İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Nijerya’ya yönelik İnşaat ve Yapı Malzemeleri

Şubat 12, 2020
Gorsel-Template-16-1200x675.jpg
T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 27 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında Nijerya’ya bir İş Heyeti düzenlenecek olup Lagos şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda, Gana, Fildişi Sahili ve Kamerun’dan da iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Hedef sektörler İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörleri olup uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir. Yapılan başvurular, ödeme dekontları TİM’e ulaştıktan sonra kesinleşmektedir. Nijerya’ya giriş vizeye tabi olup heyete katılmak isteyen firma temsilcilerinin vize başvurularını aşağıda detayları yer alan Vize İşlem Merkezi aracılığı ile şahsi olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Katılım bildirimleri için son tarih: 28 Şubat 2020, Cuma (mesai bitimi)

Duyuru: https://www.tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-heyetler-nijerya-ve-cevre-ulkeler-ticaret-heyeti

Online katılım bildirim formu: https://bit.ly/2RbWy7k

Ziyaret tarihleri 27 – 30 Nisan 2020
Odak sektörler İnşaat ve Yapı Malzemeleri
Program 27 Nisan 2020, Pazartesi 11.30 – 12.00 İstanbul Havalimanı’nda buluşma
14.05 – 19.15 İstanbul’dan Lagos’a Uçuş (TK 625) (Uçuş Süresi: 7 saat 10 dakika; saat farkı -2)
19.15 Lagos, Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı’na varış
20.30 – 21.00 Otele varış ve check-in
28 Nisan 2020, Salı 09.30 – 10.00 Kayıt
10.00 – 11.00 Türkiye – Nijerya İş Forumu
11.00 – 13.00 İkili İş Görüşmeleri 1. Kısım
13.00 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 17.00 İkili İş Görüşmeleri 2. Kısım
19.00 – 21.00 Heyet Akşam Yemeği
29 Nisan 2020, Çarşamba Firma ve Kurum Ziyaretleri
30 Nisan 2020, Perşembe 12.00 Otel’den check-out
12.00 – 19.00 Serbest Zaman ve Otelden Havalimanına hareket
20.45 – 05.25 Lagos’tan İstanbul’a Uçuş (TK 626; uçuş Süresi: 6 Saat 40 dk.)
1 Mayıs 2020, Cuma 05.25 İstanbul Havalimanı’na varış
Katılım ücreti Katılımcı başına 13.000,00 TL
Ücrete tabi giderler:

  • Ekonomi sınıfı uçak bileti
  • Konaklama giderleri
  • Organizasyon ve transfer hizmeti
Hesap bilgileri:

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  • Vakıfbank Güneşli Ticari Şubesi (Şube kodu: 1248)
  • IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61
Ödeme dekontunun bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yapılan başvurular, ödeme dekontları Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) ulaştıktan sonra kesinleşmekte olup, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamamaktadır.
Vize İşlem Merkezi İletişim Bilgileri Meltem Karaca, Vize Departman Müdürü

  • Cep: (553) 807 92 34
  • E-posta: meltem@vizeislemmerkezi.com

Uğur Mert, Genel Müdür

  • Cep: (544) 332 21 55
  • E-posta: ugurmert@vizeislemmerkezi.com

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Beste Coşkuner

Tel: (212) 454 00 96

e-posta: bestecoskuner@tim.org.tr