İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


JEC WORLD 2019 FUARI TÜRK FİRMALARI

Şubat 20, 2020
Sunu1-4-1200x675.jpg
JEC WORLD 2020 Fuarı 3-5 Mart 2020 tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde gerçekleştirilecektir.
Derneğimiz, İstanbul Ticaret Odası önderliğinde organize edilen Milli Katılım Şemsiyesi altında bu Fuara iştirak etmektedir. Standımız 6. Hall P 58 numaradadır.
Fuara katılımcı veya ziyaretçi olarak iştirak edecek olan tüm sektör mensuplarımızı standımıza bekleriz.
Fuar nedeniyle dernek ofisimiz 2-6 Mart 2020 tarihleri arasında kapalı olacaktır.
Bu yıl fuara 23’ü derneğimizin üyesi olan toplam 37 Türk firması katılmaktadır. Bu firmaların 14’i Derneğimizin desteği ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen “Milli İştirak Organizasyonu” çerçevesinde, 23’i ise bireysel olarak katılmaktadırlar.
Firmaların alfabetik listesi ve stand numaralarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.
 
FİRMA ADI STAND NO
3DWOVENS KOMPOZIT LTD. STI. Hall 6 Booth P52
AGTEKS ORME VE TEKSTIL END.SAN.VE TIC.LTD.STI. Hall 6 Booth N58
AKAR MAKINA SAN. TIC. A.S. Hall 6 Booth N52
AKPA KIMYA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. Hall 6 Booth K63
ARSAN KAUCUK PLASTIK MAKINE SAN. VE TIC A.S Hall 6 Booth P52
ARTKIM Hall 5 Booth B67
B PREG KOMPOZIT VE TEKSTIL MUH. DAN. SAN. TIC. A.S Hall 6 Booth P52
BOYTEK RECINE BOYA VE KIMYA SAN TIC Hall 5 Booth M56
CAMBRO OZAY PLASTIK SAN. VE TIC. A.S. Hall 6 Booth N58
CAN PLAST DAHILI TIC LTD STI Hall 6 Booth Q89
CARBOMID Hall 5 Booth M23
DOWAKSA ILERI KOMPOZIT MALZEMELER SAN. LTD STI Hall 5 Booth T40
DURATEK EPOXY AND POLYURETHANE SYSTEMS Hall 6 Booth M71
DURFOM IZOLASYON VE AMBALAJ SAN. TIC. A.S. Hall 6 Booth N58
ECE BOYA KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. Hall 5 Booth E27
ERMAKSAN MAKINE SAN. VE TIC. A.S. Hall 6 Booth N52
ESKIM KIMYA SAN. TIC. A.S. Hall 5 Booth M5
HIDROMODE HYDRAULIC MACHINERY INC Hall 6 Booth N58
ILKESTER Hall 6 Booth G40
ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Hall 6 Booths N52,N58,P52,P58
KORD ENDUSTRIYEL IP VE IPLIK SAN. VE TIC. A.S. Hall 6 Booth N52
KORDSA Hall 6 Booths D32,G27
LITERATUR KIMYA SAN. TIC. LTD. STI. Hall 6 Booth P52
METYX COMPOSITES Hall 6 Booth J6
MITAS KOMPOZIT PLASTIK SANAYI VE TICARET AS Hall 5 Booth Q91
NEVKA COMPOSITE HOUSE Hall 6 Booth N58
OZKOC HIDROLIK MAKINA SAN TIC AS Hall 5 Booth Q48
POLIYA Hall 5 Booth Q40
POLRES POLYESTER BOYA VE KIMYA SAN.TIC.LTD. STI. Hall 5 Booth N15
SAHA ISTANBUL-DEFENCE,AVIATION AND SPACE CLUSTER Hall 6 Booth P58
SISECAM ELYAF SANAYI A.Ş. Hall 6 Booth N32
SITEKS DIS TICARET VE TEKSTIL SANAYI A.S. Hall 6 Booth G11
SPINTEKS TEKSTIL INSAAT SAN.TIC. A.S. Hall 6 Booth H64
SÖNMEZ A.S.F IPLIK DOKUMA BOYA A.Ş. Hall 5 Booth P24
TECHEL ADVANCE COMPOSITE REINFORCEMENTS Hall 5 Booth N5
TURKISH COMPOSITES MANUFACTURERS ASSOCIATION – TCMA Hall 6 Booth P58
TURKUAZ POLYESTER RECINE KIMYA SAN. TIC. LTD. STI. Hall 6 Booth M79