İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyurusu 26 Ocak 2018

Ocak 26, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.DEİK – T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya, Uruguay, Venezuela resmi ziyareti kapsamında İş Forumları, 5-10 Şubat 2018 / Brazilya-Montevideo- Karakas

DEİK tarafından iletilen eposta aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Sayın Yetkili,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 5-10 Şubat 2018 tarihleri arasında Brezilya, Uruguay ve Venezuela’ya yapacağı resmi ziyaretler kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından, ilgili ülkelerin Devlet Başkanları, Bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımlarıyla onurlandıracağı İş Forumları düzenlenecektir.

Brezilya, dünyanın 8. büyük ekonomisidir. Latin Amerika bölgesindeki en büyük ve ürün çeşitliliği en fazla olan sanayi merkezidir. Brezilya, tarım ürünleri (kahve, soya, şekerkamışı, kakao, pirinç, mısır, portakal, pamuk, buğday, tütün), hayvancılık ve orman ürünleri, deri ve ayakkabı imalatı, mineral ve metal ürünlerinde (demir-çelik ve alüminyum) dünya çapında karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Brezilya, inşaat ve altyapı sektörlerinde ciddi bir potansiyel barındırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, gerçekleştirilmesi planlanan projelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Uruguay, Güney Amerika’da ekonomik ve siyasal olarak en dengeli ülkelerden biridir. Yaklaşık 58 milyar Dolarlık GSYİH ile görece küçük bir ekonomiye sahip olan Uruguay, MERCOSUR ülkeleri arasında küresel krizden en az etkilenen ülkelerden biridir. MERCOSUR-Türkiye STA’sının yürürlüğe girmesi halinde karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için önemli fırsatlar sağlanacaktır. Uruguay’a ihracatımızda; demir çelik, elektrik kontrol panoları, binek araçlar, traktörler, çeşitli makine ve cihazlar, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri ilk sıralarda yer almaktadır. Bölge ülkelerindeki sektörel dağılımlar karşılaştırıldığında, turizm ve bankacılık başta olmak üzere hizmet sektörü, Uruguay ekonomisi içerisinde oldukça büyük bir paya sahiptir.

Venezuela ekonomisinde başta petrol olmak üzere, doğal kaynaklar büyük önem taşımaktadır. Ülke, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olup; en büyük 10 petrol üreticisi arasındadır. OPEC istatistiklerine göre, toplam dünya ham petrol rezervlerinin 296,5 milyar varillik kısmına sahip olan Venezuela, OPEC rezervlerinin %25’ine, toplam dünya rezervlerinin ise %20’sine sahiptir. GSMH’nın %30’u, ihracat gelirlerinin 95’i ve kamu gelirlerinin %56’sı petrol sektöründen kaynaklanmaktadır. Neredeyse diğer tüm ürünleri ithal eden Venezuela’da ihracatçılarımız için büyük fırsatlar yer almakta olup, takas usulü ticaret fırsatları bulunmaktadır.

Söz konusu ziyarete katılmak isteyen katılımcılar, https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/574/10185  adresinde yer alan ön kayıt formunu eksiksiz doldurarak, 31 Ocak Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK’e iletmeleri rica olunur.

Ek: Katılım Koşulları”

*****

2.TİM – İhracatçılarımıza İngilizce Konuşma Becerisi için Özel Fırsat

TİM tarafından iletilen eposta aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“İngilizce konuşma becerilerinizi anadili İngilizce olan bir eğitmenle birebir pratik yaparak geliştirmeye ne dersiniz?

Online İngilizce Konuşma Pratiği Programı English Ninjas’ın TİM üyesi ihracatçılara özel sunduğu avantajlı paketler ile anadili İngilizce olan eğitmenler ile canlı olarak görüntülü veya sesli görüşmeler yapılmasını sağlayan online platformdan yararlanabilirsiniz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleri anlaşma çerçevesinde üç aylık üyeliklerde %50 İNDİRİM hakkı kazanacak. İndirimli fiyatlardan faydalanmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne özel hazırlanan, bu linkteki kayıt sayfasından hemen üye olabilirsiniz. Kurumsal çözümler hakkında detaylı bilgi için help@englishninjas.com adresine mail atabilirsiniz.

Kullanıcılar English Ninjas iOS & Android mobil uygulamaları ile veya English Ninjas web sitesi üzerinden online bir eğitmen ile canlı bağlantı kurabilir ve sesli/görüntülü görüşme yapabilirler.”