İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyurusu 7 Nisan 2019

Nisan 8, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.HUKD 7. Olağan Genel Kurul Sonuçları

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı erteleme yapılan 22 Mart 2019 tarihinde tarihinde ESBAŞ Tekonoloji  Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantı kapsamında 2017-2018 yılı faaliyet raporları, denetim raporları ve mali raporlar ibra edilmiştir.

Toplantı kapsamında oluşturulan 2019-2021 dönemi Yönetim Organları Listesi aşağıdaki gibidir.

 1. OSMAN OKYAY- KALE P&W – Yönetim Kurulu Başkanı
 2. MEHMET VACİT ŞAR – ŞARKO – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 3. YALÇIN YILMAZKAYA – KALE HAVACILIK – Genel Sekreter
 4. PROF.DR. HASAN SEMİH GÜNEŞ – Sayman
 5. JEROEN MATHTHIJSSEN – FOKKER ELMO – Üye
 6. MEHMET AKİF NACAR – HAVELSAN A.Ş. – Üye
 7. İBRAHİM SEZEK – KAAN MAKİNA – Üye
 8. FİKRET KAMİL ÇORBACI – STM A.Ş. – Üye
 9. BARIŞ AKAGÜNDÜZ – BODYCOTE – Üye
 10. LEVENT SARIGÖZOĞLU – SARIGÖZOĞLU MAKİNA VE KALIP – Üye
 11. ARGUN AKTAŞ – PFW – Üye
 12. MURAT ÖZGÜRTAŞ  – ESBAŞ – Üye
 13. SİNAN DANACIOĞLU – TUFAN DEMİR ÇELİK – Üye

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 1. RÜSTEM BARIŞ YEŞİLAY – EGE UNİVERSİTESİ
 2. HÜSEYİN ÖZGÜL – ÖZGÜL MAKİNE
 3. ALİCAN İNELLİOĞLU – NORM CİVATA 

DENETİM KURULU ÜYELERİ 

 1. MEHMET MARABA
 2. KAMİL PORSUK – EBSOV
 3. İLKER SARIBAŞ 

YEDEK DENETİM KURULU ÜYELERİ

 1. MEHMET FAHİR ALTAN
 2. GÜLAY BOZDAĞ – PİKOTEK

Bir sonraki HUKD Olağan Genel Kurul Toplantısı 2021 yılı Mart ayında gerçekleştirilecektir.

2.Aviation Supply Chain Forum (“IASC”)

8 Kasım 2019 tarihinde Shanghai-Çin’de gerçekleştirilecek olan Aviation Supply Chain Forum (“IASC”) davetini aşağıda ve detay bilgileri ekte sunarız.

“We would like to extend our warmest invitation to you and AEROSPACE CLUSTER ASSOCIATION to participate in the 2019 International Aviation Supply Chain Forum (“IASC”) being hosted in conjunction with the China International Import Expo (“CIIE”) on November 8th, 2019.

The 2018 China International Import Expo (CIIE) has notched up notable successes in both attendance and transaction volume, with 3,617 exhibitors from 151 countries/regions along with over 406,200 buyers attending, resulting in over USD 57.83 billion worth of trade deals signed.

As CIIE’s most influential aerospace event, the 2018 IASC Forum has received strong support from not only industry leaders such as Boeing, Airbus, Textron, COMAC and Rolls Royce, but also global aerospace clusters including the Washington State Government and Kansas State Government. We believe AEROSPACE CLUSTER ASSOCIATION can no doubt benefit from a more opened China and a booming civil aviation market. We look forward to meeting you in the 2019 IASC.

We have officially kicked off the 2019 IASC forum. Attached below is an invitation with the tentative agenda.

Best,

James Wu

IASC Forum Team

Tel: +86 1822 174 9526

Address: 13B, No. 1375 Huaihai Road, Shanghai, China

http://www.iascforum.com/

https://www.linkedin.com/company/iasc-forum/

https://www.facebook.com/IASCFORUM/

The IASC Forum is operated by Donghao International. Donghao International is a subsidiary of Donghao Lansheng Group (DLG), a US$20B revenue company headquartered in Shanghai, China. As one of the largest state-owned conglomerates in Shanghai, DLG is one of the major authorized management companies of the China International Import Expo (CIIE). DLG and its subsidiaries have decades of experience managing national Expos, including China International Technology Fair and China International Industry Fair. DLG is also a shareholder of the CIIE venue National Exhibition and Convention Center (Shanghai).

