İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


March/April Edition of Injection World Magazine

Mayıs 22, 2017
Gorsel-Template-25-1200x675.jpg

Don’t miss the top moulding stories in your LATEST EDITION of Injection World magazine

These are the most popular articles in our March/April 2017 edition, based on thousands of viewings and downloads over the past weeks. You can read them in full by clicking on the highlighted headlines below or use the following link to go direct to the latest edition: http://content.yudu.com/web/1rl19/0A1uufg/IWMarApr17/index.html

1) Electrifying progress in electronics
Higher operating temperatures, new standards and a move to halogen-free FR compounds are all pushing polymer compounders to develop materials that meet the growing needs of moulders in E&E, writes Peter Mapleston.

2) Bioplastics start to go mainstream
Bio-based polymers are emerging from niche areas and starting to appear in markets as diverse as electronics, automotive and consumer goods, writes Peter Mapleston.

PLASTIC CLOSURE INNOVATIONS 2017
Established as the leading event in Europe for the closure production sector, the fifth Plastic Closure Innovations conference takes place in Berlin, Germany, on 6-8 June 2017. Network and learn alongside brand owners, designers and technology providers. Find out more HERE

3) Controlling the drying process
Keeping the cost of drying low is vital for any injection moulding operation. Mark Holmes reports on new developments in drying technology that are making an important contribution.

4) Assessing Europe’s injection moulding sector
Injection World has drawn on AMI’s injection moulding databases to assemble this snapshot of the current shape of the European moulding industry.

CONDUCTIVE PLASTICS 2017
AMI’s third Conductive Plastics conference returns to Europe in 2017. Taking place in Cologne on 27-28 June, this international event is the place to learn about the development and processing of thermally and electrically conductive plastics. Find out more HERE

5) Chinaplas 2016 Preview
This year’s exhibition is focusing on more advanced technology, with injection moulding exhibitors promoting electric machines, modularity and Industry 4.0.

6) Global industry news
The latest news from the global injection moulding market, including: Strong 2016 for Italian machinery, Milacron and Sepro ink robotics deal, Rosti decides to split in two, ABB to acquire B&R, KraussMaffei collaborates on FRP-metal hybrids.

WANT TO READ INJECTION WORLD MAGAZINE OFFLINE?
The Injection World apps are available for Apple iOS and Android tablets and smartphones and, once downloaded, do not require a live data connection for viewing. They are great for those on the move and there is no charge to use them. Opt to subscribe and new editions will automatically appar on your device. Join the more than 18,000 people that have downloaded the apps already. Get the Android app here. And the Apple iOS app here.

FORTHCOMING CONFERENCES
Thin Wall Packaging: 23-24 May 2017, Chicago, IL, USA
Plastic Closure Innovations: 6-8 June 2017, Berlin, Germany
Performance Polyamides: 6-7 June 2017, Cologne, Germany
Plastics Recycling Technology: 20-21 June 2017, Cologne, Germany
Conductive Plastics: 27-28 June 2017, Cologne, Germany
Thin Wall Packaging Asia: 18-19 September 2017, Singapore
Smart Packaging: 19-20 September 2017, Cologne, Germany
The Global Plastics Industry Seminar: 21 September 2017, Philadelphia, USA

FOLLOW US ON TWITTER @Plasticsworld
More than 15,600 people enjoy the latest plastics industry news and get regular updates on our magazines and events for the global plastics industry by following our Twitter feed – www.twitter.com/plasticsworld.

ABOUT INJECTION WORLD MAGAZINE
Injection World is a monthly digital magazine from Applied Market Information, the leading provider of market intelligence and events for the global plastics processing markets. The magazine is distributed electronically to injection moulders, mouldmakers, end users and plastics materials and equipment suppliers around the world. There is no charge to subscribe or to view the web or app editions. Readers can also download full editions as PDFs for printing, storage and sharing. For more information, including details about advertising, upcoming features and subscribing, and to view our magazine archive, visit www.injectionworld.com.

To make sure you are notified of new editions, please add the following domain to your list of approved senders: @injectionworld.com.