İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Salgın Döneminde İş Sürekliliği Webinarı Hk.

Nisan 17, 2020
Gorsel-Template-23-1200x675.jpg
Dünya genelinde hızla yayılarak insan sağlığını ciddi biçimde tehdit eden Korona Virüs (COVID-19), çalışma hayatında da yeni düzenlemeler yapmamız gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Virüs ile mücadele sürerken, iş hayatının da sekteye uğramaması ve ekonominin çarklarının dönmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede iş dünyamızı bilgilendirmek amacıyla 20 Nisan 2020 Pazartesi günü, saat 10:00 ila 12:30 arası “Salgın Döneminde İş Sürekliliği” temalı webinarı gerçekleştiriyoruz.

Webinar programı aşağıda yer almakta olup, katılım kontenjan ile sınırlı olduğundan kayıt yaptırmak gerekmektedir. Kayıt yaptıran firmalarımıza programa katılım linki ve kodu gönderilecektir. Söz konusu seminere kayıt için; Ad-Soyad, Firma Adı, Görevi, Cep Telefonu ve E-mail adreslerinin PAGEV’den Uğur Aktel’e (pagev@pagev.org.tr) 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 14:00’e kadar bildirmesi gerekmektedir.

PAGEV  Webinar Programı
20 Nisan 2020 Pazartesi EY katkılarıyla “Salgın Döneminde İş Sürekliliği”
10:00-10:10 
“Dönüşüm”
Yavuz Eroğlu/PAGEV Başkanı
10:10-10:20
“Olağanüstü Dönemler Olağanüstü Tedbirler Gerektirir”
Orhan Turan/TÜRKONFED Başkanı
10:20-10:40
“Küresel Salgın Döneminde İş Sürekliliği Nasıl Sağlanır?”
Emre Beşli/EY Şirket Ortağı 
10:40-11:10
“Covid-19’un Sosyal Güvenlik Yükümlülüklerine Etkisi”
Hakkı Demirci/EY Direktör 
İçerik
Kısa çalışma ödeneği
SGK primlerinde mücbir sebep uygulaması
İş sağlığı-güvenliği tedbirleri
Uzaktan çalışma, ücretsiz izin, telafi çalışması
11:10-11:30
“Covid-19’dan Etkilenenler Mücbir Sebep Hükümlerinden Nasıl Faydalanabilir?”
Can Sözer-Sertaç Yazar/EY Kıdemli Müdür
İçerik
Mücbir sebep hükümlerinin vergi ödev ve yükümlülüklerine etkisi
Mücbir sebep kapsamında sayılma
Mücbir sebep kapsamına alınma bunun için yapılabilecekler
11:30-11:50
“Covid-19 Nedeni ile Gümrük ve Dış Ticarette Alınan Tedbir ve Sunulan Destekler”
Sercan Bahadır/EY Şirket Ortağı  
İçerik
Covid 19’un dış ticaretimize olan etkileri (Mart ayı sonuçları)
Covid 19 kapsamında gümrük ve dış ticaret özelinde alınan uygulamalar
Covid 19 kapsamında gümrük ve dış ticaret özelinde sunulan teşvik ve destekler
Yurt dışında Covid 19 kapsamında alınan örnek tedbirler
11:50-12:30
Soru ve Cevap Bölümü
Saygılarımla,
Ertan GÜNEŞ
Genel Sekreter

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul
Tel.: +90 212 425 13 13 / 3 Hat       Faks: +90 212 624 49 26

E-mail: pagev@pagev.org.tr  Web: www.pagev.org

PAGEV’in üye olduğu kuruluşlar;