İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


NetComposites News 16 October 2018

Ekim 17, 2018
Görsel-Template-8-1200x675.jpg
16 October 2018 unsubscribe
NetComposites Now
Composites in Construction 2019 - CompIC
Fire Retardant Bio-Based Prepreg Used For Lightweight Train Seating Support
Fire Retardant Bio-Based Prepreg Used For Lightweight Train Seating Support
Boeing and Thermwood Demonstrate New 3D Printing Technology
Boeing and Thermwood Demonstrate New 3D Printing Technology
Prodrive Develops Process for Recyclable Thermoplastic Composites
Prodrive Develops Process for Recyclable Thermoplastic Composites

Relining Solution Restores Drinking Water Supply in Amsterdam

Relining Solution Restores Drinking Water Supply in Amsterdam

After the collapse of a drinking water pipeline in downtown Amsterdam, the Netherlands, Insituform was contracted to reline a clos…


3A Composites Core Materials' BALTEK SB Continues ABS Certification

3A Composites Core Materials’ BALTEK SB Continues ABS Certification

3A Composites Core Materials reports that its BALTEK SB balsa core has been ABS-approved for more than 20 years.


Coriolis Composites Secures Contract with National Institute for Aviation Research

Coriolis Composites Secures Contract with National Institute for Aviation Research

Coriolis Composites has been selected by the National Institute for Aviation Research (NIAR) at Wichita State University (WSU), US…


ACMA Shows Support for IMAGINE Act

ACMA Shows Support for IMAGINE Act

The American Composites Manufacturers Association participated in a roundtable discussion about the IMAGINE Act. Known as the Inno…


Chomarat Reinforcements Feature in Live Demos at CAMX 2018

Chomarat Reinforcements Feature in Live Demos at CAMX 2018

A skateboard, architectural panels and a rigid roof for boats, all built using Chomarat composite reinforcements, will be on displ…


Metyx Expands Warehousing Facilities in Hungary

Metyx Expands Warehousing Facilities in Hungary

The Metyx Hungary factory, located in Kaposvár, has recently expanded its warehousing facilities, adding an additional 3,024 m


Cobra International Exhibits Product Range at CAMX 2018

Cobra International Exhibits Product Range at CAMX 2018

Cobra International will showcase a range of composite products at CAMX 2018, including carbon fibre components for the automotive…


Creative Pultrusions Acquires Composite Advantage

Creative Pultrusions (CPI), Alum Bank, Pennsylvania, US, has completed its acquisition of Composite Advantage (CA).


Hexcel Promotes its Latest Technologies at CAMX 2018

Hexcel will be showcasing its latest innovations in composites at CAMX 2018.


Advanced Engineering 2018 Announces Keynote Speakers

The Advanced Engineering Show has announced several keynote speakers for its six zones this year, including Siemens, Jaguar Land Rover (JLR) and the High Value Manufacturing Catapult.


JEC Group Appoints New CEO

Eric Pierrejean has been appointed Chief Executive Officer of the JEC Group, succeeding to Frédérique Mutel.


Michelman Presents Hydrosize Carbon Fibre Sizing Solutions at CAMX 2018

Michelman will introduce attendees at CAMX 2018 to its new product family of Hydrosize carbon fibre sizing solutions.


Web Industries’ Denton, Texas, Facility Earns Nadcap Accreditation

The Denton, Texas, US, production facility of Web Industries Aerospace has earned official accreditation from Nadcap, covering composite cutting and kitting operations.


Huntsman Features Materials for Building Stronger, Lighter Weight Composite Parts at CAMX 2018

Huntsman Advanced Materials will highlight its line of resin systems, adhesives and syntactics that may be used to support the mass production of lighter weight, higher quality composite components to increase the fuel efficiency …


Third Automotive Company Commits to Hexagon Composites as FCEV Supplier

Hexagon Composites will supply compressed hydrogen tanks for serial production of fuel cell electric vehicles (FCEV) to be launched by an automotive OEM.

Abaris
Coventive Composites
Ecocomp 2019

Latest Jobs

University of Nottingham – Research Associate/Fellow in Polymer Composites (fixed term)

Nottingham, UK

Solvay Group – Senior Engineer – Applications Research

Heanor, Derbyshire, UK

University of Nottingham – PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub

Nottingham, UK


Featured Company

Composites One

Upcoming Events

Advanced Engineering 2018

31 Oct 2018 – 01 Nov 2018
Birmingham, UK

JEC Asia 2018

14 Nov 2018 – 16 Nov 2018
Seoul, South Korea

JEC World 2019

12 Mar 2019 – 14 Mar 2019
Paris, France

CompIC 2019

10 Apr 2019 – 11 Apr 2019
Amsterdam, The Netherlands

Ecocomp 2019

19 Jun 2019 – 20 Jun 2019
Coombe Abbey Hotel, Binley, UK

Advanced Composites in Construction

03 Sep 2019 – 05 Sep 2019
Birmingham, UK

© 2018 NetComposites Ltd

4A Broom Business Park,
Bridge Way
Chesterfield
S41 9QG, UK

16 October 2018 | unsubscribe

Twitter Google+ Facebook LinkedIn