İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Ödüllü Ar-Ge Proje Pazarı 29.10.2018

Ekim 28, 2018
Görsel-Template-4-1200x675.jpg
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOU TTO), Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ve Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. (KOUTeknopark) işbirliğiyle 4. Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir. Ön Değerlendirmeyi geçen Projeler, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde 31 Ekim – 3 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan SANTEK 2018 fuarı alanında sergilenecektir. Üniversite ve Araştırma Kuruluşlarından il dışı ve yurt dışı katılımcıları için sınırlı sayıda ulaşım ve konaklama giderleri, TÜBİTAK desteği ile karşılanacaktır. Ar-Ge Proje Pazarına katılım ücretsizdir.

Katılımlar için son tarih: 29 Ekim 2018, Pazartesi

Duyuru: http://koutto.com/ar-ge-proje-pazari/

Kimler başvurabilir?

Belirlenen tematik alanlarda Ar-Ge çalışmaları/projeleri/fikirleri olan aşağıdaki kapsamlara giren kişiler (Ekip olarak katılım mümkün olup Ekip katılımı halinde bir kişinin Proje Temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir):

•        Üniversite Öğrencileri

•        Akademisyenler

•        Araştırma Kurumu Personelleri

•        Sanayiciler

•        Serbest Girişimciler

Tematik Alanlar

•        Elektrik, Elektronik, Haberleşme

•        Savunma Sanayi Teknolojileri

•        Enerji

•        Bilişim

•        Malzeme ve Metalürji

•        Fizik

•        Kimya

•        Makine

•        Tıp, Sağlık ve Biyomedikal

•        Otomotiv

•        Havacılık ve Uzay

•        Mimarlık ve Tasarım

Katılımın sağladığı imkanlar

Sağlanan İmkanlar Detaylar
Ödüller Öğrenci Kategorisi
 • Birinci: 3.000 TL
 • İkinci: 1.500 TL
 • Üçüncü: Elektronik Cihaz
Akademisyen Kategorisi
 • Birinci: 3.000 TL
 • İkinci: 1.500 TL
 • Üçüncü: Elektronik Cihaz
Sanayici/Serbest Girişimciler Kategorisi
 • Birinci: 3.000 TL
 • İkinci: 1.500 TL
 • Üçüncü: Elektronik Cihaz
SANTEK 2018 kapsamında İkili Görüşme Desteği Proje önerisi sahibi kişi/ekiplerin projelerinin Proje Pazarı süresince ve SANTEK 2018 süresince ikili görüşmeler desteği
Match4Industry 2018 Katılım ve Yabancı Firmalarla Görüşme Desteği Poster sunumu yapılan proje önerisi sahibi kişi/ekiplerin projelerinin Proje Pazarı süresince ve SANTEK 2018 süresince Match4Industry 2018 katılım ve yabancı girişimciler ile görüşme desteği
Network Desteği Poster sunumu yapılan proje öneri/proje bilgileri KOSANO, KOTO, MARKA vb. kurumların networkuyla İşletmelere sunma imkanı
KOÜ Teknopark Ön Kuluçkaya Kabul ve Mentör Desteği Poster sunumu yapılan proje önerisi sahibi kişi/ekiplerin projelerinin 6 aylık süre ile KOÜ Teknopark alanındaki ön kuluçka merkezinden ücretsiz yararlanma ve bu süre içerisinde KOU TTO girişimcilik ekibi/mentörleri ile haftalık tematik mentör oturumlarına katılım desteği
Temel Girişimcilik Eğitimleri Poster sunumu yapılan proje önerisi sahibi kişi/ekiplerin Yalın Girişimcilik, İş Modeli Kanvası gibi temel girişimcilik yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayacak 3 günlük eğitim kampına katılım imkanı
KOÜ TTO ile İşbirliği İmkanı Poster sunumu yapılan Proje Önerisi (PÖ) sahibi kişi/ekiplerin projelerinin KOÜ Teknopark sergi alanlarında 2018 ve 2019 süresince sergilenme ve yatırımcılara tanıtma imkanı
KOÜ TTO Partner Ağı Proje önerisi sahipleri için KOÜ TTO iş ortaklarınca (Patent vekilleri ve KOÜ Teknopark) sağlanan indirimli/ücretsiz hizmetleri kullanma hakkı
KOÜ TTO Yatırımcı Ağlarına Erişim Proje Önerisinde bulunan ve işlerini geliştiren girişimler için melek yatırım ağları ve erken aşama yatırım şirketleri ile bir araya gelme fırsatı
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Hızlı Destek Programlarından Yararlanma İmkanı Programdan 75 puan ve üstü alan girişimlere KOÜ BAP veya Hızlı Destek fonuna başvuru desteği

Değerlendirme Kriterleri

•        Ar-Ge Niteliği, Teknolojik Yönü, Özgünlüğü, İnovasyon Yönü

•        Gerçekleşmesi halinde Ekonomik Katkısı

•        Hedeflerine Ulaşma Potansiyeli

•        Uygulama Alanları ve Sanayide Uygulanabilirliği

•        Zaman ve Finans Planlaması

•        Milli Kaynak Kullanımının Oranı

•        Farklı Disiplinler/Sektörler Arasında İşbirliğine Dayanması

•        Literatür Araştırması

•        Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Çıkma Potansiyeli

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Faaliyet Tarih
Son başvuru tarihi 29 Ekim 2018
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 30 Ekim 2018
Projelerin Sergilenmesi ve İkili Görüşmeler (SANTEK 2018 Fuar Alanında) 31 Ekim – 3 Kasım 2018
Panel (SANTEK 2018 Fuar Alanında):

 • Melek Yatırımcı
 • Girişimci
 • İnovasyon Mentörü
 • Buluşçu
2 Kasım 2018 (saat: 10.00)
Projelerin Değerlendirilmesi ve Ödül Töreni (SANTEK 2018 Fuar Alanında) 2 Kasım 2018 (14.00 – 17.30)

Başvuru yöntemi

•        Proje özetleri ve posterler başvuran tarafından hazırlanarak ttokocaeli@gmail.com, projepazari@koutto.com, adresine Proje özetleri Word ve posterler PowerPoint formatında gönderilecektir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Proje önerileri Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • Proje Pazarı etkinliğine daha önce ödül almış projeler katılabilir, fakat bu projeler herhangi bir kategoride ödül alamayacaktır.
 • Prototip sergilemek isteyen katılımcılar ön haber vererek etkinlik günü beraberinde getirebilirler. Prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.
 • Üniversite ve araştırma kuruluşlarından İl dışı ve Yurtdışı katılımcıları için sınırlı sayıda ulaşım ve konaklama giderleri, TÜBİTAK desteği ile karşılanacaktır.
 • Proje sahiplerinden en az birinin proje değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi ve özet kitapçığı verilecektir.
 • Posterler 70 cm (genişlik) x 100 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır, Proje Posteri basım faaliyeti KOÜ TTO tarafından yapılacaktır.
 • Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (262) 303 38 87

Cep: (507) 004 28 61

e-posta (1): projepazari@koutto.com

e-posta (2): ttokocaeli@gmail.com