İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


NetComposites News 30 October 2018

Ekim 30, 2018
Görsel-Template-8-1200x675.jpg

NetComposites News dergisinin 30 Ekim 2018 tarihli haber bülteni aşağıdadır.

30 October 2018 unsubscribe
NetComposites Now
Composites in Construction 2019 - CompIC
TenCate Advanced Composites Announces Technical Partnership with Aston Martin
TenCate Advanced Composites Announces Technical Partnership with Aston Martin
Composites UK Publishes Guidance for Bridge Designers
Composites UK Publishes Guidance for Bridge Designers
UK’s Engineering SMEs and Multinationals to Debate Brexit at Advanced Engineering 2018
UK’s Engineering SMEs and Multinationals to Debate Brexit at Advanced Engineering 2018

3A Composites Core Materials Receives APQP4Wind Certification

3A Composites Core Materials Receives APQP4Wind Certification

3A Composites Core Materials has received its APQP4Wind certification from the Danish Wind Industry Association.


143-Year-Old Canadian Bridge Gets FiberSPAN Composite Deck

143-Year-Old Canadian Bridge Gets FiberSPAN Composite Deck

A Composite Advantage fibre reinforced polymer (FRP) FiberSPAN deck has been installed on a 143-year-old wrought iron bridge in On…


Scott Bader Exhibits at Composites Europe 2018

Scott Bader Exhibits at Composites Europe 2018

Scott Bader will be presenting its composite and adhesive products at Composites Europe in Stuttgart, Germany, on 6-8 November, in…


American Magic Taps Airbus Expertise

American Magic Taps Airbus Expertise

New York Yacht Club American Magic, the US Challenger for the 36th America’s Cup, set to be held in 2021, has announced aerospace …


Kärcher Adopts Solvay’s Technyl 4earth Recycled Polyamide

Kärcher Adopts Solvay’s Technyl 4earth Recycled Polyamide

Kärcher has selected Solvay Performance Polyamides’ Technyl 4earth recycled polyamide for moulding spray lances of its high-pressu…


European Project Develops Recycling Route for Thermoplastic Composites

European Project Develops Recycling Route for Thermoplastic Composites

TPAC and TPRC have developed a recycling process for thermoplastic composites which is said to offer high mechanical performance a…


Haydale Receives Funding for Graphene Composite Tooling and Automotive Panels

Haydale Receives Funding for Graphene Composite Tooling and Automotive Panels

Haydale has been awarded a research and development grant from the UK’s Niche Vehicle Network to develop graphene enhanced composi…


Vitec and Composite Integration Develop High Volume RTM Process

Vitec and Composite Integration Develop High Volume RTM Process

For its new lightweight, fast-deployment Flowtech camera tripod, Vitec Production Solutions Division worked with Composite Integra…


Covestro Tests Polyurethane Wind Turbine Blades in China

Covestro Tests Polyurethane Wind Turbine Blades in China

Covestro’s first wind turbines with blades made using polyurethane infusion resin have been installed.


JEC Asia Innovation Award Winners Unveiled

JEC Asia Innovation Award Winners Unveiled

Twelve companies from eight different countries will receive a JEC Innovation Award at JEC Asia 2018, which takes place on 14-16 N…


Bitrez Launches Curabox Thermoset Benzoxazine Resins at Advanced Engineering 2018

Bitrez is launching a family of flame retardant benzoxazine thermoset resins called Curabox at Advanced Engineering 2018.


Alchemie Exhibits at Advanced Engineering 2018

Alchemie will discuss its high temperature tooling and RIM resins at Advanced Engineering 2018.


IDTechEx Highlights Multifunctionality of Composites at Advanced Engineering 2018

IDTechEx offers independent market research, business intelligence and events on emerging technologies and will have analysts speaking on autonomous vehicles, additive manufacturing in aerospace and defence, electric vehicles, 5G …


TCS Appointed Bondloc’s UK Distributor

TCS has been appointed advanced composites partner for the UK and Ireland of Bondloc’s range of adhesives and sealants.

Abaris
Coventive Composites
Ecocomp 2019

Latest Jobs

Composites Evolution – Prepreg Sales Manager

Chesterfield,UK

Solvay Group – Senior Engineer – Applications Research

Heanor, Derbyshire, UK

University of Nottingham – PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub

Nottingham, UK


Featured Company

Thermwood Corporation

Upcoming Events

Advanced Engineering 2018

31 Oct 2018 – 01 Nov 2018
Birmingham, UK

JEC Asia 2018

14 Nov 2018 – 16 Nov 2018
Seoul, South Korea

JEC World 2019

12 Mar 2019 – 14 Mar 2019
Paris, France

CompIC 2019

10 Apr 2019 – 11 Apr 2019
Amsterdam, The Netherlands

Ecocomp 2019

19 Jun 2019 – 20 Jun 2019
Coombe Abbey Hotel, Binley, UK

Advanced Composites in Construction

03 Sep 2019 – 05 Sep 2019
Birmingham, UK

© 2018 NetComposites Ltd

4A Broom Business Park,
Bridge Way
Chesterfield
S41 9QG, UK