İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Otomotiv ve Mobilite Alanında Seminer

Nisan 14, 2019
Görsel-Template-1-1200x675.jpg
Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü (ALP) Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) ile Nanoteknoloji Araştırma-Uygulama Merkezi (SUNUM) tarafından 17 Nisan 2019, Çarşamba günü “connect4tech meetups – Future of Mobility” adlı bir etkinlik düzenlenecektir. Etkinlikte yeni teknolojiler ve sosyal eğilimlerin etkisiyle yeniden şekillenen ulaşım ve otomotiv sektöründeki firmalar, araştırmacılar ve girişimcilerin Circle7 konsepti ile 7 dakikalık teknoloji sunumlarını yaparak katılımcılarla yeni işbirlikleri oluşturmaları ve elektrikli araçlar, ileri malzemeler, otonom araçlar, araç-içi teknolojiler, mikromobilite ve yeni iş modelleri vb. konuların tartışılması amaçlanmaktadır. Etkinlik dili Türkçe’dir. Etkinliğe katılım ücretsiz olup katılmak isteyenlerin aşağıdaki linki yer alan online katılım bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.

Duyuru: https://www.connect4tech.org/future-of-mobility?utm_campaign=87c6994f-54e6-462d-bd7f-53caccf773c6&utm_source=so

Online katılım bildirim formu: https://www.connect4tech.org/register?utm_campaign=87c6994f-54e6-462d-bd7f-53caccf773c6&utm_source=so

Etkinlik tarihi 17 Nisan 2019, Çarşamba
Etkinlik saati 09.00 – 16.15
Etkinliğin yeri Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Tuzla, İstanbul

(Ulaşım için: https://www.google.com/maps/place/Sabanc%C4%B1+%C3%9Cniversitesi/@40.8899042,29.3769513,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x14cad85220eeb663:0x29a9892e1e6988fa!2sOrta+Mahallesi,+Sabanc%C4%B1+%C3%9Cnv.,+34956+Tuzla%2F%C4%B0stanbul!3b1!8m2!3d40.8924175!4d29.3768463!3m4!1s0x0:0x66f288464d28a331!8m2!3d40.8900308!4d29.3746868?hl=en-US)

Etkinlik programı 09.00 – 09.30 Kayıt ve Kahve İkramı
09.30 – 09.45 Açılış Konuşmaları
09.45 – 10.20 Ana Konuşmacı

 • Jan Nahum, @Hexagon Katı Atık CEO’su ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Yönetim Kurulu Üyesi
10.20 – 10.30 Akıllı Mobilite ve Lojistik Laboratuvarı

 • Dr. Tuğçe Yüksel Bediz, Sabancı Üniversitesi
10.30 – 10.40 Circle 7: 7 dk’lık firma sunumu

 • İsmail Filiz, TEMSA
10.40 – 10.50 Circle 7: 7 dk’lık firma sunumu

 • Mehmet Gölhan, Lojika Field Labs
10.50 – 11.00 Circle 7: 7 dk’lık mucit sunumu

 • Dr. Murat Kaya Yapıcı, Sabancı Üniversitesi
11.00 – 11.30 Ara
11.30 – 12.30 Açık Tartışma Paneli

 • Moderatör: Doğan Taşkent
 • Panelistler:
  • Berzah Ozan, Ford Otosan
  • Dr. Emre Kaplan, AVL Turkey
  • Anıl Üzengi, Stroma Vision
  • Orhan Aktaş, WOI Sports
  • Egemen Alpay, F+ Ventures
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.00 Mobilite alanında Patent ve Startup trendleri

 • Mustafa Çakır, Sabancı Üniversitesi, LES-Turkey
14.00 – 14.30 Circle 7: 7 dk.’lık Startup sunumları

 • Gökşen Atalay, COMODIF
 • Dr. Burcu Saner Okan, NANOGRAFEN
 • Ozan Gözbaşı, OPTIYOL
14.30 – 15.00 Ara
15.00 – 15.20 Circle 7: 7 dk.’lık Firma sunumları

 • Dr. Emrah Tomur, ERICSSON
 • Numan Erdoğan, BRİSA
15.20 – 15.40 Mobilite alanında AB Proje Destek Fırsatları

 • Can Kartoğlu, Sabancı Üniversitesi
15.40 – 16.00 İnovasyon Yönetim Desteği: INNOVIST

 • Cem Emre Memiş, Sabancı Üniversitesi
16.00 – 16.15 Bilgi yarışması

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel (1): (216) 483 96 54

Tel (2): (216) 483 96 48

e-posta: usi@sabanciuniv.edu