3.EÜ EBİLTEM – Kazakistan Ticari Heyet Seyahati

Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaretin artırılması, yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması ve pazar payımızın artırılması için KOSGEB İdaresi Başkanlığı ve Kazakistan’da EBİLTEM’in muadil kurumu olan Girişimciliği Geliştirme Fonu (DAMU)  koordinasyonunda Kazakistan’ın Astana şehrine Yurt Dışı İş Gezisi planlamaktadır. 04-06 Mayıs 2019  tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan geziye; otomotiv, kozmetik, elektrik ve elektronik, tüketim malları ve gıda, inşaat malzemeleri endüstrisi, mücevherat ve hediyelik eşya, plastik, makine ve ekipman, metalürji, kimya sanayi, ilaç sanayi, tekstil, biyoteknoloji, bilgi sistemleri, mobilya ve ahşap ürünleri, kağıt ürünleri, ısıtma-su ve gaz tedarik ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımları beklenmektedir.

Bu kapsamda, Astana/Kazakistan’da 04-06 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Ulttyq O’nim Fuarı (Kazakistan Üreticileri Fuarı) tanıtım broşürü ekte sunulmuştur. Bu fuar  kapsamında düzenlenecek olan Türk-Kazak KOBİ’leri Eşleştirme Etkinliği’ne katılmayı talep etmeniz durumunda ekte sunulan Company Profile (İşletme Bilgi Formu) dokümanının İngilizce dilinde doldurarak  elvan.cetin@kosgeb.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Etkinlik için yeterli katılımcı sayısına ulaşılması durumunda; etkinlik, KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği kapsamına alınarak konaklama, ulaşım, gezi programı ile ilgili tercüme ve rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderleri %60 oranında ve 3.000 TL üst limit olacak şekilde desteklenecektir.

4.SASAD – MILEX 2019 Savunma Sanayii Fuarı

15-18 Mayıs 2019 tarihlerinde Minsk/ Belarus’ta gerçekleştirilecek olan MILEX 2019 Fuarı ile ilgili SASAD yazısı ekte sunulmuştur.

5.SASAD – Proje Yönetimine Genel Bakış Eğitimi – Yer Bildirimi

Sizlere daha önce tarih ve içerik duyurusu yapılan “Proje Yönetimine Genel Bakış” eğitimi, 12 Nisan 2019 tarihinde ODTÜ TEKNOKENT İkizler Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM YERİ

ODTÜ TEKNOKENT İkizler Binası Konferans Salonu

İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah.

İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800

Çankaya/Ankara

0312 987 35 00

6.SASAD – USMOS Sponsorluk Duyurusu

Daha önce bildirildiği üzere ODTÜ MODSİMMER organizasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile SASAD katılım ve katkıları ile “Büyük Veri Çağında Modelleme ve Simülasyon Konferansı” 19-21 Kasım 2019 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda icra edilecektir. Konferansta yer alacak konular aşağıdaki mailde iletilmektedir.

Sponsorluk koşulları ek dosyada tanımlanmıştır. Sponsorluk ile ilgili olarak SASAD ile (ceren@sasad.org.tr) iletişime geçebilirsiniz.

8. ULUSAL SAVUNMA UYGULAMALARI MODELLEME VE SİMÜLASYON KONFERANSI

(USMOS 2019)

19-21 Kasım 2019

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ANKARA

USMOS 2019 için bildiri özeti alımları 14 Nisan 2019 tarihine kadar sürecektir.  Gönderimler https://easychair.org/conferences/?conf=usmos2019 adresi üzerinden yapılmaktadır.

