İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


POLİN WATERPARKS ÖDÜLLE DÖNDÜ

Ekim 25, 2017
Gorsel-Template-14-1200x675.jpg
Derneğimizin üyesi Polin Waterparks Su Parkları, sektörünün en önemli kuruluslarından biri olan Dünya Su Parkları Birliği’nin (WWA) 37.’sini 17-19 Ekim 2017 tarihlerinde West Palm Beach, Florida’da gerçeklestirdiği fuar ve kongre programı kapsamında takdim edilen “Leading Edge” ödülünün sahibi oldu. Konu ile ilgili basın bülteni asağıdadır;

“Dünya Su Parkları Birliği (World Waterpark Association, ABD) tarafından verilen ve su parkı sektörün en saygın ödüllerinden biri olan, daha önce Universal, Disney, Kalahari, Great Wolf ve Six Flags gibi dünyaca ünlü Amerikan parklarının layık görüldüğü ödül bu kez Türkiye’ye geldi.

“Leading Edge” ödülü, su parkları endüstrisinde yeni temaları, tesisleri, programları, servisleri ya da operasyonel konseptleri yaratıcılığıyla gelistiren parklara; ayrıca parklara, park müsterilerine ve su parkları endüstrisine katkı sağlayacak yeni konseptler gelistiren tedarikçi sirketlere verilmektedir.

Su parkları sektörünün en önemli kuruluslarından biri olan Dünya Su Parkları Birliği (WWA), su parkları tasarımcı, mühendis, danısman, park sahipleri ve operatörleri ve tedarikçilerinin katılımıyla her yıl Amerika’da düzenlediği, su parkları sektöründeki trendleri, yenilikleri paylasmaya imkan sağlayan fuar ve kongre programının 37.’sini 17-19 Ekim 2017 tarihlerinde West Palm Beach, Florida’da gerçeklestirdi. Program kapsamında, 17 Ekim 2017 Salı günü, Palm Beach Kongre ve Fuar Merkezi balo salonunda gerçeklestirilen ve su parkı sektörünün dünya devlerinin bir arada olduğu organizasyonda Leading Edge Ödülleri de takdim edildi.

Polin Waterparks, 41 yıldır sektöründe gösterdiği basarılı çalısmaları, 103 ülkede gerçeklestirmis olduğu 3000 su parkı ve sektöre yön veren çalısmalarıyla su kaydırakları sektöründe bir Türk firması olarak adını altın harflerle yazdırdı. Polin 2014 yılında, Tayland’da gerçeklestirmis olduğu Cartoon Network Amazone projesi ve geçen yıl da su parkları sektörüne kazandırmıs olduğu yenilikler ile bu ödüle layık görülmüstü. Bu yıl da Türkiye’de gerçeklestirilen en büyük tema parkı olma özelliği tasıyan ve su parkı atraksiyonlarında Polin Waterparks imzası bulunan The Land of Legends Tema Parkı sektörün en prestijli ödülü olan “Leading Edge” ödülünün sahibi olarak, geceye damgasını vurdu. Ödülü sirketleri adına The Land of Legends Tema Parkı Pazarlama Direktörü Pınar Pehlivan, Polin Waterparks Pazarlama ve Kurumsal İliskiler Direktörü Şöhret Pakis ile Satıs ve Tasarım Direktörü Kubilay Alpdoğan, Dünya Su Parkları Birliği Baskanı Steve Miklosi’den aldı.

Polin Waterparks Pazarlama ve Kurumsal İliskiler Direktörü Şöhret Pakis, “Yıllardır sürdürdüğümüz basarılı çalısmalarımızın, aldığımız sayısız ödülün yanında bir Türk firması olarak Amerikalı tedarikçi ve parkların domine ettiği; sektörün kalbinin attığı, ve yönelimleri noktasında karar mekanizması rolünde olan Dünya Su Parkları Birliği tarafından verilen Leading Edge Ödülü, hepimizi çok onurlandırdı. The Land of Legends, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en prestijli projesi ve biz de bu projenin su parkı tarafında tedarikçisi olmaktan onur duyuyoruz. Kendilerini de yürekten kutluyoruz. Aldığımız her ödül, kazandığımız her basarı bizi daha iyi isler yapmak için cesaretlendiriyor, bu da ortaya çıkan üstün kalitede ürünlerimize yansıyor. Alanında uzman bir ekiple çalısarak bu basarıyı elde ettik, Polin Waterparks olarak tedarikçi tarafında Leading Edge Ödülü’ne layık görüldüğümüz için çok mutluyuz.” sözleriyle ödülün Polin Waterparks için ne ifade ettiğini açıkladı.

Kurulduğu günden bu yana kalite, inovasyon ve teknolojiden ödün vermeyen bakıs açısıyla ARGE çalısmalarını sekillendiren Polin Waterparks, her geçen gün ürün gamına eklediği yeni üretim teknolojileri ve ürünleriyle sektördeki öncülüğünü koruyor.

Dünya Su Parkları Birliği Hakkında

Dünya Su Parkları Birliği kar amacı olmadan Su Parkları Endüstrisindeki güvenliği ve karlılığı arttırma yönünde çalısmalar yapmaktadır. Leading Edge ödülü, su parkları endüstrisinde yeni temaları, tesisleri, programları, servisleri ya da operasyonel konseptleri yaratıcılığıyla gelistiren parklara; ayrıca parklara, park müsterilerine ve su atraksiyonları endüstrisine katkı sağlayacak yeni konseptler gelistiren tedarikçi sirketlere verilmektedir.
Daha fazlası için tıklayınız

The Land of Legends Tema Parkı Hakkında

The Land of Legends Theme Park içindeki son teknoloji su kaydırakları, adrenalin dolu eğlenceler, 7’den 70’e ilgi çekiyor. Beyaz kum kaplı dalga plajı ve dalga havuzu, çocuklar için özel yapılan aktivite alanı ve kaydıraklar, cam bölmeli havuzun yanı sıra, mini hayvanat bahçesindeki kaplan, penguenlerin sergilendiği özel bölüm ilgi gören yerlerin basında geliyor.

Bir tatilin her yönünün mükemmel sekilde harmanlandığı benzersiz bir konsept olarak hayata geçirilen The Land of Legends Theme Park, etkileyici mimarisi ve eğlence dünyasının dahisi olarak bilinen Franco Dragone’nin yaratıcılığıyla yepyeni bir eğlence konseptinin öncülüğünü yapıyor. Las Vegas, Macau, Paris, Wuhan, Dubai ve Rusya’da gerçeklestirdiği gösteriler 100 milyondan fazla kisi tarafından izlenen Dragone Productions’ın kurucusu ve sanat yönetmeni Franco Dragone, eğlence dünyasının ihtisamını Land of Legends Theme Park ile Türkiye’ye tasıdı.
Daha fazlası için tıklayınız

Polin Waterparks Hakkında

1976 yılında İstanbul’da kurulan Polin Waterparks, su parkları tasarım, üretim, mühendislik ve montajında bir dünya lideridir. 103 ülkede 3000 su parkı projesi gerçeklestiren Polin Waterparks; “Daima Yenilikçi”, “Dünya Çapında Üstün Kalite” ve “Teknoloji Liderliği” vizyonuyla sektöründe birçok ilki gerçeklestirmistir. Bugün birçok ülkenin, hatta kıtanın en büyük ve ödüllü su parklarında Polin Waterparks imzası vardır.
Daha fazlası için tıklayınız