İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


TÜSİAD – Girişim Hızlandırma Programı

Kasım 20, 2018
Görsel-Template-14-1200x675.jpg
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), 2019 yılı “Bu Gençlikte İş Var” adlı yarışma temelli Girişim Hızlandırma programını ilan etmiştir. Programın amacı, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner Genç Girişimcileri ortaya çıkarmak ve inovatif fikirleri büyük sermaye ile buluşturmaktır. Yarışmaya başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış 2 ila 5 arası üyeden oluşan ve üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan ekipler başvurabilmektedir. Yarışmaya henüz hayata geçmemiş, fikir aşamasında olan projelerle başvurulabilmektedir (Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla tüzel bir kişilik kurulmamış olması gerekir.). Yarışma bireysel katılıma açık olmayıp başvuru yapacak ekipler, en fazla bir iş fikirleriyle başvuru yapabilirler.

Bu Gençlikte İş Var yarışmasına ait geçmiş yıllara dair istatistikler: http://www.bugenclikteisvar.com/hakkinda#gecmis

Son başvuru tarihi: 3 Aralık 2018, Pazartesi (saat: 17.00)

İnternet sitesi: http://www.bugenclikteisvar.com/

Online başvuru formu: http://www.bugenclikteisvar.com/basvur

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki şartları taşıyan kişiler:

 • Yurtiçi ya da Yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümüne (yüksek lisans, doktora) kayıtlı olmak
 • 18 – 30 yaş arasında olmak (Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak)
 • Asgari 2 ve azami 5 kişiden oluşan ekip kurmak
 • Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak

Ödüller

·         Birincilik Ödülü: 75 bin TL

·         İkincilik Ödülü: 50 bin TL

·         Üçüncülük Ödülü: 25 bin TL

Yarışma süreci ve katılımın sağlayacağı ödül dışı imkanlar

Son başvuru tarihi: 3 Aralık 2018
Sağlanacak imkan Kimler yararlanabilir? Tarihler Detaylar
Online Eğitim ve Kanvas Hazırlama Tüm başvuru sahibi ekipler 8 – 28 Ocak 2019 Başvurularını yapanlara TÜSİAD’ın girişimcilik ekosistemine Türkçe kaynak sağlamak amacıyla çevirisini yaptırdığı Silikon Vadisi girişimcisi ve akademisyen Steve Blank’in “How to Build a Startup: The Lean LaunchPad” adlı online eğitimi alabilmeleri için bilgilendirme yapılır. Bu online eğitim, kendini geliştirmek ve bilgilerini güncellemek isteyen tüm başvuru sahiplerinin yararlanabileceği bir kaynak niteliği taşır.
Ön Eleme: Başvurular en az iki yatırımı olan melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider isimlerinden oluşan bağımsız bir ön jüri tarafından incelenir. En yüksek puanı alan iş fikirleri ön elemeyi geçer. (8 Ocak 2019)
Sağlanacak imkan Kimler yararlanabilir? Tarihler Detaylar
Eğitim Kampı Ön Elemeyi geçen Girişimci Ekipleri 6 – 9 Şubat 2019 (3 gün) Ön elemeyi geçerek katılımlarını teyit eden ekipler, tüm masrafları TÜSİAD tarafından karşılanan bir eğitim kampına davet edilirler. Ekiplerin eğitim kampına, Online Eğitimde bahsedilen İş Modeli Kanvasını hazırlamış ve fikirlerini tanıtıcı bir sunumla gelmiş olması beklenir. Eğitim kampı boyunca ekipler; fikir ve ihtiyaç doğrulamadan pazara çıkış stratejisine, fizibiliteden etkin sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin bilmesi gereken tüm temel konular hakkında eğitilecekleri ve girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerinden mentorluk alacakları bir eğitici serüvene şahitlik ederler. Bu eğitim kampı süreci, iş fikri sunumlarının ve iş modellerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.
TÜSİAD Rehberleri ile Eşleşme Eğitim Kampının sonunda iş planlarını ve sunumlarını güncelleyen Ekipler 10 Şubat – 26 Nisan 2019 Eğitim Kampının sonunda iş planlarını ve sunumlarını güncelleyen ekipler, iş fikirlerini TÜSİAD üye rehberlerinin değerlendirmesine sunarlar. Her üye yarışma dönemi boyunca rehberlik edeceği ekibi belirler. Eşleşme sonunda seçilen ekipler, yarı finalist olarak yarışmaya devam etme hakkı kazanır.
Yarı Finalistlerin belirlenmesi: Rehberler, Yarı Finalist Ekipleri belirler.
Sağlanacak imkan Kimler yararlanabilir? Tarihler Detaylar
Rehberlerle Çalışma Yarı finalist olan Ekipler 10 Şubat – 26 Nisan 2019 Yarı finalist olan ekipler, yarışma süresince eşleştikleri TÜSİAD rehberleri ile bir araya gelerek onların deneyimlerinden faydalanma ve iş planlarını geliştirme imkanı bulurlar. Ekipler TÜSİAD rehberleriyle çalışma döneminin sonunda nihai iş planı sunumlarını, projelerini anlatan kısa bir video ile birlikte final jürisine gönderirler.
Finalistlerin belirlenmesi: Yarı finalistleri değerlendiren Final Jürisi, Yarı Finalist Ekipler içinden Ödül Töreni’nde sahne alacak olan Finalist Ekipleri belirler.
Ödül Töreni Finalist Ekipler 26 Nisan 2019 Ödül Töreninde finalist ekipler TÜSİAD üyeleri ve kamuoyu önünde iş planlarını sunar. Final Jürisinin bire bir değerlendirmesinin ardından ilk 3 proje seçilir ve kazanan ekiplere para ödülü verilir.

