İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


SANTEK 2018 Sanayi ve Teknoloji Fuarı

Eylül 14, 2018
Görsel-Template-5-1200x675.jpg

5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2018), Kocaeli Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) işbirliğiyle TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Kocaeli’de 31 Ekim – 3 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecektir. Fuarda Türk Savunma Sanayi Kuruluşları ve Şirketleri de yer alacak ve yerlileştirme çalışmaları kapsamında tedarikçi geliştirme amaçlı ikili iş görüşmeleri organize edilecektir.  Fuar alanı içerisinde Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. işbirliğiyle Match4Industry ikili iş görüşmeleri (B2B) etkinliği ile 5. Ar-Ge-Sanayi-Akademi (ASA) Buluşması etkinlikleri de düzenlenecektir. SANTEK 2018 fuarı, KOSGEB tarafından desteklenen fuarlar listesinde yer almaktadır. SANTEK fuarına katılmak isteyen firmalar için online katılım bildirim formlarının linkleri aşağıda yer almaktadır.

Fuarı tanıtıcı broşür: http://santekfuari.com/santekfuari/uploads/ebrosur/SANTEK_2018_TR.pdf

Fuarla eş-zamanlı 7. Match4Industry ikili iş görüşmeleri (B2B) etkinliği hakkında duyuru: https://groups.google.com/d/msg/marka_kocaeli_ozelsektor/BMbO-08xNnc/vRS8DSKfBgAJ

Fuarla eş-zamanlı 5. Ar-Ge-Akademi-Sanayi (ASA) etkinliği hakkında duyuru: https://groups.google.com/d/msg/marka_kocaeli_ozelsektor/9SNJz8A64IA/dBhboz0oBQAJ

SANTEK 2017 fuar raporu: http://santekfuari.com/santekfuari/uploads/reports/santek2017_fuar_sonuc_raporu.pdf

SANTEK 2016 fuar raporu: http://santekfuari.com/santekfuari/uploads/reports/2016_Santek_%20Fuar_%20Sonu%C3%A7_%20Raporu.pdf

SANTEK fuarının internet sitesi: http://santekfuari.com/

SANTEK fuarında stant alanı kiralamak için online form: http://santekfuari.com/katilim-formu

Fuar hakkında

Tarihler 31 Ekim – 3 Kasım 2018
Yer Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi, İzmit, Kocaeli

(Ulaşım: https://goo.gl/eXBcQa) (Ring Seferleri: http://santekfuari.com/ulasim)

Odak Sektörler
 • Metal Teknolojileri İçin İmalat Makineleri
 • Takım, Torna Tezgahları
 • Metal Enjeksiyon, Kalıp, Parça, Boru İşleme Makineleri
 • Presler
 • Testereler Lazer Kesme Tezgahları
 • Lazer Kesme Tezgahları
 • Makine Elemanları
 • Bağlantı, Sızdırmazlık Elemanları
 • Dişli, Kayış Zincirleri
 • Fabrika Donanımları
 • Taşıma ve Konveyor Bant Sistemleri
 • Depolama İstifleme Sistem ve Ekipmanları
 • Vinçler
 • Otomasyon Sistemleri ve Yazılımları
 • Cad-Cam
 • Kalite Kontrol, Ölçme Cihazları
 • Hidrolik – Pnömatik Sistemler
 • Kompresörler
 • Kaynak, Kesme Teknolojileri ve Makineleri
 • Delici, Tutucu, Kesici Takımları
 • Atölye Ekipmanları
 • Teknik Hırdavat ve El Aletleri
 • Yan Sanayi, Ekipman ve Malzemeleri
 • Soğutma Sıvıları ve Yağlar
 • Madeni Yağlar
 • İlgili Hammaddeler ve Kimyasallar
 • İş ve İşçi Güvenliği Malzemeleri
 • Dernekler ve Basın
 • Diğer Ürün Grupları
Savunma Sanayi

 • Fuara Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Askeri Fabrikalar Müdürlüğü ile Aselsan, Havelsan, Roketsan, Makina ve Kimya Endüstrisi, Aspilsan, TAİ, TEİ, İşbir Elektrik ve SAHA İstanbul Derneği katılacak ve yerlileştirme çalışmaları kapsamında tedarikçi firmalar ile bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri yapmaları sağlanacaktır.
KOSGEB İnternet Sitesindeki ilan http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/fuardetay?id=3024

(Destekten yararlanmak için son başvuru tarihi: 24.10.2018)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: http://santekfuari.com/fuar-proje-ekibi