İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Ocak 24, 2017
7.olagangenelkurul1
7.olagangenelkurul2
7.olagangenelkurul3

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurulu 23 Ocak 2017 tarihinde Teknopark İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulda Açılış, Saygı Durusu ve İstiklal Marşının okunmasını takiben Başkanlık Divanının seçimine geçilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Ünal’ın Divan Başkanlığına, Sayın Hüseyin Gül’ün Başkan Yardımcılığına ve Sayın Sevinç Tongün’ün de yazmanlığa getirilmesinin akabinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib Avdagiç 2016 dönemi faaliyetlerimizi özetleyen bir konuşma yapmıştır.

Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının oy birliği ile onaylanmasından sonra Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı ibra edilmiştir.

Yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu
 1. Şekib Avdagiç – AVİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 2. Barış Pakiş – POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş.
 3. Mehmet Hakan Kuş – CAM ELYAF SANAYİ A.Ş.
 4. Burak Darcan – TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
 5. Mehmet Çakın – PULTECH FRP KOMPOZİT YAPI TEKN. İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
 6. Tolga Kutluğ – OMNİS KOMPOZİT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 7. Erdem Yücel – FİBROSAN CTP SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 8. Turgay Aytekin – SUPERLIT BORU SANAYİ A.Ş.
 9. Hürriyet Eğilmez – TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.
 10. Hakan Karalar – GLOBAL TEKNİK ELK. MÜH. YAZILIM HAVACILIK SAN. TİC. A.Ş.
 11. Kerem Paksoy – DURATEK KORUYUCU MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
 1. İbrahim Özgür Yıldırım – KORDSA GLOBAL END. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 2. Osman Sönmez – SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN. A.Ş.
 3. Hüseyin Gül – MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 4. Çağla Pınar Turunçoğlu – C.E.S. İLERİ KOMPOZİT VE SAVUNMA TEKN. SAN. VE TİC. A.Ş.
 5. Ahmet Çınar – POLSER ŞEFFAF ÇATI ÖRTÜLERİ SAN. TİC. A.Ş.
 6. Ali Türkmen – C.F. MAIER POLİMER TEKNİK LTD. ŞTİ.
 7. Ahmet Koloğlu – KOLOĞLU KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 8. Eralp Erdem – TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 9. Erdal Akova – ESA KİMYA METAL SAN. VE SAN. LTD. ŞTİ.
 10. Erol Elçi – ALFEBOR BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 11. Dara Rizvani – BİRLİK TİCARET TÜRK A.Ş.
Denetim Kurulu
 1. Özgür Çakar – POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 2. Sevinç Tongün – SAMİ TONGÜN CAM ELYAFLI POLYESTER ÜRÜNLERİ A.Ş.
 3. Özgür Sönmez – LİTERATÜR KİMYA ELK. İNŞ. TAAH. TURZ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
 1. Kani Tezgören – ESKİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
 2. Serkan Us – İNOVATİF TEKNOLOJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 3. Sadettin Ak – AKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.