Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Hk.

Ekim 6, 2019
Görsel-Template-16-1200x675.jpg
18.09.2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği” çerçevesinde pilot uygulama alanı olarak belirlenen makine sektörü için “Öncelikli Ürün Listesi” de aynı günkü Resmi Gazetede yayımlandı.
Bu çerçevede programa ön başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan www.hamle.gov.tr internet sayfası üzerinden 4 Ekim – 22 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Alınan bilgi ve belgeler detaylı incelemeye tabi tutularak, kesin başvuruların 12 Kasım – 13 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılması mümkün olacaktır.
Program kapsamında Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünleri üretmeyi amaçlayan projelere TÜBİTAK tarafından (şayet AR-GE ihtiyacı bulunuyorsa) AR-GE destekleri, Bakanlık ve KOSGEB tarafından ise yatırım destekleri sağlanabilecektir. Program dahilinde, ilgili proje kapsamında yapılması öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı ve proje kapsamında kurulacak yatırım tesisinin, işletme döneminde sağlaması öngörülen 10 yıllık toplam katma değer katkısı tutarının yarısını aşmamak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde destek sağlanabilmesi öngörülmektedir.