İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


NetComposites Newsletter 19 March 2019

Mart 21, 2019
Görsel-Template-8-1200x675.jpg

NetComposites firmasının 19 Mart 2019 tarihli haftalık haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

NetComposites
Composites in Construction 2019 - CompIC
Surface Preparation for Automotive Composite Part Reduced by Over 90% – JEC Announcement
Surface Preparation for Automotive Composite Part Reduced by Over 90% – JEC Announcement
Victrex and Bond Pioneer 3D Printing for PAEK Parts With Maximised Performance
Victrex and Bond Pioneer 3D Printing for PAEK Parts With Maximised Performance
SABIC Launches Advanced Breakaway Support Filament Aimed to Improve Productivity for Part Manufacturers
SABIC Launches Advanced Breakaway Support Filament Aimed to Improve Productivity for Part Manufacturers

Solvay’s Ixef PARA Enables Zillion Black Single-use Instruments

Solvay’s Ixef PARA Enables Zillion Black Single-use Instruments

Bastos Viegas uses Ixef PARA for its Zillion Black single-use surgical instruments as a cost-effec…


JEC Group Unveils Winners of Innovation Awards at JEC World 2019

JEC Group Unveils Winners of Innovation Awards at JEC World 2019

On the international stage of JEC World, composite innovation is everywhere! On the planets, on th…


Wabash and Carver at SAMPE 2019

Wabash and Carver at SAMPE 2019

Wabash MPI and Carver will be in Booth No. S17 at SAMPE 2019 Conference & Exhibition from 21-2…


Fagor Arrasate’s Ultra-fast Consolidator Machine System Receives the JEC Innovation Award

Fagor Arrasate’s Ultra-fast Consolidator Machine System Receives the JEC Innovation Award

Fagor Arrasate’s commitment to innovation has received recognition from the JEC, the leading inter…


A Revolutionary Change in Vehicle Panel Production Featuring SABIC’S UDMAX Thermoplastic Composite Tape

A Revolutionary Change in Vehicle Panel Production Featuring SABIC’S UDMAX Thermoplastic Composite Tape

SABIC announced at JEC World 2019 a new, cutting-edge technology for producing lightweight, cost-e…


Polyscope Polymers Wins JEC Innovation Award 2019 for Automotive Sunroof Thermoplastic Composite Guide Rails

Polyscope Polymers Wins JEC Innovation Award 2019 for Automotive Sunroof Thermoplastic Composite Guide Rails

Polyscope Polymers is this year’s winner of the JEC Innovation Award in the Automotive Application…


Solvay and Airborne Signed Memorandum of Understanding at JEC 2019

Solvay and Airborne Signed Memorandum of Understanding at JEC 2019

Solvay and Airborne signed a Memorandum of Understanding (MOU) at JEC World 2019.


Stratasys Demonstrates Commitment to UK Market as it Bolsters Infrastructure with New Sites and Additional Staff

Stratasys Demonstrates Commitment to UK Market as it Bolsters Infrastructure with New Sites and Additional Staff

Stratasys has increased its commitment to the UK market through a variety of initiatives aimed at …


Solvay’s Torlon PAI Enables Durable, Safe Tools for Cleaning Composites

Solvay’s Torlon PAI Enables Durable, Safe Tools for Cleaning Composites

Solvay announced that Performance Plastics chose Torlon PAI for its expanded line of EnduroSharp S…


Hexcel and Lavoisier Composites Form Alliance to Up-Cycle Composite By-Products

Hexcel has joined forces with a Lyon-based startup, LAVOISIER COMPOSITES. This company has developed CARBONIUM, a new generation of material sourced entirely from carbon composite by-products genera…


All You Need for Superior Aqueous Coating Systems

At this year’s European Coatings Show, which takes place in Nuremberg from 19-21 March, LANXESS will present its comprehensive product portfolio for the coatings industry.


Composites Challenge: JEC Group Spots Next Generation of Composite Leaders

This week, JEC World 2019 turned Paris into the world capital of composites. For the second year running, the Composites Challenge programme has brought together research and industry through a comp…


Solvay’s Zeniva PEEK Enables Advanced Spinal Cage from Japan

Solvay’s Zeniva PEEK was selected by KiSCO for the first non-metal lumbar cage for vertical interbody fusion made in Japan.


John P Kummer Announce Expanded Range of Epoxy Technology Adhesives

Epoxy Technology announces an expanded range of ISO-10993 medically approved adhesives now totalling 23 products.


Hexcel and Arkema to Open Joint Research and Development Laboratory in Les Avenières, France

Hexcel and Arkema have announced that they will open a joint research and development laboratory in Les Avenières (Isère), France in April.


Customised Prepolymers for Demanding Applications

Urethane prepolymers with low free isocyanate content from the Adiprene LF and Trixene product lines will play an important role when LANXESS is showcasing its extensive product range for coatings, …


Kordsa Marked Its Name at the World’s Biggest Composite Technology Show, JEC World 2019

Kordsa attended JEC World 2019, the largest international gathering of the composites industry, held in Paris between 12-14 March 2019.


Abaris
Coventive Composites
Ecocomp 2019
Composites in Motorsport 2019
NetComposites Advertise Here

Latest Jobs

Production Team Leader

Chesterfield, UK

PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub: Meso-scale Modelling of 3D Fibre Preforms

Nottingham, UK

University of Nottingham – PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub

Nottingham, UK


Featured Company

LAP GmbH Laser Applikationen

Upcoming Events

2-Day Classroom + Practical Composite Material Training Course

28 Mar 2019 – 29 Mar 2019
Chesterfield, UK

CompIC 2019

10 Apr 2019 – 11 Apr 2019
Amsterdam, The Netherlands

Ecocomp 2019

19 Jun 2019 – 20 Jun 2019
Coventry, UK

2-Day Classroom + Practical Composite Material Training Course

26 Jun 2019 – 27 Jun 2019
Chesterfield, UK

Advanced Composites in Construction

03 Sep 2019 – 05 Sep 2019
Birmingham, UK

Composites in Motorsport

22 Oct 2019 – 23 Oct 2019
Oxford, UK

© 2019 NetComposites Ltd

4A Broom Business Park,
Bridge Way
Chesterfield
S41 9QG, UK

19 March 2019 | unsubscribe

Twitter Facebook LinkedIn