İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


SAMPE China 2020 Conference & Exhibition

Şubat 12, 2020
Sunu1-9-1200x675.jpg

3-6 Haziran 2020 tarihlerinde Çin’de düzenlenen “SAMPE China 2020 Conference & Exhibition” hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Conference Highlight

○ This is the 15th SAMPE China which is continuously
organized in China mainland
○ Focus on the whole chain of advanced composites
material,  process, engineering and applications
○ The biggest event on Advanced Composites in the first
half  year in Asia
○ Expecting 230+ technical papers, 1000+ attendees
○ Exhibition+Conference+Application ession+Technology
tutorial+Industrial Competition
International Advisory Committee
Dr. Scott Beckwith, Technical Director, SAMPE GLOBAL
Dr. Louis Pilato, Pilato Consulting
Mr. Gregg Balko, CEO, SAMPE GLOBAL
Prof. Hiroyuki HAMADA, Kyoto Institute of Technology
Dr. Arnt Offringa, Fokker Aerostructures
Dr. Shanying Zeng, Boeing Company
Dr. Sumonman Nianglang, Rajamangala University of Technology Thayaburi
Prof. Yichu Yin, SAMPE Fellow, Shanghai Institute of Synthetic Resin
Dr. Zhenghua CAO, Chairman, AVIC Composite Corporation Ltd
Dr. Zhongmin Xue, SAMPE Fellow, Sinoma Science &Technology Co., Ltd
Prof. Tong Zhao, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences
Mr. Jianwei Hao, Director, AVIC Manufacturing Technology Institute
Dr. Zhen SHEN, Vice Chairman, SAMPE Beijing Chapter
Dr. Lingcai Huang, AVIC General Aircraft Co., Ltd
Mrs. Lulin HE, Beijing Institute of Aeronautical Materials, AECC
Dr. Wei Lian, Composite Materials Center, COMAC
Prof. Yingdan ZHU, Ningbo Institute of Material Technology and Engineering, CAS
Marc Fette, Chief Operating Officer (COO) of the Composite Technology Center (An Airbus Company)
Schedule at a Glance
Conference Registration: June 2, 2020
Conference & Sessions: June 3-5, 2020
Exhibition: June 4-6, 2020
Call for Papers
The conference technical committee invites Designers, Engineers, Researchers, Manufacturers and End Users being active in or for the Aerospace, Safety protection, Marine, Green Energy, Automobile, Rail transit, and other Advanced Manufacturing Industry to present their latest innovation, development, achievement, test-results and new applications in the field of Advanced Composites at SAMPE CHINA 2020, paper topics will include, but not be limited to:
01) Additive Manufacturing
02) Design, Optimization, Analysis and Simulation
03) Advances in High-performance Fiber, Fabric,
Prepreg, Preform
04) Graphene and Applications
05) Nano Technology 06) Thermoset Resin System
07) Advances in Thermoplastic 08) Smart Composites
09) Ceramic Matrix Composites 10) Tooling
11) Process and Manufacturing Technology 12) Automatic Fabrication
13) Structural Health Monitoring 14) Testing
15) Certification 16) Bonding and Adhesive Technology
17) Coating 18) Green Technology
19) Commercial Aviation Application 20) UAV
21) Aero Engine 22) Space Application
23) Safety Protection 24) New Energy Vehicle/ Refit Vehicle
25) Rail Transit 26) Infrastrcture
27) Marine & Ship 28) New Energy
29) Healthy & Recovery
The deadline for oral of a 1-page abstract is March 13, 2020. Authors of accepted abstract will then be required to submit the full paper before April 10, 2020.
Speakers/Authors of selected papers will get a substantial reduction on the full registration fee, which will be including the conference sessions, exhibits, welcome reception, coffee breaks, three lunches, the Banquet, and a conference proceedings.
Contact with:
Contact Person: Mr.Jason cui
Office Tel: +86-10-66095091/ 66095256
Fax: +86-10-66095256
E-mail: jason.cui@sampe.org.cn /jason-cui@126.com
Http:// www.sampechina.org
Event Highlight

This is the 15th SAMPE China which is continuously organized in China mainland 
 Focus on the whole chain of advanced composites material, process, engineering and applications
 4 Exhibiting halls, 17,000 Sqm. exhibiting space
 Expecting 260+ exhibitors, 8000+ attendees
 Exhibition+Conference+ Session+ End user connection Technology tutorial+Competition Professional, International and high-level
○ Attendees from China, Japan, Korea, India, Russia, Singapore, Tailand, North America, Europe, etc.
○ End users from aerospace, automobile, medical, marine, new energy, high-speed train, self-safety,
architecture, sports and leisure industry.