Değerlendirme kriterleri ve ağırlıkları

Kriter Açıklama Ağırlık
Yenilikçi Yaklaşım İş fikri mevcut uygulamalara nasıl bir yenilik getiriyor? Teknolojik bir farklılık sunuyor mu? Var olan ürün ya da iş modellerini ne şekilde geliştiriyor? Yerel ya da uluslararası pazarlarda benzerleri var mı? %20
Fikrin Hayata Geçirilebilirliği İş fikrinin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar neler? İşgücü, ekipman, teknoloji, işbirliği, finansman vb. gerekli kaynakların ne kadarını elde edebilecek yetkinliğe sahip? %30
Yaratılacak Katma Değer Bu iş fikri hangi sorunu, nasıl çözüyor? Bu sorun ne büyüklükte bir hedef kitle için, nasıl bir değer yaratıyor? %30
Sosyal ve Çevresel Etki Bu iş fikri ile ekonomik getiri elde ederken, bu getirinin yaratacağı sosyal ve çevresel etkilere yönelik ne tür çözümler sunuluyor? Başta kadınların iş gücüne katılımına yönelik ve çevre dostu uygulamalar olmak üzere sürdürülebilir kalkınma alanlarında nasıl bir etki yaratılması bekleniyor? www.kureselhedefler.org %20

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru yapmak isteyenlerin Şartname ile Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kısımlarını incelemeleri tavsiye edilmektedir.

 • Yarışmacılar, başvuru aşamasında kendilerine en fazla 30 karakterden oluşan bir ekip adı düzenlemek zorundadır. Ekip adlarının önerilecek proje ile ilişkili olması ve akılda kalıcı olması tavsiye edilmektedir.
 • Yarışmaya henüz hayata geçmemiş, fikir aşamasında olan projelerle başvurulabilmektedir.
 • Yarışma kuralları gereği her bir ekip veya ekip üyesi sadece bir iş fikriyle yarışmaya başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun elemeye gidilecektir.
 • Yarışma kuralları gereğince, bir kişi sadece bir ekipte yer alabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun elemeye gidilecektir.
 • TÜSİAD çalışanlarının, TÜSİAD Rehberleri’nin ve jüri üyelerinin birinci derece akrabalarının yarışmaya katılması mümkün değildir.
 • Yarışmaya, daha önceden bir başka yarışmaya sunulmuş, yayınlanmış veya ödül alınmış bir fikirle başvuru yapılması mümkündür.
 • Zorunluluk olmamakla birlikte; Yarışmacılar, Yarışmaya sunulan İş Fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent Enstitüsü veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Ancak söz konusu hak üzerinden henüz ticari kazanç elde edilmemiş olması şarttır.

Yarışma takvimi

·         Son başvuru tarihi: 3 Aralık 2018

·         Ön eleme süreci: 4 Aralık 2018 – 7 Ocak 2019

·         Ön elemeyi geçenlerin açıklanması: 8 Ocak 2019

·         Online Eğitim ve Kanvas Hazırlama: 8 – 28 Ocak 2019

·         Kanvasların gönderilmesi: 29 Ocak 2019

·         Eğitim Kampı: 6 – 9 Şubat 2019

·         Rehberlerle eşleştirme ve iş planı hazırlama: 10 Şubat – 26 Nisan 2019

·         Ödül Töreni: 26 Nisan 2019

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: http://www.bugenclikteisvar.com/hakkinda#iletisim