İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


NetComposites News 12 March 2019

Mart 17, 2019
Görsel-Template-8-1200x675.jpg
NetComposites
Composites in Construction 2019 - CompIC
Victrex and Coriolis Composites to Unlock Efficiency Potential for Thermoplastic Composite Parts
Victrex and Coriolis Composites to Unlock Efficiency Potential for Thermoplastic Composite Parts
Composites in Motorsport Invites Abstracts for October 2019 Event
Composites in Motorsport Invites Abstracts for October 2019 Event
AOC Aliancys Reveals New Resin Innovations at JEC
AOC Aliancys Reveals New Resin Innovations at JEC

Fagor Arrasate Presents Latest Innovations for Composite Industry at the JEC

Fagor Arrasate Presents Latest Innovations for Composite Industry at the JEC

Fagor Arrasate will present its latest innovations for the composite industry at the JEC trade fai…


Total Composite Solutions Launches FAR 25.853 Compliant Epoxy Prepreg Solution

Total Composite Solutions Launches FAR 25.853 Compliant Epoxy Prepreg Solution

Total Composite Solutions (TCS) brings a market leading epoxy prepreg solution to the aerospace in…


KraussMaffei Offers APC Plus, Now Also for Thermosets

KraussMaffei Offers APC Plus, Now Also for Thermosets

They are a challenge in processing, but the ideal material for components that must remain dimensi…


Hydrosize Carbon from Michelman Helps Manufacturers Improve Quality and Performance of Composites

Hydrosize Carbon from Michelman Helps Manufacturers Improve Quality and Performance of Composites

Michelman’s new Hydrosize Carbon fibre sizing solutions allow customers to leverage carbon fibre’s…


Huntsman Enhances Benefits and Design Freedom of Core Composites With New PU Resin System

Huntsman Enhances Benefits and Design Freedom of Core Composites With New PU Resin System

Huntsman Corporation announces the introduction of a new RIMLINE HC+ PU resin system that offers s…


Cygnet Texkimp Strengthens Position in Filament Winding Market With Launch of Four-axis Machine

Cygnet Texkimp Strengthens Position in Filament Winding Market With Launch of Four-axis Machine

Custom machine builder Cygnet Texkimp will demonstrate its new filament winding technology at JEC …


National Composites Centre Invests £1.4m in New Ultrasonic Testing Technology for Rapid Inspection

National Composites Centre Invests £1.4m in New Ultrasonic Testing Technology for Rapid Inspection

The National Composites Centre (NCC) announces a £1.4m investment to step-change capabilities in a…


Teijin to Exhibit at JEC World 2019

Teijin to Exhibit at JEC World 2019

TheTeijin Group announces that it


Weland Solutions sets focus on automation: New fully automated Compact Dynamic to Hillerstorp

Weland Solutions sets focus on automation: New fully automated Compact Dynamic to Hillerstorp

Even before officially launching the new product, Compact Dynamic, Weland Solutions has received a…


SFS Intec Partners With TxV to Re-engineer Aircraft Bracket Using Thermoplastic Composite

SFS Intec Partners With TxV to Re-engineer Aircraft Bracket Using Thermoplastic Composite

To achieve valuable weight and cost savings within the quality and price-sensitive air transportat…


Airborne, Gunnar and Schmalz Bring Automated Kitting Robot Cell LIVE to JEC Aerospace Planet

Airborne, Gunnar and Schmalz Bring Automated Kitting Robot Cell LIVE to JEC Aerospace Planet

Airborne, Gunnar and Schmalz take their business partnership to the next level presenting the inte…


Analog and Digital: Automated Manufacture and Machining of Fibre Reinforced Plastics

Analog and Digital: Automated Manufacture and Machining of Fibre Reinforced Plastics

The experts for Automation and Production Technology of the Fraunhofer Institute for Manufacturing…


IDEC and Wehl & Partner Slash Time, Cost and Waste Using Stratasys Additive Manufacturing

IDEC and Wehl & Partner Slash Time, Cost and Waste Using Stratasys Additive Manufacturing

At JEC World, Stratasys reveals how leading Spanish provider of composite solutions for aerospace,…


Automated Honeycomb Potting Live at JEC World 2019

Automated Honeycomb Potting Live at JEC World 2019

At JEC World 2019 partners Von Roll, Airborne and ViscoTec show the integrated automated solution …


Breakthrough Technology from Heraeus Noblelight for Aerospace

Breakthrough Technology from Heraeus Noblelight for Aerospace

Heraeus Noblelight, presents together with German Aerospace Centre (Deutsches Zentrum für Luft- un…


Learn About the Latest Innovations at The Evolution of Composites

Learn About the Latest Innovations at The Evolution of Composites

Composites One and the Closed Mold Alliance announce the Evolution of Composites, a new two-day wo…


L&L Products Announces an Innovative New Approach to Structural Bonding

The use of structural adhesives has significantly increased in recent years along with the use of composites and combinations of different materials to create lightweight components.


