İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


NetComposites News 14 May 2019

Mayıs 15, 2019
Görsel-Template-8-1200x675.jpg

NetComposites dergisinin 14 Mayıs 2019 tarihli haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

14 May 2019 unsubscribe
NetComposites
Ecocomp
Moulding Expo 2019: New Board Materials for Interior Fittings and Composite Manufacturing
Moulding Expo 2019: New Board Materials for Interior Fittings and Composite Manufacturing
Lightning Motorcycles Introduces Lightning Strike
Lightning Motorcycles Introduces Lightning Strike
Sicomin Provide Epoxy Resins for Revolutionary Flying Car Concept Antelope
Sicomin Provide Epoxy Resins for Revolutionary Flying Car Concept Antelope

Launch of Burial Coffin Saga – Made of Wheat Bran and Biofibres

Launch of Burial Coffin Saga – Made of Wheat Bran and Biofibres

OrganoClick has developed OrganoComp, a 100 % bio-based, recyclable and fully biodegradable biocom…


Shape Machining Machines Complex Parts from a Variety of Technical and Industrial Foams

Shape Machining Machines Complex Parts from a Variety of Technical and Industrial Foams

Expandable Polystyrene (EPS) and Expanded Polypropylene (EPP) are used in a variety of application…


LORD Presents Lecture on Fast Curing Adhesive at ALMACO´s Event

LORD Presents Lecture on Fast Curing Adhesive at ALMACO´s Event

Specialist in the development of structural adhesives, LORD presents on Thursday 9 May 2019 a lect…


FIPA in Practice - Rapid Demoulding of Injection Moulded Parts

FIPA in Practice – Rapid Demoulding of Injection Moulded Parts

Tasked with creating a demoulding gripper that would yield extremely fast cycle times to achieve a…


LANXESS to Deploy Artificial Intelligence in Product Development

LANXESS to Deploy Artificial Intelligence in Product Development

LANXESS is set to break new ground when it comes to the development of customer-specific high-perf…


The Cloud…Covered!

The Cloud…Covered!

Data centres and cloud storage facilities are growing exponentially YOY, with global storage expan…


Global Graphene Group And Angstron Energy Earn R&D 100 Award

Global Graphene Group And Angstron Energy Earn R&D 100 Award

Consumers are clamoring for next generation electric vehicles and smart devices but limited batter…


TxV Aero Composites Complies With AS9100

TxV Aero Composites Complies With AS9100

TxV Aero Composites has received AS9100 and ISO 9001:2015 certification for its highly automated t…


High Performance Yarns for Thermoplastics

High Performance Yarns for Thermoplastics

BÜFA Thermoplastic Composites and CORDENKA working together.


Award Recognises AMRC’s Commitment to Gender Equality

Award Recognises AMRC’s Commitment to Gender Equality

The Advanced Manufacturing Research Centre’s commitment to supporting the talents and potential of…


Evonik Reorganises Its Polyamide Business

Evonik Reorganises Its Polyamide Business

Evonik is reorganising its business for high-performance polymers within the polyamide group.


By Air, By Land, By Sea – Composites Get You There

By Air, By Land, By Sea – Composites Get You There

Registration is now open for By Air, By Land, By Sea: Composites Get You There, a new workshop pre…


Solvay and Safran Sign Long Term Supply Agreement for High Temperature Technologies

Solvay and Safran Sign Long Term Supply Agreement for High Temperature Technologies

Solvay has signed a long term agreement with Safran for the supply of high temperature composites …


New JEC Group Publication Release: The JEC Composites Observer

Looking for up-to-date global figures of the Composites materials market? Wondering what is the size of this market in each region of the world? Hunting for the growth potential per type of material…


Competitiveness and Industrial Efficiency: Priorities of Radicigroup High Performance Polymers in Europe

RadiciGroup High Performance Polymers has announced the reallocation of the industrial activities of Radici Plastics to its other European plants, as part of the business area’s efficiency improveme…


Owens Corning Receives NAIMA R-Value Certification

Owens Corning announces it has received third-party R-value certification across all its fibreglass and mineral wool batts and rolls sold in the US. This validation was awarded from the North American Insulation Manufacturers Asso…

Abaris
Coventive Composites
Composites in Motorsport 2019
NetComposites Advertise Here
ACIC 2019

Latest Jobs

TRB Lightweight Structures – Composite Engineer

TRB Lightweight Structures

BCOMP AG – Quality Engineer for Fast Moving Swiss High-tech Company

BCOMP AG
Fribourg, Switzerland

PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub: Meso-scale Modelling of 3D Fibre Preforms

University of Nottingham
Nottingham, UK

PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub

University of Nottingham
Nottingham, UK


Featured Company

Composites One

Upcoming Events

Ecocomp 2019

19 Jun 2019 – 20 Jun 2019
Coventry, UK

2-Day Classroom + Practical Composite Material Training Course

26 Jun 2019 – 27 Jun 2019
Chesterfield, UK

Advanced Composites in Construction

03 Sep 2019 – 05 Sep 2019
Birmingham, UK

Composites in Motorsport

22 Oct 2019 – 23 Oct 2019
Oxford, UK

Advanced Engineering 2019

30 Oct 2019 – 31 Oct 2019
Birmingham, UK


Advanced Engineering 2019

© 2019 NetComposites Ltd

4A Broom Business Park,
Bridge Way
Chesterfield
S41 9QG, UK

14 May 2019 | unsubscribe

Twitter Facebook LinkedIn