İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


NetComposites News 30 April 2019

Mayıs 1, 2019
Görsel-Template-8-1200x675.jpg

NetComposites firmasının 30 Nisan 2019 tarihli haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

30 April 2019 unsubscribe
NetComposites
Ecocomp
Rossion Cars Builds Boutique Business, With the Help of PRO-SET Epoxy
Rossion Cars Builds Boutique Business, With the Help of PRO-SET Epoxy
Hexcel’s HiMax DPA Technology Selected For New Performance Cruiser, the Predator 50
Hexcel’s HiMax DPA Technology Selected For New Performance Cruiser, the Predator 50
CSP VICTALL Partners With JMC to Debut the First Composite Pickup Box in China
CSP VICTALL Partners With JMC to Debut the First Composite Pickup Box in China

Zünd Announces New DLC-coated Routers Bits to Improve Routing Efficiency

Zünd Announces New DLC-coated Routers Bits to Improve Routing Efficiency

Zünd is bringing to market new DLC-coated router bits.


SGL Carbon Produces Prototypes of Fully Integrated Composite Battery Enclosures for NIO’s Advance Technology

SGL Carbon Produces Prototypes of Fully Integrated Composite Battery Enclosures for NIO’s Advance Technology

In collaboration with SGL Carbon, Chinese automotive manufacturer NIO has developed prototypes for…


TechCentre of KraussMaffei: New Shuttle Mould Carrier Complements Lightweight Construction

TechCentre of KraussMaffei: New Shuttle Mould Carrier Complements Lightweight Construction

KraussMaffei expands its TechCentre with a new shuttle mould carrier and its competence in the are…


The EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub Announces Hub Open Day 2019

The EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub Announces Hub Open Day 2019

The EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub has announced its annual Open Day will be h…


GRP Solutions Appointed as SABA Distributor for the UK and Ireland

GRP Solutions Appointed as SABA Distributor for the UK and Ireland

GRP Solutions is proud to announce its appointment as distributor for the UK and Ireland of SABA’s…


ALMACO Promotes Event in Light Structures Lab

ALMACO Promotes Event in Light Structures Lab

The Latin American Composite Materials Association (ALMACO) will promote the 1st Regional Meeting …


BAE Systems Joins NCC Steering Board

BAE Systems Joins NCC Steering Board

BAE Systems is to join the National Composites Centre (NCC) Steering Board as the company confirms…


ACMA and EPTA Celebrate Advancement of Pultrusion Technology at the North American Pultrusion Conference

On 8-10 April 2019, over 200 composites manufacturing business leaders and experts from North America and Europe assembled in Rosemont, Illinois, US for the North American Pultrusion Conference.


Join the North American Composites Community at JEC Forum Chicago

JEC Group presents JEC Forum Chicago 2019, its new format combining business meetings and conference sessions.


Technical Fibre Products (TFP) To Exhibit Advanced Nonwovens for Composites at SAMPE China

On display on booth B515 will be a selection of TFP’s innovative nonwovens; ranging from our new lightweight carrier and support veils, to materials which deliver a high quality and functional surfa…


Teijin to Emphases Strong Commitment to High-performance Materials at Techtextil 2019 in Frankfurt

The Teijin Groupannounces that its group companies Teijin Aramid and Teijin Frontier. will exhibit from 14-17 May at Te…


EconCore Presents New Technology at Plastics Extrusion World Expo 2019

EconCore will be exhibiting at the Plastics Extrusion World Expo in Cleveland, Ohio, US on 8-9 May.

Abaris
Coventive Composites
Composites in Motorsport 2019
NetComposites Advertise Here
ACIC 2019

Latest Jobs

TRB Lightweight Structures – Composite Engineer

TRB Lightweight Structures

Research Fellow in Composites Manufacturing

University of Nottingham
Nottingham, UK

BCOMP AG – Quality Engineer for Fast Moving Swiss High-tech Company

BCOMP AG
Fribourg, Switzerland

Production Team Leader

Composites Evolution
Chesterfield, UK

PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub: Meso-scale Modelling of 3D Fibre Preforms

University of Nottingham
Nottingham, UK

PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub

University of Nottingham
Nottingham, UK


Featured Company

Composites One

Upcoming Events

Ecocomp 2019

19 Jun 2019 – 20 Jun 2019
Coventry, UK

2-Day Classroom + Practical Composite Material Training Course

26 Jun 2019 – 27 Jun 2019
Chesterfield, UK

Advanced Composites in Construction

03 Sep 2019 – 05 Sep 2019
Birmingham, UK

Composites in Motorsport

22 Oct 2019 – 23 Oct 2019
Oxford, UK

Advanced Engineering 2019

30 Oct 2019 – 31 Oct 2019
Birmingham, UK


Advanced Engineering 2019

© 2019 NetComposites Ltd

4A Broom Business Park,
Bridge Way
Chesterfield
S41 9QG, UK

30 April 2019 | unsubscribe

Twitter Facebook LinkedIn