○ 28% of visitors with purchasing decision-making capacity for the attractiveness of SAMPE China attendees.
○ Mainly purpose for visiting are purchasing, cooperation, techology communication and market.
Schedule
Booth Building-up: June 2-3, 2020
Conference Registration: June 2, 2020
Conference & Sessions: June 3-5, 2020
Exhibiting: June 4-6, 2020
Exhibitors
○ Beijing National Innovation Institute of
Lightweight Ltd 
○ Dongguan FALA CNC Equipment Co.,Ltd
○ Suzhou Napo New Material
Technology Co., Ltd
 
○ Shanghai Roper Industries Trading Co.,Ltd
○ Avic Aircraft Strength Research
Institute (Asri) 
○ Avic Composite Corporation Ltd 
○ Beijing Bw Tech-Textile Co.,Ltd  ○ Beijing Jiashengtest Engineering Co. ,Ltd
○ Beijing Quantumeta Amt Co., Ltd  ○ Chengdu Coryes Polymer Science &
Technology Co., Ltd
○ China Textile Academy (Cta)  ○ Dalian Lu Yang Technology
Development Co., Ltd
○ Dassault Systemes ○ Dongguan Rbt Industrial Robot
Technology Co.,Ltd
○ Hangzhou Yang Tao Technology Co.,Ltd  ○ Hefei Hangtai Electrophysics
Technology Co.,Ltd
○ Henkel(China)Company Ltd  ○ INSTRON
○ International Centre Bamboo And Rattan  ○ Jiangsu Aosheng Composite Materials
Hi-Tech Co.,Ltd
○ Jiangsu Hengbo Composite
Materials Co.,Ltd 
○ Jiangsu Shino New Materials &
Technology Co.,Ltd
○ Kep Technologies High Tech Products  ○ Laboratory of Advanced Polymer
Materials Institute Of   Chemiestry
Chinese Academy Of Sciences
○ Lap Laser Applications China Co.,Ltd  ○ Moldex 3d, Coretech System Co., Ltd
○ Msc Software  ○ Ningbo Higlar New Material Technology Co.,Ltd
○ Plataine Ltd  ○ Shanghai Coin Robotics Technology Co., Ltd
○ Shanghai Enm 3D Technology Limited  ○ Shanghai Fiberbook Industrial Co., Ltd
○ Shanghai Huayu Composite Inc.  ○ Shanghai Nd Inspection & Control
Solution Co., Ltd
○ Shanghai Tronxt New Material
Technology Co.,Ltd 
○ Shanghai Yueke Material Techologies Co., Ltd
○ Shenzhen No.1 Advanced
Materials Co., Ltd 
○ Sigmatex (Shanghai) Composite Materials
Company Limited
○ Suzhou Yuxintiancai New Material Application
Technology Co.,Ltd 
○ TA Instruments  
○ Taizhou Huacheng Mould Co., Ltd  ○ Tianjin Tianduan Press Co.,Ltd
○ Tianjin Zhongtian Junda Glassfiber
Products Co.,Ltd 
○ Volume Graphics (Beijing) Technology Co., Ltd  
○ Weihai Baowei New Material
Technology Co.,Ltd 
○ Wuxi City Ding Qi New Material Science and
Technology Co., Ltd
○ Xi’An Long Technology &
Development Co., Ltd 
○ Xtop 3d Technology (Shenzhen)Co.,Ltd  
○ Sino Composite Co., Ltd  ○ Wuxi Shaw Huow Trade Co.,Ltdd
○ Hebei Qinyuande New Material CO.,Ltd  ○ Breton (Beijing) Trading Ltd.
○ Liaoning Xiangsheng Advanced
Materials Co., Ltd 
○ Shandong Chaohe New Materials
Technology Co. Ltd  
○ Heilongjiang Intro New materials Co.,Ltd  ○ Nantong Fuyuan Carbon Fiber Recycling Co., Ltd
○ Dongguan Dayang Aerosol
Chemical Technology Co.,Ltd 
○ MianYang SINOMIX Science & Technology Co., Ltd  
○ Yixing Huaheng High Performance
Fiber Textile Co.,Ltd 
○ Weihai Guangwei Composites Co.,Ltd   
○ Universal Industry Design Co., Ltd ○ Shenyang Maka Century International
​   Trading Co.,Ltd 
