İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Katar’a Yönelik İş Heyeti Programı

Ocak 8, 2020
Gorsel-Template-16-1200x675.jpg
T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve THY işbirliğiyle 29 Şubat – 4 Mart 2020 tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’ya bir Ticaret Heyeti düzenlenecek olup söz konusu organizasyonda Türkiye – Katar iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek iş heyetine aşağıda listelenen sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir. Yapılan başvurular, ödeme dekontları TİM’e ulaştıktan sonra kesinleşmektedir.

Katılım bildirimleri için son tarih: 24 Ocak 2020, Cuma (mesai bitimi)

Duyuru: https://www.tim.org.tr/tr/heyetler-katar-doha-ticaret-heyeti.html

Online katılım bildirim formu: https://bit.ly/2MOpn7d

Ziyaret tarihleri 29 Şubat – 4 Mart 2020
Odak sektörler
 • Otomotiv yedek parça
 • Demir – çelik
 • Elektrik – elektronik
 • Beyaz eşya
 • Yangına dayanıklı kablolar
 • Sıhhi tesisat, valfler
 • Soğutucular
 • Klima cihazları
 • Tarım makineleri
 • Tekstil makineleri
 • Paratonerler
 • Kişisel bakım ürünleri
 • Plastik mutfak eşyaları
 • İnşaat malzemeleri
 • Alçıpan levhalar
 • Prefabrik yapılar
 • Gıda
 • Gıda dışı hızlı tüketim malları
 • Mobilya
 • Mücevherat
 • Tekstil – hazır giyim
 • Halı
Program 29 Şubat 2020, Cumartesi 17.30 – 18.00
 • İstanbul Havalimanı’nda buluşma
  • Check-in işlemleri ve harç pulu alınması katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir.
20.40
 • İstanbul’dan Doha’ya uçuş (TK780)
  • Süre: 4 saat 15 dk. (Türkiye ile Katar arasında saat farkı bulunmamaktadır.)
1 Mart 2020, Pazar 01.05
 • Doha Hamad Uluslararası Havalimanı’na Varış
03.00
 • Otele Varış ve Check-in
 • Firma-Kurum Ziyareti/Pazar Araştırması
2 Mart 2020, Pazartesi 09.00 – 10.00
 • Türkiye-Katar İş Forumu
10.00 – 10.15
 • Kahve Molası
10.15 – 13.00
 • B2B görüşmeleri (1. Bölüm)
13.00 – 14.00
 • Öğle Yemeği
14.00 – 17.00
 • B2B görüşmeleri (2. Bölüm)
17.00 – 19.00
 • Serbest Zaman
19.00 – 21.00
 • Akşam Yemeği
3 Mart 2020, Salı 12.00
 • Otelden Check – Out
 
 • Firma-Kurum Ziyareti/Pazar Araştırması
22.00 – 22.30
 • Otel’den Havalimanına Hareket
4 Mart 2020, Çarşamba 02.05
 • Doha’dan İstanbul’a uçuş (TK781)
  • Direkt uçuş; süre: 4 Saat 50 Dk.
06.55
 • İstanbul Havalimanı’na Varış
Katılım ücreti Katılımcı başına 9.500,00 TL
Ücrete tabi giderler:

 • Ekonomi sınıfı uçak bileti
 • Konaklama
 • Toplantı ve transfer
Hesap bilgileri:

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
 • Vakıfbank Güneşli Ticari Şubesi (Şube kodu: 1248)
 • IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61
Ödeme dekontunun huseyingok@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yapılan başvurular, ödeme dekontları TİM’e ulaştıktan sonra kesinleşmektedir. Heyet hazırlık çalışmaları kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamamaktadır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Hüseyin Gök

Tel: (212) 454 07 02

e-posta: huseyingok@tim.org.tr