İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Macaristan’a İş Heyeti Programı

Temmuz 21, 2018
Gorsel-Template-1200x675.jpg
T.C. Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 11 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte şehrine yönelik bir İş Heyeti düzenlenecek olup söz konusu organizasyonda İş Forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan İkili İş Görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Heyete başta aşağıda listelenen odak sektörler olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürün imal ve ihraç eden firmaların katılımı beklenmektedir. Katılımcıların geçerli ve çoklu girişli Schengen Vizesi olması gerekmektedir. Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvuru formu ile katılım ücretinin son başvuru gününden önce gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

Katılım bildirimleri için son tarih: 10 Ağustos 2018, Cuma (mesai bitimi)

Online katılım bildirim formu: https://goo.gl/tdYuyu

Ziyaret tarihleri 11 – 13 Eylül 2018
Odak sektörler
 • Otomotiv ve Yan Sanayii
 • Makine ve Aksamları
 • Demir-Çelik
 • Elektrik-Elektronik (beyaz eşya, kablo ve teller, elektronik gereçler)
 • Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (plastik mamuller, kozmetik, temizlik ürünleri, ambalaj)
 • Hazır Giyim ve Tekstil (hazır giyim, tekstil hammaddeleri, halı)
 • Mücevher (altın, kıymetli/yarı kıymetli taşlar)
 • Gıda (yaş meyve, kuru meyve)
 • Mobilya
Program 11 Eylül 2018, Salı 16.00 İstanbul Atatürk Havalimanı’nda buluşma
18.15 – 19.10 THY ile İstanbul – Budapeşte Direkt Uçuşu

 • Sefer: TK 1037 IST – BUD
 • Yerel saat farkı: -1 saat
21.00 – 22.00 Otele Varış ve Check-in
12 Eylül 2018, Çarşamba 09.00 – 09.30 Forum İçin Kayıt
09.30 – 10.15 Türkiye-Macaristan İş Forumu (Otelde)
10.15 – 10.30 Kahve Arası
10.30 – 13.30 İkili İş Görüşmeleri
13.30 – 14.30 Otelde Öğle Yemeği
14.30 – 17.30 İkili İş Görüşmeleri
20.00 – 21.00 Akşam Yemeği
13 Eylül 2018, Perşembe 10.00 – 11.00 Otelden Check-Out
11.00 – 17.00 Serbest Zaman (Firma görüşmeleri yapmak isteyen firmalar, görüşmelerine devam edebilirler.)
17.00 Otelden Hareket
20.05 – 23.15 THY ile Budapeşte – İstanbul Direkt Uçuşu

 • Sefer: TK 1038 BUD – IST
Katılım ücreti € 750,00
Katılım ücretinin karşıladığı giderler:

 • Uçak bileti
 • Konaklama
 • Toplantı
 • Transfer ve tercümanlık giderleri
Katılım ücretinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35) EURO hesabına yatırılması (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ve ödeme dekontunu melikeemiroglu@tim.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Melike Emiroğlu Kaplan

Tel: (212) 454 01 89

e-posta: melikeemiroglu@tim.org.tr