İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


NetComposites News 7 May 2019

Mayıs 8, 2019
Görsel-Template-8-1200x675.jpg

NetComposites Firması’nın 7 Mayıs 2019 tarihli haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

07 May 2019 unsubscribe
NetComposites
Ecocomp
Scheurer Swiss Develops Pioneering Solution for High-tech Sailing Catamaran
Scheurer Swiss Develops Pioneering Solution for High-tech Sailing Catamaran
Teijin's Sereebo Now in Use for World’s First CFRTP for High-volume Production Vehicles
Teijin’s Sereebo Now in Use for World’s First CFRTP for High-volume Production Vehicles
Porcher Industries to Present Technical Textile and Thermoplastic Innovations at Techtextil 2019
Porcher Industries to Present Technical Textile and Thermoplastic Innovations at Techtextil 2019

Solvay Congratulates Scaled Composites and Stratolaunch Systems Corporation for Successful First Flight

Solvay Congratulates Scaled Composites and Stratolaunch Systems Corporation for Successful First Flight

Solvay is proud to congratulate Scaled Composites for successfully flying the Stratolaunch aircraf…


OTC 2019: The Power of Advancing Polymers to Parts

OTC 2019: The Power of Advancing Polymers to Parts

As Victrex celebrates the invention of PEEK polymer 40 years ago, the company will be at OTC 2019 …


Rhodes Interform Reports Increase in Demand for Brake Film That Protects Metals

Rhodes Interform Reports Increase in Demand for Brake Film That Protects Metals

Rhodes Interform has seen a sharp increase in demand for Tuff Brake film, the product which elimin…


New UV-Curable Epoxies for Dam & Fill Applications in the Industrial Sectors

New UV-Curable Epoxies for Dam & Fill Applications in the Industrial Sectors

John P Kummer is launching a new UV-curable epoxies for dam and fill processes in the UK industria…


Solvay Announces Winners of Additive Manufacturing (AM) Cup 2019

Solvay Announces Winners of Additive Manufacturing (AM) Cup 2019

University students around the world compete to 3D print shapes using Radel PPSU AM-ready filament…


DuPont Receives ContiTech Supplier of the Year 2018 Honours

DuPont Receives ContiTech Supplier of the Year 2018 Honours

For the second year in a row, DuPont Transportation & Advanced Polymers has received a Supplie…


New Brochures from Web Industries Highlight Advanced Composite Solutions for Aerospace Applications

New Brochures from Web Industries Highlight Advanced Composite Solutions for Aerospace Applications

Two new brochures highlighting carbon-fibre composite solutions for aerospace applications are ava…


CGTech to Show Expanding Range of Aerospace Applications at Paris International Airshow

CGTech to Show Expanding Range of Aerospace Applications at Paris International Airshow

CGTech will showcase its expanded range of software applications for the aerospace industry in Hal…


New Manufacturing Facility for 3D Weaving Equipment Opens in Huddersfield

Optima Technology, based in Huddersfield, West Yorkshire, UK, announces the opening of their new manufacturing facility dedicated to the design and production of 3D weaving machines.


Kordsa Showcased Its High-performance Textile Structures for Aircraft Engines at Ceramics Expo 2019

Kordsa participated in the Ceramics Expo 2019, the leading annual event for the advanced ceramics and glass supply chain, held in Cleveland, Ohio, US on 30 April – 1 May 2019.


SGL Carbon Enters into Partnership with the UK’s National Composites Centre

The UK’s National Composites Centre (NCC) and SGL Carbon have entered into a new partnership to jointly develop future composite technologies for different applications in aerospace, transportation,…

Abaris
Coventive Composites
Composites in Motorsport 2019
NetComposites Advertise Here
ACIC 2019

Latest Jobs

TRB Lightweight Structures – Composite Engineer

TRB Lightweight Structures

Research Fellow in Composites Manufacturing

University of Nottingham
Nottingham, UK

BCOMP AG – Quality Engineer for Fast Moving Swiss High-tech Company

BCOMP AG
Fribourg, Switzerland

Production Team Leader

Composites Evolution
Chesterfield, UK

PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub: Meso-scale Modelling of 3D Fibre Preforms

University of Nottingham
Nottingham, UK

PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub

University of Nottingham
Nottingham, UK


Featured Company

LAP GmbH Laser Applikationen

Upcoming Events

Ecocomp 2019

19 Jun 2019 – 20 Jun 2019
Coventry, UK

2-Day Classroom + Practical Composite Material Training Course

26 Jun 2019 – 27 Jun 2019
Chesterfield, UK

Advanced Composites in Construction

03 Sep 2019 – 05 Sep 2019
Birmingham, UK

Composites in Motorsport

22 Oct 2019 – 23 Oct 2019
Oxford, UK

Advanced Engineering 2019

30 Oct 2019 – 31 Oct 2019
Birmingham, UK


Advanced Engineering 2019

© 2019 NetComposites Ltd

4A Broom Business Park,
Bridge Way
Chesterfield
S41 9QG, UK

07 May 2019 | unsubscribe

Twitter Facebook LinkedIn