İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Proje Hazırlama Eğitimi Kampı

Nisan 11, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK) tarafından 16-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Darıca Elite Otel’de konaklamalı olarak ücretli “KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi’’ düzenlenecektir. Katılımcı sayısı kontenjanı 30 olarak belirlenmiştir. Eğitime katılmak isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri yer alan TÜBİTAK MARTEK yetkilisi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Eğitimde ele alınacak güncel KOSGEB KOBİGEL Çağrıları:

Çağrı Kodu Çağrı Konusu Çağrı Metni
2019-1 İmalat Sanayi Sektöründe (ve Seracılık Sektöründe) dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2019_01/01_2019.01_Proje_Teklif_Cagrisi.pdf
2019-2 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2019_02/01_2019.02_Proje_Teklif_Cagrisi.pdf

Katılım bildirimleri için son tarih: 11 Nisan 2019, Perşembe

Duyuru: https://twitter.com/Tubitak_Martek/status/1115224247989874688

Eğitim tarihleri 16 – 17 – 18 – 19 Nisan 2019
Eğitimin yeri Darıca Elite Otel (Darıca, Kocaeli)

  • Eğitime katılanlar için konaklama imkanı sağlanmıştır.
Eğitime katılım ücreti
  • Kişi başı: 2.000 TL
  • İki kişi katılımı halinde: 3.000 TL
Eğitim programı 15 Nisan 2019, Pazartesi 14.00 – 21.00 Otel check-in
16 Nisan 2019, Salı 09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları

  • Deniz Yayla, TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK) Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi
  • KOSGEB Yetkilisi
09.30 – 10.30 KOSGEB KOBİGEL 2019-01 kodlu çağrısı hakkında bilgilendirme

  • KOSGEB Yetkilisi
10.30 – 10.45 Ara
10.45 – 12.00 KOSGEB KOBİGEL 2019-02 kodlu çağrısı hakkında bilgilendirme

  • KOSGEB Yetkilisi
12.00 – 13.30 Öğle Yemeği Arası
13.00 – 14.30 Uygun Program Tespiti
14.30 – 15.00 Ara
15.00 – 16.30 Proje Bütçesi Hazırlama
16-30 – 17.45 Ara
17.45 – 18.30 Faaliyet Planı Hazırlama
18.30 – 20.00 Ara ve Akşam Yemeği
20.00 – 22.00 Uygulama Saati
17 Nisan 2019, Çarşamba 09.00 – 10.30 Beklenen Sonuçlar
10.30 – 11.00 Ara
11.00 – 12.30 Beklenen Sonuçlar
12.30 – 14.00 Öğle Yemeği Arası
14.00 – 15.30 Hedefler
15.30 – 16.00 Ara
16.00 – 17.00 Hedefler
17.00 – 17.15 Ara
17.15 – 18.30 Amaç ve Gerekçe
18.30 – 20.00 Ara ve Akşam Yemeği
18 Nisan 2019, Perşembe 09.00 – 10.30 Proje konusu
10.30 – 11.00 Ara
11.00 – 12.30 Uygulama saati
12.30 – 14.00 Öğle Yemeği Arası
14.00 – 15.30 Pazar Durumu ve Riskler
15.30 – 16.00 Ara
16.00 – 17.30 Özel Hususlar
17.30 – 17.45 Ara
17.45 – 18.30 Proje Yönetimi
18.30 – 20.00 Akşam Yemeği
20.00 – 22.00 Uygulama saati
19 Nisan 2019, Cuma 09.00 – 12.00 Uygulama Saati ve Değerlendirme
12.00 – 13.00 Kapanış
Eğitmen Abdulkadir Civaş

Katılım bildirimleri ve sorularınız için:

Azra Afşin

TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK) Teknoloji Transfer Ofisi

Tel: (262) 676 62 41

e-posta: aafsin@marmarateknokent.com.tr