İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


The 4th China Guangzhou Composites

Şubat 11, 2020
Görsel-Template-4-1200x675.jpg
The 4th China Guangzhou Composites & Product Exhibition
Apr 9-11,2020   Nan Fung International Convention & Exhibition Center
Welcome to the Composites & product exhibition which is the largest ,best effect , best professional  in the South China
This exposition will be free for you to visit but you will bear your own travel expenses.Two business cards and identification cards are required to have the Visitor Card.
Exhibition information:(Estimate)
exhibitors quantity: 200-300
visitors amount :10000-12000
exhibition area: 15000-18000 square meters
Exhibitors time
Apr 9 2020 Thursday       09:00-17:00 Exhibition
Apr 10 2020 Friday        09:00-17:00 Exhibition
Apr 11 2020 Saturday      09:00-15:00 Exhibition
Venue/registration place
Address: Nan Fung International Convention & Exhibition Center (with ten meters away from Area C of Canton Fair Complex) at Xingang East Rd. 630-638, Haizhu District, Guangzhou City, China.
Carbon fiber company: (recommendation)
T03 WEIHAI GUANGWEI COMPOSITIES CO.,LTD
T16 ZHONGFU SHENYING CARBON FIBER CO.,LTD.
Glass fiber company: (recommendation)
T37 SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
B09 NANJING TIANMING COMPOSITE MATERIALS CO.,LTD
Epoxy resin company: (recommendation)
B11 GUANGDONG BROADWIN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD
T35 SHANGHAI HUAYI RESINS CO.,LTD
Resin company: (recommendation)
T13 ZHUHAI GREAT COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD
T28 DONGGUAN LIYUAN COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.
Carbon fiber cloth company: (recommendation)
T21 YIXIN HUAHENG HIGH PERFORMANCE FIBER TEXTILE CO.,LTD.
T17 HEJIAN RUIFENG COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.
Carbon products company: (recommendation)
C33 GUANGZHOU JXY COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD
T25 SHENZHEN XINBO COMPOSITES CO.,LTD.
Composite products company: (recommendation)
T02 SHENZHEN DJ-INNOVATIONS TECHNOLOGY CO., LTD
C16 GUANGZHOU WUYANG MOTOR CO.,LTD
Composite equipment company: (recommendation)
T32 MTS SYSTEMS CORPORATION
C07 GUANGZHOU SINO ACHIEVE MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Composite additives company: (recommendation)
T05 SHEN CAI TECHNOLOGY CO.,LTD
B30 LORECHEM
Sandwich material company: (recommendation)
B45 CEL COMPONENTS
B02 GUANGZHOU TOPU COMPOSITE MATERIALS CO., LTD
Visitors
End company users:
Sports and leisure products, aerospace, wind power blades, automobile manufacturing and automobile refitting, rail transit, UAV, pressure vessel, wire and cable, ship yacht, chemical equipment, building materials, electronic and electrical, office equipment, building materials, bathroom, new energy, environmental protection, medical equipment, anti-corrosion equipment, industrial robots, electromechanical industry, textile industry, fire engineering, highway Construction, communication engineering, craft gifts, refrigeration and air conditioning, electromagnetic shielding materials, industrial systems, major equipment manufacturing accessories and other industries.
Exhibits Scope
1. Carbon fiber, Glass fiber, Boron fibre, Aramid fiber, Silicon carbide fibre, Asbestos fiber,
    Basalt fiber, Polyethylene fiber, Polyphenylene sulfide fibre, PEEK fiber, Arimid fiber, Epoxy resin,
    Unsaturated Polyester Resin, Vinyl Ester Resins, Phenol-formaldehyde resin, BMI, Polyimide resin,
    Ceramic matrix composite, Metal matrix composite, Polymer Material, etc.
2. Carbon Fiber Products, Glass Fiber Products and Other Composite Materials Products
3. Other high performance composites: vacuum material, foam material, lightweight material,
    metal matrix composites, ceramic matrix composites,
    wood-plastic composites and related raw materials, finished parts and equipment.
4. PTFE, Polytetrafluoro ethylene, PCTFE, PVDF, PVF, Fluororubber, CSM, Nitrile Butadiene Rubber,
    Isobutylene Isoprene Rubber, Silicone rubber,Fluorosilicone gum, Epichlorohydrin rubber, etc.
5. Material production equipment, testing equipment, raw materials, etc.
Organizer:Guangzhou Composites Expo Co., Ltd.
TEL:+86-20-82557080 / 82392066