İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


NetComposites News 23 October 2018

Ekim 23, 2018
Görsel-Template-8-1200x675.jpg

NetComposites firmasının 23 Ekim 2018 tarihli haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

23 October 2018 unsubscribe
NetComposites Now
Composites in Construction 2019 - CompIC

Welcome to the NetComposites Advanced Engineering 2018 Preview

Advanced Engineering 2018 takes place on 31 October-1 November at The NEC in Birmingham, UK. For more information, visit the Advanced Engineering website.

Please find the latest exhibitor updates listed below in alphabetical order.

NetComposites wishes you a great show!

Advanced Engineering 2018: 60 New Manufacturing Products and Technologies at UK’s Largest Annual Engineering Exhibition
Advanced Engineering 2018: 60 New Manufacturing Products and Technologies at UK’s Largest Annual Engineering Exhibition
Alicona Displays Automated Measurement Solutions at Advanced Engineering 2018
Alicona Displays Automated Measurement Solutions at Advanced Engineering 2018
Alvant Unveils Customisable MMC Multi-Phase Material at Advanced Engineering 2018
Alvant Unveils Customisable MMC Multi-Phase Material at Advanced Engineering 2018

Aro PR and Marketing at Advanced Engineering 2018

Aro PR and Marketing, specialist in raising the profile of engineering, scientific and composites companies, will be showing how improving marketing can help small businesses with a range of business problems, from boosting sales …


Applied Graphene Materials Showcases Anti-Corrosion Additives at Advanced Engineering 2018

Applied Graphene Materials Showcases Anti-Corrosion Additives at Advanced Engineering 2018

Applied Graphene Material (AGM) will promote its Genable 3000 series of graphene-based, non-metallic, anti-corrosion additives at …


Attwater Celebrates 150th Year in Business at Advanced Engineering 2018

Attwater Celebrates 150th Year in Business at Advanced Engineering 2018

Attwater is currently marking its 150th year in business and will exhibit at Advanced Engineering for the tenth consecutive year, …


Bitrez Presents High Performance Resin Systems at Advanced Engineering 2018

Bitrez, a UK manufacturer of specialist polymers and chemicals, is showcasing its capabilities at Advanced Engineering 2018.


Cevotec Promotes Fibre Patch Placement Concepts for Aerospace at Advanced Engineering 2018

Cevotec Promotes Fibre Patch Placement Concepts for Aerospace at Advanced Engineering 2018

Cevotec is presenting its presenting its expanded application range at Advanced Engineering 2018, showcasing multi-material layup …


CGTech Displays New VERICUT Version at Advanced Engineering 2018

CGTech Displays New VERICUT Version at Advanced Engineering 2018

CGTech will demonstrate the new version of the VERICUT CNC machine simulation and optimisation software at Advanced Engineering 20…


CMYUK Launches Kongsberg X20 Digital Kit Cutting Machine at Advanced Engineering 2018

CMYUK, an independent supplier of wide-format digital printers, cutting equipment and materials, will be launching the high-performance Kongsberg X20 Digital kit cutting machine at this year’s Advanced Engineering show.


Cristex Composite Materials Exhibits at Advanced Engineering 2018

Cristex Composite Materials Exhibits at Advanced Engineering 2018

At Advanced Engineering 2018 Cristex will be featuring a range of products suitable for various markets, including aerospace, auto…


CzechTrade UK Organises Czech Pavilion at Advanced Engineering 2018

CzechTrade UK, a Czech government business body, will celebrate the 5th anniversary of the Czech Pavilion at Advanced Engineering 2018 by showcasing the latest technologies in the automotive, aerospace, composites and advanced mat…


Dedienne Introduces Expanded Capabilities at Advanced Engineering 2018

Dedienne, a European specialist in the manufacture of high-value, high performance engineering plastics and composite parts, will report on its acquisition of CG.Tec, a specialist precision injection moulder, at Advanced Engineeri…


Dustcontrol at Advanced Engineering 2018

Dustcontrol UK will exhibit its range of centralised vacuum systems and highlight its powerful DC-11 Modules at Advanced Engineering 2018.


