İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


POLİN’E AMERİKA’DAN 4 BÜYÜK ÖDÜL

Kasım 28, 2017
Görsel-Template-17-1200x675.jpg
Eğlence sektörünün merkezi olarak kabul edilen ABD’nin Orlando sehrinde Uluslararası Eğlence Parkları ve Atraksiyonları (IAAPA)  tarafından bu yıl 99. su düzenlenen IAAPA Attractions Expo, her yıl olduğu gibi bu sene de global atraksiyon sektörüne ev sahipliği yaptı. Tarihinde rekor bir katılım sayısına ulasan fuarı bul yıl 39,000 kisi ziyaret etti. Polin Waterparks, global çapta dünyanın bu en büyük organizasyonuna, layık görüldüğü dört büyük ödülle damga vurdu.
 
Her yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının artısı ile birlikte paralel olarak gelisen IAAPA Attractions Expo, dünyadaki en büyük eğlence fuarı olmasının yanında, 53.420 metrekare’lik toplam alanı ile ABD’de gerçeklesen en büyük fuarlardan biri olarak öne çıkıyor. Polin Waterparks, 480 metrekarelik standı ile su parkları üreticisi olarak en büyük, fuarın genelinde ise en büyük üçüncü standına sahipti. Su parkları tasarım, mühendislik, üretim ve montajında dünya markası olan Polin Waterparks, son yıllarda yaptığı atılımlar ve çesitli stratejik isbirlikleriyle ürün gamını genisletmis ve bir eğlence parkında bulunması gereken tüm ürünler için tek çözüm noktası haline gelmistir. Polin Waterparks’ın sektörde sunduğu tüm çözümlere standında deneyimletme imkanıyla yer vermesi fuarın en sık ziyaret edilen noktası durumuna getirdi. Fuarda tam 4 farklı ödüle layık görülerek Polin, IAAPA Attractions Expo’daki basarısını tescillemis oldu. 
 
IAAPA Attractions Expo kapsamında sektöre yön veren, essiz, ezber bozan tasarımlarıyla birçok ürünü geride bırakan basarılı ürünleri onurlandırmak adına bağımsız ve alanlarında uzman bir jürinin değerlendirmesi sonucunda verilen ödüllerden en önemli dört ödül, Polin Waterparks’ın oldu. Polin Waterparks’ın 2016’da sektörle bulusturduğu iki kisilik interaktif kabin oyunu Splash Cabin ve bu sene ilk defa lansmanı yapılan sektörün ilk ve tek sanal gerçeklik (Virtual Reality-VR) teknolojisi kullanılarak tasarlanmıs su kaydırağı olan  Splash VR,  IAAPA Brass Ring ”En iyi Ürün Ödülü”nü kazandılar.
 
Polin Waterparks standında lansmanını yaptığı her atraksiyon ürünü için hazırladığı istasyonlar sayesinde adeta bir eğlence merkezi halinde tasarlanan standı ile IAAPA Brass Ring Ödülleri’nden “En İyi Stand” ödülünü kazandı. Yoğun ilgi gören standda, ödüle layık görülen Splash VR ve Splash Cabin’in yanı sıra su kaydırağına entegre edilmis oyun teknolojisiyle Slide’n Score, Polin Waterparks’a ait 4 farklı kaydırağın deneyimlenmesine imkan sağlayan VR Simulatör, imza tasarım su kaydıraklarından biri olan ve bu sene lansmanı yapılan Mantis su kaydırağı hologram maketi, su parkı maketleri ve su kaydıraklarını teknoloji ile bulusturan Splashware standda ziyaretçilerin beğenisine sunulan ürünlerden bazılarıydı.
 
Polin Waterparks, IAAPA’nın marka, stand tasarımı, konumlandırma, stand ekibi ve fuarın tümünü genis kapsamlı olarak değerlendirerek en iyi katılımcı olarak değerlendirdiği, 1114 katılımcı arasından yalnızca birine verilen jüri özel ödülü olan “Image Award”‘a layık görülerek fuardaki basarısını taçlandırmıs oldu. Polin Kurumsal İletisim ve Pazarlama Direktörü Sayın Şöhret Pakis: ”Bir Türk firması olarak, 99. Yılını kutlayan sektörün bu en önemli organizasyonuna hem ürün tasarımı, hem üretim teknolojileri alanında yapmıs olduğumuz yeniliklerle imza atmıs olmanın gururunu yasıyoruz. Tasarım gücümüzle, AR-GE merkezimizle, proje yönetim ve üretim yaklasımımızla ve en önemlisi tüm ekip olarak inancımızla, çabamızla ve vizyonumuzla global atraksiyon sektörüne öncülük etmeye devam edeceğiz.” seklinde görüslerini bildirdi.
Üyemiz Polin Waterparks’ın bu büyük basarısını tebrik ediyor ve basarılarının devamını diliyoruz.