 Shanghai Huayi Resins Co., Ltd ○ Qingdao Breuck 3d Manufacturing Co., Ltd
○ Pgm System Inc ○  Nanjing Fiberglass Reasearch & Design
Institute
○ Jiangsu Hengshen Co.,Ltd ○ Hunan Zihard Material Technology
Limited Company
○ Hubei Hangyu New Materials Co.,Ltd ○ Hefei Tongxing Synthetic Material Co.,Ltd
○ Heatcon Composite Systems ○ Harbin Feitian Composite Corporation Ltd
○ Happyway Automation Co.,Ltd ○ Guangdong Ruizhou Technology Co.,Ltd
○ French Alcam Concept ○ Evonik Specialty Chemicals (Shanghai)
​    Co., Ltd
○ Diab (Zjg) Co., Ltd ○ Comi Spa. It
○ Cashem China ○ C6 Composite Tooling Gmbh
○ C.M.S. S.P.A. ○ C.A.Litzler Co.,Inc
○ Beijing Tianyu-Sky Technology Co.,Ltd ○ Beijing Huayang Anti-Static
​   Engineering Co., Ltd
○ Beijing All-Winning Alliance International
​   Sci – Tech Co.,Ltd
○ Baoding Baiyuan New Materials
​   Technology Co.,Ltd
○ Avic Capdi Integration Equipment Co.,Ltd ○ Aramicore Composite Co., Ltd
○ Aode Machinery (Tianjin) Co.,Ltd
○ Anhui Jialiqi Carbon Fiber Technology
​   Co., Ltd
○ Aecc Beijing Institute of Aeronautical
​   Materials (Biam)
○ 3M China Limited
○ Junhua China Peek ○ Lingrui(Shanghai)Science And
​   Technology Co.,Ltd
○ Useon Foam Material ○ 46 Institute of The 6th Academy of Casic.
○ Ametek Commercial Enterprise
(Shanghai)
Co., Ltd Beijing Branch
○ MTS Systems (China) Co.,Ltd
○ Shenzhen Wance Testing
Machine Co., Ltd
○ Jinan Shangtai Testing Machine Co.,Ltd.
○ Tinius Olsen Testing Machine (Shanghai) Co., Ltd ○ Lishi (Shanghai) Instruments Co.,Ltd
○ Beijing Ruituo Tech Co.,Ltd ○ Hubei Gemvon New Material Co.,Ltd
○ Weihai Dongfa Precise Skill Machine Co.,Ltd
○ Weihai Lanke Composite
​    Technology Co.,Ltd
○ Weihai Xiangming Fishing Co.,Ltd ○ Hunan Mixer Stirring & Kneader Co., Ltd
○ Shanghai Huazheng Composites Co., Ltd ○ Ningbo Super Resin, Inc
○ Shanghai Abundant Year Optronic Co.,Ltd ○ Chongyi Hengyi Ceramic Composites
​   Co.,Ltd
○ Chengdu Aeronautic Polytechnic ○ Maikos Composites Co., Ltd
○ Airtech Asia
○ Eptek Tooling Materials
(Shanghai) Co.,Ltd
○ Hexcel ○ Dezhou United Top Composite
​   Materials Tech. Co.,Ltd
○ Beijing Dingrui Industry Trading Co., Ltd ○ Fujian Leadasia Chemical Co.,Ltd
○ Tiance Technology Co., Ltd ○ High Gain Industrial Co.,Ltd
○ Niflon Macromolecular Material (Shanghai) Co.,Ltd ○ Scantech Guangzhou
○ Shanghai Yueke Material Techologies Co., Ltd ○ Dezhou Carbon Fiber Composite
​   Materials Co.,Ltd
○ Nmg Composites Co.,Ltd ○ Shandong Shuangyi Technology Co., Ltd
○ Kpsd Composites Co.,Ltd ○ Jiaxing Sunny Frp Industries Co.,Ltd
○ Suzhou Yuxintiancai New Material Application
​   Technology Co.,Ltd
○ Adesso Advanced Materials Wuhu Co,.Ltd
○ Zhejiang Pfluon Technology Co., Ltd ○ Pas Research Group of Sichuan University
○ Toray International (China) Co.,Ltd ○ Wm Smart Factory (Tianjin) Co.,Ltd
○ Wuhan Sino Type Optoelectronic
​   Technology Co., Ltd
○ Beijing Shengda Honesty Science &
​   Tech. Co., Ltd
○ Heilongjiang Zhonghexincheng New
​   Materials Co., Ltd
○ Chengdu Invateu Equipment Co.,Ltd
○  Weihai Yafeida Machinery Technology Co.,Ltd. ○ Henkel(China)Company Ltd.