ElringKlinger Engineered Plastics Debuts at Advanced Engineering 2018

In order to share its materials technology and manufacturing capabilities to a wider UK audience, plastics manufacturer and solution specialist ElringKlinger Engineered Plastics will be showcasing its range of high performance com…


ESTA Extraction Equipment on Display at Advanced Engineering 2018

ESTA Extraction Equipment on Display at Advanced Engineering 2018

McCarthy Environmental, the UK’s sole supplier of ESTA equipment, is exhibiting at Advanced Engineering 2018 under the name ESTA E…


Evonik Introduces ROHACELL Triple F at Advanced Engineering 2018

Evonik Introduces ROHACELL Triple F at Advanced Engineering 2018

Evonik will present ROHACELL Triple F, a new structural foam for large-quantity series production, at Advanced Engineering 2018.


Farécla Displays Bonnet Painting Competition Winner at Advanced Engineering 2018

Farécla Displays Bonnet Painting Competition Winner at Advanced Engineering 2018

The winning bonnet of Farécla Products’ first Apprentice & Student Bonnet Painting Competition will be on display at the compa…


Group Rhodes Showcases Forming Expertise at Advanced Engineering 2018

Group Rhodes Showcases Forming Expertise at Advanced Engineering 2018

Group Rhodes will be showcasing its expertise in bespoke composite and metal forming machinery at Advanced Engineering 2018.


GRP Solutions Debuts Double Storey Stand at Advanced Engineering 2018

GRP Solutions Debuts Double Storey Stand at Advanced Engineering 2018

GRP Solutions will be exhibiting on a new two-storey stand and will sponsor the Composite Engineering Networking Area at this year…


Intertek at Advanced Engineering 2018

Intertek, a total quality assurance provider to industries worldwide, will exhibit at Advanced Engineering.


Mecmesin Displays OmniTest Universal Testing Machines at Advanced Engineering 2018

Mecmesin Displays OmniTest Universal Testing Machines at Advanced Engineering 2018

Mecmesin, a British company specialising in force and torque testing equipment, will demonstrate its OmniTest universal testing ma…


MSP Promotes Full Automation at Advanced Engineering 2018

MSP Promotes Full Automation at Advanced Engineering 2018

For the eighth consecutive year, Metrology Software Products (MSP) is exhibiting at Advanced Engineering 2018, where …


MSA Showcases Cutting, Preforming and Kitting Capabilities at Advanced Engineering 2018

MSA Showcases Cutting, Preforming and Kitting Capabilities at Advanced Engineering 2018

At Advanced Engineering 2018, MSA Manufacturing is promoting its extensive CNC cutting, slitting, 2D preforming and sequenced kitt…


OB2B Industrial Marketing & PR at Advanced Engineering 2018

OB2B Industrial Marketing & PR is exhibiting once again at Advanced Engineering.


OAS Presents Composite Surface Preparation Techniques at Advanced Engineering 2018

Oxford Advanced Surfaces (OAS) has developed a range of surface treatments to prepare composites and engineering plastics for coating and bonding, while addressing some of the shortcomings of the currently surface preparations. Ba…


Pentaxia Celebrates 10 Years of Progress at Advanced Engineering 2018

Derby, UK-based advanced composites manufacturer Pentaxia is celebrating 10 successful years in business at Advanced Engineering 2018.


PRF Composites Promotes Extended Manufacturing Capabilities at Advanced Engineering 2018

At this year’s Advanced Engineering show PRF Composites will present its new branding and extended manufacturing capabilities.

2018 has seen the completion of a significant phase of development for PRF, with the company…


R-Tech Materials Promotes Aerospace Composites Testing at Advanced Engineering 2018

R-Tech Materials Promotes Aerospace Composites Testing at Advanced Engineering 2018

R-Tech Materials has achieved Nadcap accreditation for the testing of non-metallic materials for the aerospace industry. The scope…


Redware Sponsors Advanced Engineering 2018’s Automotive Forum

Redware is Associate Sponsor of the Automotive Engineering Forum at Advanced Engineering 2018.