Konferans Ana Teması: “Büyük Veri Çağında Modelleme ve Simülasyon”

Ana ve Alt Konular:

Modelleme ve Simülasyon (MODSİM) Altyapı ve Teknolojileri

Simülasyon Altyapıları

Kavramsal Modelleme

MODSİM Sistemleri Geliştirme Süreçleri ve Standartlar

MODSİM Sistemlerinde Doğrulama, Geçerleme ve Onaylama

Canlı-Sanal-Yapısal Simülasyonlar

MODSİM Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği

MODSİM ve Komuta Kontrol (C2) Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği

Hizmet olarak MODSİM / Bulutta MODSİM

Etmen tabanlı MODSİM

Temsili Ortamlar ve Görselleştirme

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik

Oyun Teknolojileri

İnsan Makina Etkileşimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Diğer Teknolojiler

Analiz ve Karar Destek

Analiz ve Karar Destek Amaçlı MODSİM

Simülasyon Tabanlı Tedarik

İş Süreçleri Modelleme ve Simülasyonu

Tedarik Zinciri Yönetim Simülasyonları

Etkinlik Değerlendirme

Mühendislik, ARGE ve Test

Mühendislik Uygulamalarında Simülasyon

AR-GE Faaliyetlerinde MODSİM Uygulamaları

Test Faaliyetlerinde MODSİM Uygulamaları Eğitim, Öğretim ve Tatbikat

Eğitim ve Öğretim Amaçlı Simülasyonlar

Eğitim Simülatörleri

Ciddi Oyunlar

Bilgisayar Destekli Tatbikat

Gömülü Simülasyonlar

 Modelleme ve Simülasyon Uygulama Alanları

Savunma

Sağlık

Enerji

Ulaştırma

İletişim

Siber Güvenlik

Finans

Sosyal

Eğlence ve Medya

İnşaat

İmalat/Üretim

Uydu ve Uzay

Afet ve Kriz Yönetimi

Hizmet

Turizm

Ziraat

Kimya

Eczacılık

Çevre

Doğal Bilimler

Diğer Alanlar

Ayrıntılı bilgi için  USMOS 2019 internet adresini ziyaret ediniz.

USMOS Konferansı

7.SASAD – Türkiye – Çekya SSİ Toplantısı ve IDET Fuarı

 SASAD tarafından iletilen ilgili yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

8.TÜBİTAK Bilgi Günleri

RISE Programının 2020 yılı çağrısının H2020-MSCA-RISE-2020 adıyla 5 Aralık 2019 tarihinde yeniden açılıp, 28 Nisan 2020 tarihinde (Ufuk2020 Programı kapsamında son kez) kapanacaktır. 2020 yılı çağrısı açıldığında programa ilişkin güncellenen bilgilere internet sitemizden erişebilirsiniz: https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/rise

Bu vesileyle sizlere 4 Nisan ve 15 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek Bilgi Günlerini de tekrar hatırlatmak isteriz:

MSCA Alanı ve Sosyal Bilimler Çağrıları Bilgi Günü 4 Nisan’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde: Kayıt ve program bilgisi için lütfen tıklayınız.

Marie S. Curie Alanı Güncel Çağrıları Bilgi Günü 15 Nisan’da Marmara Üniversitesi’nde: Kayıt ve program bilgisi için lütfen tıklayınız.

(Mayıs ayında hem Ankara hem  İstanbul’da Bilgi Günleri devam edecektir.)

İletişim:

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU & A. Furkan ÇİFTÇİ

Marie Skłodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri

Ulusal İrtibat Noktaları

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Tunus cad. No:80 Kavaklıdere Ankara 06100

T +90 312 298 1778 – 1782

F +90 312 427 4024

E ncpmobility@tubitak.gov.tr

Proje Ortaklık Duyuruları: http://net4mobilityplus.eu/eoi/

Sıkça Sorulan Sorular: http://mariecurieactions.blogspot.com.tr/

www.h2020.org.tr

https://www.euraxess.org.tr/

9.SASAD – 20. Kamu Kalite Sempozyumu

20’nci Kamu Kalite Sempozyumu duyurusu aşağıda bilgilerinize arz edilmiştir.