○ Shanghai Cedar Composites Technology Co.,Ltd ○ Beijing Yuekang Air New Materials Co.,Ltd
○ Shanghai Lorechem Company Limited ○ Jilin Province Huayang New Material
​   Research And Development Co.,Ltd
○ Sanying Precision Instruments Co.,Ltd ○ Jishu Dimension (Beijing) Digital
​   Technology Co.,Ltd
○ Icloud Advanced Material Technology Co., Ltd ○ Shandong Chonhunteda
​   Composite Co.,Ltd
○ Liaoyang Xinyu Chemical Co., Ltd
○ Jinggong Carbon Fiber And Composites
​   Industrial Base
○ Yixing Yiqing Machinery Co.,Ltd ○ Physical Acoustics Beijing Office
○ Xiamen Xinwang Advanced Materials
​   Technology Co., Ltd
○ Chomarat Engineered Textiles
​    (Taicang) Co.,Ltd
○ Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. ○ Netzsch
○ Nanjing Ouneng Machinery Co.,Ltd ○ Mettler Toledo
○ Shanghai Kangzhan Composites Co.,Ltd ○ China Bluestar Chengrand Co., Ltd
○ Tianjin Onlytop High-Tech Materials Co., Ltd ○ Dalian Yibang Science And
​   Technology Co.,Ltd
○ Hitachi High-Technologies Corporation ○ Zoney International Limited
○ Hangzhou Iecho Science & Technology Co.,Ltd ○ Shenzhen Zye Science & Technology
​   Co., Ltd
○ Weihai Hongcheng Mechanical And
​    Electrical Equipment
○ Beijing Dongshengxinrui Automatic
​   Technology Co., Ltd
○ Qingdao Huabo Machinery Technology Co.,Ltd ○ Nanjing Oma Waterjet Co.,Ltd
○ Changzhou Sunchem New Marerial Co.,Ltd ○ Beijing Honghuxiongshi Technology
​   Co.,Ltd
○ Changzhou Acmtemp Co.,Ltd ○ Weiss-Voetsch Environmental Testing
Instruments (Taicang) Co., Ltd
○ Shandong Jinyu Hengli Environment
​   Technology Co., Ltd
○ Weihai Tonglian Precision
​    Machinery Co.,Ltd
○ Volume Graphics (Beijing) Technology Co., Ltd ○ Jilin Yinghao Industry & Trade
​   Co.,Ltd
○ Hokaido Vacuum Technology (Int’l) Group Limited ○ Hebei Guanchengyuexing
​   Composites Technology Co.,Ltd
○ Hebei Optfilm Composite Co., Ltd ○ Liaoning Novcarb Carbon
​   Materials Co., Ltd
○ Zhejiang Catamount Special
​    Equipment Co.,Ltd
○ Hexion Management
​  (Shanghai) Co., Ltd
○ Dalian Yingtian Machinery
​   Manufacturing Co., Ltd
○ Beijing 3D Braiding Co., Ltd
○ Suzhou Noen Composite Materials
Co., Ltd
○ Efforts Technology (Beijing) Co. Ltd
○ Teijin (Shanghai) Carbon Fiber Co., Ltd ○ Hubei Feilihua Quartz Glass Co.,Ltd
○ Wuxi Jinhe Science & Technology Co.,Ltd ○ Nantong Synasia New Material Co.,Ltd
○ Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment
​   Manufacturing Co.,Ltd
○ Willing New Materials Technology Co.,Ltd
○ Zibo Langda Composite Materials Co., Ltd ○ Belotti Spa China
○ Yiteli (Shanghai) Technology Co.,Ltd ○ Shandong Baisheng Carbon Fiber
​   Technology Co., Ltd
○ Dongguan Qiaolian Composite Materials Co.,Ltd ○ Xiamen Hower Material Co.,Ltd
○ Shandong University of Technology ○ Xi’an Shenying Composite Material
​   Co., Ltd
○ Jiangsu Tiwin Composites Tech. Co., Ltd
 The Booths are Being Reserved……

 Download the Floor Plan >>

Contact with:
Contact Person: Jessica YANG
Office Tel: +86-10-66095091/ 66095256
Fax: +86-10-66095256
E-mail:cibo@sampe.org.cn /jason-cui@126.com
Http:// www.sampechina.org