İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyurusu 19 Şubat 2018

Şubat 20, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.İstanbul Sanayi Odası – Güney Afrika Ülke Günü

İstanbul Sanayi Odası tarafından iletilen duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Önemli Fırsatlar Sunan GÜNEY AFRİKA Pazarını Yakından Tanıyın

GÜNEY AFRİKA ÜLKE GÜNÜ

22 Şubat 2018

İstanbul Sanayi Odası, geleneksel sektörleri ve üretimde yükselen yeni sektörleriyle çok sayıda sanayi kolunu bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye’nin dış ticaret stratejisinde Güney Afrika Cumhuriyeti ile ticaretimizi geliştirmek önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda, Güney Afrika pazarı, üyelerimiz için de büyük önem taşımaktadır.

Dünya ekonomisiyle bütünleşmesi 1994 yılında demokrasiye geçişiyle birlikte gerçekleşmiş olan Güney Afrika Cumhuriyeti, serbest piyasa ekonomisine sahip ve gelişmekte olan pazar konumundadır. Ülke ekonomisi ağırlıklı olarak endüstri, ticaret, madencilik, tarım ve turizme dayalı olan Güney Afrika Cumhuriyeti yürütmekte olduğu ekonomik programı ile özellikle Sahra-altı Afrika ülkeleri olmak üzere, diğer Afrika kıtası ülkelerini de etkisi altına alan örnek bir ülke konumuna gelmiştir.

Güney Afrika Cumhuriyeti’ne Türk firmaları tarafından çoğunlukla oto yedek parça ve aksesuarları, motorlu taşıtlar, petrol yağları, bakır teller, dokunmamış mensucat ve elektrikli ev aletleri ihraç edilmektedir. Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında 2016 yılında gerçekleşen yaklaşık 1,450 milyar dolarlık ticaret hacmi ise potansiyelin oldukça altındadır.

Bu çerçevede, firmalarımızı önemli fırsatlar sunan Güney Afrika pazarı hakkında bilgilendirmek üzere, 22 Şubat 2018 Perşembe günü, 12.30 – 16.30 saatleri arasında İstanbul Sanayi Odası Odakule Meclis Toplantı Salonu’nda “Güney Afrika Ülke Günü” konulu bir seminer düzenlenecektir.

Güney Afrika Büyükelçisi Sayın Pule Isaac MALEFANE’nin konuşmacılar arasında yer alacağı seminerde üyelerimize, Güney Afrika’nın ekonomik durumu, dış ticareti, pazar yapısı, yatırım ve iş fırsatları, iş kültüründe dikkat edilmesi gereken konular ve Türk firmalarının bu ülkedeki deneyimleri aktarılacaktır.

Güney Afrika Ülke Günü seminerimize katılımınızdan memnuniyet duyacağımızı belirtir, katılım için 21 Şubat 2018 tarihine kadar kayıt yaptırmanızı ilgilerinize sunarız.

Etkinlik programına, etkinlik kayıt ekranındaki “Etkinlik Detay” bölümünden ulaşılabilir.

Etkinliğe kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

AB ve Uluslararası İlişkiler Şubesi

Ayrıntılı bilgi için:

Osman GÖR |ogor@iso.org.tr | Tel: 0212 292 21 57 / 176

İstanbul Sanayi Odası

AB ve Uluslararası İlişkiler Şubesi”

*****

2.İstanbul Sanayi Odası – Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (Almanya) Tanıtım Toplantısı 01 Mart 2018

İstanbul Sanayi Odası tarafından iletilen duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (Almanya) Tanıtım Toplantısı

01 Mart 2018 

Almanya’nın Düsseldorf, Köln, Dortmund, Essen şehirlerinin içinde bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı NRW Invest, İstanbul’da açtığı temsilcilik aracılığı ile Avrupa pazarında büyümek isteyen Türk firmalarına ücretsiz destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda 01 Mart 2018 Perşembe günü, 09:30-13:00 saatleri arasında İstanbul Sanayi Odası Odakule Meclis Toplantı Salonu’nda üyelerimize yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yatırım yapma süreci ve bu bölgede şirket kurarak başarılı olan Türk firmalarının hikayeleri anlatılarak bölgenin sunduğu fırsatlar hakkında bilgi verilecektir.

Konuyla ilgileniyor, Avrupa’da satış ofisi, show-room açmak, depo kurmak, satış sonrası hizmet vermek veya pazara yakın üretim yapmak istiyorsanız, katılımın ücretsiz olduğu seminerin online başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Program:

09.30 – 10.15     Kayıt

10.15 – 10.30     Osman Gör – İstanbul Sanayi Odası – Avrupa İşletmeler Ağı Proje Uzmanı

Açılış Konuşması

10.30 –  10.45     Dr. Adem Akkaya – NRW.INVEST – Türkiye Temsilcilik Müdürü

Avrupa Pazarlarına Çıkış Kapısı: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti

10.45 – 11.00      YMM Cevdet Koçaş – Komutax Yeminli Mali Müşaviri – Köln / Almanya

Kuzey Ren-Vestfalya’da Şirketleşmenin Amaçları ve Uygulamalar

11.00 – 11.15      Kahve Molası

11.15 – 11.30      Av. Dr. Abdullah Emili – Emili Avukatlık Bürosu – Köln – Almanya

Kuzey Ren-Vestfalya’da Yatırım ve Şirketleşmenin Hukuki Çerçevesi, Süreç, İşleyiş

11.30 – 11.40      Ece Özalp – Sarar Yönetim Kurulu Üyesi

Yatırımcı Gözüyle Kuzey-Ren Vestfalya Bölgesinin Sunduğu Fırsatlar

11.40 – 11.50      Yiğit Akgün – Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi

Yatırımcı Gözüyle Kuzey-Ren Vestfalya Bölgesinin Sunduğu Fırsatlar

11.50 – 12.00      Beliğ Ünlüer NEDEX Kimya Yönetim Kurulu Başkanı

Yatırımcı Gözüyle Kuzey-Ren Vestfalya Bölgesinin Sunduğu Fırsatlar

12.10 – 13.00      Soru – Cevap

Yer:  İstanbul Sanayi Odası, Odakule Meclis Toplantı Salonu;                                                                                      Meşrutiyet Cad. No:63 Tepebaşı, İstanbul

Detaylı bilgi için: Osman Gör | ogor@iso.org.tr | (212) 252 29 00 / dahili:176”