NDT, HEXAGON STUDIO,ULUSOY LOGISTICS

3rd International Steel Industry and Innovation Conference, 27 May 2015

Conference Website: MailScanner has detected a possible fraud attempt from “urldefense.proofpoint.com” claiming to be MailScanner has detected a possible fraud attempt from “urldefense.proofpoint.com” claiming to be www.imcorganization.com

Supporter Institutions :TÇÜD,YİSAD, ÇİB,GALDER,ÇEBİD,MİSAD, TURKISH SHIPOWNERS’ ASSOCIATION

Sponsorships   :İNTEKNO, CORDSTRAP, ASMAŞ

Conference Venue : 5* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, İstanbul

New Generation Automotive Industry and Sectoral Relations Conference, 02 April 2015

Conference Website: MailScanner has detected a possible fraud attempt from “urldefense.proofpoint.com” claiming to be MailScanner has detected a possible fraud attempt from “urldefense.proofpoint.com” claiming to be www.imcorganization.com

Supporter Institutions :EGOD, MÜSİAD, TOFED

Sponsorships: DORUK OTOMASYON, BORUSAN MANNESMANN,HEMA ENDÜSTRİ

Conference Venue: 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,Istanbul,Turkey

2nd International Cement Industry & Sector Relations Conference, 22 January 2015

Conference Website: MailScanner has detected a possible fraud attempt from “urldefense.proofpoint.com” claiming to be MailScanner has detected a possible fraud attempt from “urldefense.proofpoint.com” claiming to be www.imcorganization.com

Supporter Institutions: OAIB, Central Anatolian Exporters’ Union consists of  sectoral exporters unions, Central Anatolian Exporters Union -Machinery and Accessories, General Directorate of Renewable Energy

Sponsorships: DALGAKIRAN, INCOLAB, ATLAS COPCO, HARDOX Wearparts, YÜNEL

Conference Venue: 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,Istanbul,Turkey