İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyurusu 17 Mayıs 2018

Mayıs 18, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg
  1. TİM – İnovasyon, Ama Nasıl? Hangi Yöntemlerle, Hangi Süreçlerle, Hangi Araçlarla? Bilgi ve Deneyim Paylaşım Toplantısı

İnoSuit Bilgi ve Deneyim Paylaşım Toplantısı 18 Mayıs 2018 tarihinde İzmir, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecektir.

Toplantının programı ve etkinliğe kayıt olmak için linke tıklayınız.

*****

2.SASAD – ASD/AIA Entegre Lojistik Destek Spesifikasyonları Seti Farkındalık Semineri

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın çatısı altında faaliyet göstermekte olan Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu (TSSÖDYP) Çalışma grubu/2 sorumluluğunda “ASD/AIA Entegre Lojistik Destek Spesifikasyonları Seti Farkındalık Semineri”, SASAD organizasyonu ile 29 Mayıs 2018 tarihinde 13:30-17:30 saatleri arasında Savunma Sanayii Müsteşarlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda icra edilecektir.

Seminere katılım sağlamak isteyen üyelerimizin 23 Mayıs 2018 tarihine kadar ealtuntas@ssm.gov.tr elektronik posta adresine mail atmaları gerekmektedir.

SaSaD tarafından hazırlanan “ASD/AIA Entegre Lojistik Destek Spesifikasyonları Seti Farkındalık Semineri” konulu yazı ve söz konusu seminerin programı EK’te bilgilerinize sunulmuştur.

*****

3.EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer OfisiAvrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü/23 Mayıs 2018, Ankara

EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi  tarafından iletilen duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

“Değerli Araştırmacılarımız; Akademi, Sanayi ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerimiz;

TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi işbirliği ile 23 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Yüzüncü Yıl Toplantı Salonu’nda Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council – ERC) Bilgi Günü düzenleniyor. Bahsekonu etkinlik kapsamında TÜBİTAK ERC Ulusal İrtibat Noktası Dr. Derya Dönertaş Ufuk2020 ERC Programı, TÜBİTAK’ın ERC kapsamında verdiği destekler ve proje hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili genel bilgiler verecek. Ardından, ERC tarafından fonlanmaya hak kazanmış araştırmacıların katılımı ile “ERC Deneyimleri” paneli gerçekleşecek. Etkinlik, ilgilenen tüm araştırmacılarımızın ve araştırma kuruluşu temsilcilerimizin katılımına açık.

Notlar:

Tarih: 23 Mayıs 2018 Etkinlik Saati: 09:30-13:00 Yer: Ankara Üniversitesi Rektörlük – Yüzüncü Yıl Toplantı Salonu, Tandoğan Etkinlik programı için tıklayınız. Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız. Etkinlik ve ERC Programı hakkındaki sorularınız için ncperc@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.”

*****

4.SSİ – Marrakech Air Show, 24-27 Ekim 2018

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği tarafından iletilen duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 24-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilecek olan “6. Marrakech Air Show Fuarı”na savunma sanayii ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren ülkemiz firmalarının davet edildiği ve fuarla ilgili detaylı bilgiye www.marrakechairshow.com adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Söz konusu fuara 2016 yılında 21 ülkeden aralarında Boeing, FLIR, Lockheed Martin, Airbus Bombardier, Augusta Westland ve Cessna gibi uluslararası şirketlerin de bulunduğu 133 firma katılım sağlamıştır. Konuya ilişkin sirküler detayı için lütfen tıklayınız.