İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyurusu 1 Şubat 2018

Şubat 2, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.TOBB – Yerli ve Milli Üretim Konferansı

TOBB tarafından iletilen email aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Değerli Sektör Meclisi Üyeleri,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Ankara Ticaret Odası Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Ticari İşbirliği Özel İhtisas Komisyonunun düzenlediği Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: “Yerli ve Milli Üretim” temalı konferans 06 Şubat 2018 tarihinde TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Konuyla ilgili duyuru ve davetiye ekte yer almaktadır.

NOT : Kaydınızı https://www.atonet.org.tr/IcerikDetay/86_teknolojik-donusumde-kamu-alimlarinin-rolu—yerli-ve-milli-uretim—konferansi/e  linkinden yaptırabilirsiniz.

*****

2. Teknopark İstanbul TTO – CMMI “Capability Maturity Model Integration” Semineri

Davetli Konuşmacı Serisi 12 :
CMMI Semineri, Lead Appraiser (Baş Tetkikçi) Mr. Madhu PARELLA 

Değerli Teknopark İstanbul Firmaları,

Dünya ‘da ve Ülkemizde yaygın olarak geçerliliği olan ve aranan nitelik olarak görülen CMMI “Capability Maturity Model Integration” Belgelendirmesi, Carnegie Mellon Üniversitesi’ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından Amerikan Savunma Bakanlığı’nın (Department of Defense, DoD) isteği üzerine 1986 yılında geliştirilmeye başlanmıştır.
Ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşan CMMI, askeri projelerin yanında zaman zaman kamu kuruluşları tarafından da ihalelere katılabilmek için önkoşul olarak aranmaktadır. Dünya’daki birçok ülkede belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmiş olan Lead Appraiser (Baş Tetkikçi) Mr. Madhu PARELLA tarafından CMMI Modeli ve Sertifikasyonu, CMMI Uygulamaları, CMMI ile ilgili İstatistiksel Veriler konularına değinerek CMMI hakkında değerli paylaşımlarda bulunacaktır.
NOT: Seminer sonrasında birebir görüşmek isteyen Teknopark İstanbul Firmaları tto@teknoparkistanbul.com.tr mail adreslerine taleplerini iletebilirler.
Tarih: 6 Şubat 2018 Saat: 14:00 – 16:00 Yer: Teknopark İstanbul Konferans Salonu

Saygılarımızla Teknoloji Transfer Ofisi

Etkinlik Kayıt

*****

3. EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi – Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları 

“Değerli Araştırmacılarımız,

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı üç ana bileşeninden biri olan Bilimsel Mükemmeliyet altında yer alan Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları ile hem akademi hem sanayi kuruluşlarından araştırmacıların uluslararası dolaşımları için fon imkânları sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal başvuruların mümkün olabildiği bu programdan Ege Üniversitesi araştırmacılarının daha fazla faydalanması için  TÜBİTAK ve EÜ EBİLTEM-TTO işbirliğinde, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet BUDAK’ın katılımıyla 2 Şubat 2018, Cuma günü  EÜ EBİLTEM- TTO Konferans Salonu’nda bilgi günü düzenlenecektir.

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız.

Program:

09:45 – 10:00 Kayıt
10:00 – 10:15 Açılış Konuşması Doç. Dr. Serdal TEMEL, EÜ EBİLTEM- TTO Müdür V. Prof. Dr. Necdet BUDAK, Ege Üniversitesi Rektörü
10:15 – 11:30 Marie Skłodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU MSCA Ulusal İrtibat Noktası ve Ulusal Uzmanı EURAXESS Türkiye Koordinatörü – TÜBİTAK
11:30 – 12:00 Ulusal İrtibat Noktaları Hizmetleri ve EURAXESS Türkiye Ağı Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU MSCA Ulusal İrtibat Noktası ve Ulusal Uzmanı EURAXESS Türkiye Koordinatörü – TÜBİTAK
12:00 – 13:00 Ulusal İrtibat Noktası ile İkili Görüşmeler

İletişim:
Beliz ÖZÜT, Proje Uzmanı
projedestek@ebiltem.ege.edu.tr
+90 232 343 44 00 -173

*****

4.SaSaD – Neo Negotium Firmasından Gelen Talep

SaSaD tarafından iletilen Neo Negotium firmasından gelen talep aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. İletişim kurmayı arzu ettiğiniz takdirde irtibat numaralarını aşağıda bulabilirsiniz.

“Dear Madam/Sir;

We have several opportunities and projects, and within these, we have found out that your website.

We are looking for long term and trusted suppliers in various product lines.

We’re trying to get in touch with Turkish AVIATION sector factories and manufacturer with high quality products; could you please help us to get in touch with them?

Do you have their contact e-mail addresses?

Looking forward to your kind comments.

Best Regards,

charles.xzavier@nnegotium.com [mailto:charles.xzavier@nnegotium.com]”