İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


NetComposites News 12 Şubat 2019

Şubat 14, 2019
Görsel-Template-8-1200x675.jpg
NetComposites
Composites in Construction 2019 - CompIC
Airbus and Dassault Systèmes Embark on Strategic Partnership
Airbus and Dassault Systèmes Embark on Strategic Partnership
KraussMaffei at JEC: From Idea to Series Production-ready Fibre Composite Solutions
KraussMaffei at JEC: From Idea to Series Production-ready Fibre Composite Solutions
New Large Scale Resin Infusion Capabilities at NCC
New Large Scale Resin Infusion Capabilities at NCC

Stratasys Removes Complexity from Design-to-3D Print Process

Stratasys Removes Complexity from Design-to-3D Print Process

Empowering designers and engineers to embrace new 3D printed possibilities, Stratasys is further r…


Norco Opens New Composites Training Centre

Norco Opens New Composites Training Centre

Norco have opened a new training centre in a purpose-built facility to give hands-on training for …


Solvay’s Radel PPSU Selected for Large-format Surgical Instrument Tray

Solvay’s Radel PPSU Selected for Large-format Surgical Instrument Tray

Solvay’s Radel PPSU resin helped Legacy Medical Solutions optimise a large-format sterilisation tr…


The 10 Startups Shaking the Composites Industry at JEC World 2019

The 10 Startups Shaking the Composites Industry at JEC World 2019

After the success of the two first editions, JEC World organises the third edition of Startup Boos…


Sika Advanced Resins Innovates With New High Performance Resin

Sika Advanced Resins Innovates With New High Performance Resin

At JEC World 2019, Sika Advanced Resins will unveil Ullit’s new composite tank for trucks that run…


COMSOL Releases Version 5.4 and Introduces Two New Products

COMSOL Releases Version 5.4 and Introduces Two New Products

COMSOL announces the latest version of COMSOL Multiphysics Version 5.4, which in addition to two n…


Victrex Invests in State-of-the-art Technology With Surface Generation

Victrex Invests in State-of-the-art Technology With Surface Generation

Injection and Compression Moulding Technology expected to benefit Victrex’s selected ‘parts’ progr…


Silicone Composites Open Day Proves Popular

Silicone Composites Open Day Proves Popular

Silicone Composites hosted its first Open Day on Wednesday 30th January and welcomed 18 attendees …


Hexcel’s New Carbon Prepreg Patch Technology Selected as Finalist in JEC Innovation Awards 2019

Hexcel’s New Carbon Prepreg Patch Technology Selected as Finalist in JEC Innovation Awards 2019

Hexcel is pleased to announce that its carbon prepreg patch technology has been selected as a fina…


Bindatex Showcasing New Thermoplastic UD Tape Splicing Capability At JEC

Bindatex Showcasing New Thermoplastic UD Tape Splicing Capability At JEC

Bindatex will showcase its new thermoplastic splicing capability at JEC World 2019.


Haydale in Collaborative SMART Expertise Programme

Haydale in Collaborative SMART Expertise Programme

Haydale is pleased to announce that it is working alongside Swansea University, GTS Flexibles, All…


Discover the 30 Finalists Selected for the JEC Innovation Awards 2019

JEC Innovation Awards celebrate the fruitful cooperation between players of the composite community. Over the past 15 years, the JEC Innovation Awards have brought in 1,800 companies worldwide.


New Automated Fibre Placement (AFP) Robot Received By Kanfit

Kanfit has accepted delivery of an Automated Fibre Placement (AFP) robotic system from Ingersoll Machine Tools.


US Liner Company Releases ‘The Lighter Side IV – Sales Pool’ in Popular Video Series

US Liner Company (USLCO) is excited to premiere its latest in the Lighter Side Video Series with its Deadpool spoof ‘Sales Pool – The Search for the Cure’. This new video, the fourth in the series, …


Arvind Enters Into a Joint Venture With Polser

Turkish Composites Manufacturers Association announces that Arvind and Polser has entered into a joint venture and will produce flat and corrugated fibreglass sheets together, 60 percent of the new …


Biesterfeld Plastic Supports Global Operation Clean Sweep Initiative

Biesterfeld Plastic supports the Worldwide Operation Clean Sweep Initiative. At the end of January, the Biesterfeld Group’s Plastic business division signed up to this undertaking on behalf of all i…

Abaris
Coventive Composites
JEC World 2019
Composites in Motorsport 2019

Latest Jobs

PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub: Meso-scale Modelling of 3D Fibre Preforms

Nottingham, UK

bigHead – Applications Engineer

Verwood, Dorset, UK

University of Nottingham – PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub

Nottingham, UK


Featured Company

Carbodeon

Upcoming Events

JEC World 2019

12 Mar 2019 – 14 Mar 2019
Paris, France

2-Day Classroom + Practical Composite Material Training Course

28 Mar 2019 – 29 Mar 2019
Chesterfield, UK

CompIC 2019

10 Apr 2019 – 11 Apr 2019
Amsterdam, The Netherlands

Ecocomp 2019

19 Jun 2019 – 20 Jun 2019
Coventry, UK

2-Day Classroom + Practical Composite Material Training Course

26 Jun 2019 – 27 Jun 2019
Chesterfield, UK

Advanced Composites in Construction

03 Sep 2019 – 05 Sep 2019
Birmingham, UK

CAMX 2019

23 Sep 2019 – 26 Sep 2019
Anaheim, California

Composites in Motorsport

22 Oct 2019 – 23 Oct 2019
Oxford, UK

© 2019 NetComposites Ltd

4A Broom Business Park,
Bridge Way
Chesterfield
S41 9QG, UK

12 February 2019 | unsubscribe

Twitter Facebook LinkedIn