Rockwood Composites Promotes Moulding Capabilities at Advanced Engineering 2018

Rockwood Composites designs and manufactures composite components using compression and bladder moulding.


Rösler Exhibits 'Plug and Play' Finishing Machine at Advanced Engineering 2018

Rösler Exhibits ‘Plug and Play’ Finishing Machine at Advanced Engineering 2018

New at Advanced Engineering 2018 will be the Rösler ‘plug and play’ RMO trough machine, a compact, mobile and versatile system for…


RUCKS Highlights Energy Efficient Thermoforming Press at Advanced Engineering 2018

RUCKS Highlights Energy Efficient Thermoforming Press at Advanced Engineering 2018

At Advanced Engineering 2018, RUCKS Maschinenbau will showcase its thermoforming press KV 297, which is used for …


RVmagnetics Presents Contactless Multifunctional Sensors at Advanced Engineering 2018

RVmagnetics will focus on the future of wireless measuring at Advanced Engineering, introducing its smallest passive sensor. The sensor is thin and elastic like a human hair, and sends accurate, real time data regarding a wide ran…


Scott Bader Highlights Latest Product Ranges at Advanced Engineering 2018

Scott Bader Highlights Latest Product Ranges at Advanced Engineering 2018

Scott Bader, a manufacturer of gelcoats, resins and adhesives, will showcase its recently launched Crestafire and Crestafix produc…


Sicomin Reveals New Bio Foaming Epoxy at Advanced Engineering 2018

Sicomin Reveals New Bio Foaming Epoxy at Advanced Engineering 2018

Sicomin will introduce new epoxy systems and marine collaborations at Advanced Engineering 2018.


Tartler at Advanced Engineering 2018

Tartler at Advanced Engineering 2018

Dosing and mixing technology specialist Tartler will present its latest developments at Advanced Engineering 2018.


Trident Foams at Advanced Engineering 2018

Trident will present its offering of PU foams and core materials at Advanced Engineering 2018. The company is the UK distributor of newly branded 3A Composites Core Materials.


Total Composite Solutions Exhibits at Advanced Engineering 2018

Total Composite Solutions (TCS) will be exhibiting for the first time at Advanced Engineering, and is sponsoring the Composite Engineering Networking Area.


Volume Graphics at Advanced Engineering 2018

Volume Graphics will promote its VGSTUDIO MAX software at Advanced Engineering 2018.


West of England Aerospace Forum at Advanced Engineering 2018

The West of England Aerospace Forum (WEAF) is showcasing the huge range and depth of the region’s capabilities at Advanced Engineering Show 2018.


ZwickRoell’s Testing Technologies at Advanced Engineering 2018

At Advanced Engineering 2018, ZwickRoell will promote its materials and component testing products used by manufacturers across a wide range of industry sectors.

Abaris
Coventive Composites
Ecocomp 2019

Latest Jobs

Composites Evolution – Prepreg Sales Manager

Chesterfield,UK

Solvay Group – Senior Engineer – Applications Research

Heanor, Derbyshire, UK

University of Nottingham – PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub

Nottingham, UK


Featured Company

Carbodeon

Upcoming Events

Advanced Engineering 2018

31 Oct 2018 – 01 Nov 2018
Birmingham, UK

JEC Asia 2018

14 Nov 2018 – 16 Nov 2018
Seoul, South Korea

JEC World 2019

12 Mar 2019 – 14 Mar 2019
Paris, France

CompIC 2019

10 Apr 2019 – 11 Apr 2019
Amsterdam, The Netherlands

Ecocomp 2019

19 Jun 2019 – 20 Jun 2019
Coombe Abbey Hotel, Binley, UK

Advanced Composites in Construction

03 Sep 2019 – 05 Sep 2019
Birmingham, UK

© 2018 NetComposites Ltd

4A Broom Business Park,
Bridge Way
Chesterfield
S41 9QG, UK