Kordsa Introduce New Lightweighting Technology Developed in Collaboration With Ford Otosan at JEC World 2019

At JEC World 2019, Kordsa will showcase its innovative products and technologies for its recently acquired companies Fabric Development, Textile Products, and Advanced Honeycomb Technologies.


New Commercial Strategy for Windform Composite Materials

The Windform materials in the worldwide selection of powders for Additive Manufacturing are esteemed as top-level in outstanding performance and mechanical properties.


Surface Preparation for Automotive Composite Part Reduced by Over 90% – JEC Announcement

Oxford Advanced Surfaces Limited (OAS), innovative experts in surface treatment, and Polkima A.S. announced at JEC that they have signed a supply agreement for OAS’s Onto product.


CGTech Joins Forces with KYOCERA SGS and LMg Solutions

An industry leading event which will help manufacturers to become more efficient and cost effective has been announced.


Smart Composites: IPC Unveils Intelligent Motorcycle Helmet and Multifunctional Wind Turbine Blade

IPC is presenting two prototypes on its stand: an intelligent motorcycle helmet and a multifunctional wind turbine blade at JEC World 2019.


JEC Group Presents Composites Solutions for E-mobility to eMove360° Europe

After two Composites pavilions dedicated to automotive industry, one during the Paris Motor Show in 2018, the second during the Detroit Motor Show in January 2019, JEC Group has decided to participa…


The Dutch Composites Industry Presents Itself at the JEC World 2019

Next week, from 12-14 March, the Dutch composites industry will present itself at the JEC World 2019 in Paris, the biggest composites trade fair in the world.


Applied Graphene Materials Joins The National Graphene Association’s Industry Council

Applied Graphene Materials announces that it has been appointed to the Industry Council of The National Graphene Association (NGA), the main organisation and body in the US advocating and promoting …


Solvay Launches VAC-PERF A2400

Solvay announces the launch of VAC-PERF A2400, its next-generation high performance release film for wind energy applications.


ALMACO Promotes Brazilian Composites Sector in France

In Paris, the Latin American Composite Materials Association (ALMACO) participates this week in parallel events to JEC World 2019.


AAT Composites Selects Plataine’s Industrial IoT Solution Suite

AAT COMPOSITES has announced the selection of Plataine’s IIoTbased solutions for Manufacturing Optimisation, as part of their Digital Manufacturing strategy and to automate and upgrade its productio…


National Composites Centre Launches NCC Connect

The National Composites Centre (NCC), is launching NCC Connect, a unique business support service that will help open up the world of composites to even more companies at JEC World 2019..


Altair Partner Alliance Expands Offering to Include Design-to-Cost Approach for Composite Part Design

Altair is pleased to welcome the addition of Quilted Stratum Design (QSD) software by Cetim to the Altair Partner Alliance (APA).

Abaris
Coventive Composites
Ecocomp 2019
JEC World 2019
Composites in Motorsport 2019
NetComposites Advertise Here

Latest Jobs

Polynt Composites UK Ltd – Field Sales Manager

Stallingborough, North East Lincolnshire

PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub: Meso-scale Modelling of 3D Fibre Preforms

Nottingham, UK

University of Nottingham – PhD Studentship: EPSRC Future Composites Manufacturing Research Hub

Nottingham, UK


Featured Company

LAP GmbH Laser Applikationen

Upcoming Events

2-Day Classroom + Practical Composite Material Training Course

28 Mar 2019 – 29 Mar 2019
Chesterfield, UK

CompIC 2019

10 Apr 2019 – 11 Apr 2019
Amsterdam, The Netherlands

Ecocomp 2019

19 Jun 2019 – 20 Jun 2019
Coventry, UK

2-Day Classroom + Practical Composite Material Training Course

26 Jun 2019 – 27 Jun 2019
Chesterfield, UK

Advanced Composites in Construction

03 Sep 2019 – 05 Sep 2019
Birmingham, UK

Composites in Motorsport

22 Oct 2019 – 23 Oct 2019
Oxford, UK

© 2019 NetComposites Ltd

4A Broom Business Park,
Bridge Way
Chesterfield
S41 9QG, UK

12 March 2019 | unsubscribe

Twitter Facebook LinkedIn