İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 9 Ocak 2020

Ocak 12, 2020
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin 9 Ocak 2020 tarihli duyurusu aşağıda yer almaktadır.

1.SEDEC 2020

2-4 Haziran 2020 tarihlerinde ATO Congresium Ankara International Convention & Exhibition Centre’da Savunma Sanayi Başkanlığı ve SSI destekleriyle gerçekleştirilecek olan SEDEC etkinliği ile ilgili aşağıdaki linkten detaylı bilgi alabilirsiniz.

http://www.sedecturkey.com/home

2.Azeri Defence Dergisi Hakkında

Azeri Defence Dergisi (Sn. Mehmet Demirkol) tarafından iletilen maili bilgilerinize sunarız.

——————————————–

Azeri Defence Dergisi 2019 yılı tüm sayılarını ve 2020 Media Kitini 16 ocak 2020 tarihine kadar https://we.tl/t-kcBh0WZYjV linkinden indirebilirsiniz.

——–

Detaylı Bilgi: Mehmet Demirkol ( Tel/GSM: +90.552. 437 32 67, e-mail: azeridefence-tr@etkilesimltd.com)

Azeri Defence Dergisi olarak, kardeş iki ülkenin Savunmasına ve Savunma Sanayisinin gelişimine katkı sağlamak için üzerimize düşen iletişim platformu olma görevimizi sürdürmeye devam edeceğimizi belirtirken, dilerseniz, Bakü ziyaretlerinizde doğru kontaklarla görüşmenize yardımcı olacağımızı da belirtmek isterim..

Kuruluşunuzun, ürün ve çalışmalarını tanıtırken uygulanması gereken strateji için naçizane önerim;

Tüm yıl boyunca bir sayıda tam sayfa ilan ve bir tanıtım yazısı yerine, 1/1 sayfa, 1/3 sayfa (6 veya 3 sayı) ilan ile ölçüye bakmaksızın ürünlerinizi tanıtan haberlerle yıl boyunca gündemde kalmak… Böylece Askeri yetkililerin ve karar vericilerin hangi sayıyı ellerine alsalar firmanızı görmelerini sağlamak şeklinde bir programla hareket etmek.

Bidiğiniz gibi, 2020 yılında;

KADEX 2020 (Kazakistan) ve ADEX 2020 (Azerbaycan) Savunma Sanayi fuarları var.

Azeri Defence Dergimiz her iki fuar içinde, Fuar organizasyonları ile işbirliği halinde yıllık 6 sayıya ilave olarak Fuar özel sayıları hazırlayacaktır.

ADEX 2020 yada KADEX 2020 fuarlarına katılan dostlarımıza kalıcı dökümanlarla tanıtım desteği verirken, Fuarlara katılamayan dostlarımıza da aynı şekilde fuar masrafı yapmadan, fuara gelen ziyaretçilere haber ve ilanlarıyla ulaşmasını sağlamak isteriz.

2020 yılında 6 sayımıza ilan verdiğinizde, Azeri Defence Dergimizin hazırlayacağı KADEX 2020 (Rusça) ve ADEX 2020 (ingilizce-Azerice birlikte) özel sayılarından birinde (hangisinde dilerseniz) aynı ölçüde ilanınızı ürününüzü tanıtan bir makale ile birlikte ücretsiz yayınlayabileceğimizi bildirmek isterim.

AZERi DEFENCE 2020——————–

Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliğinin pekiştirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkierin gelişerek büyümesi, Özellikle de Savunma Sanayi alanındaki işbirliğinin çoğalması, uluslararası ambargo vari engelleme olasılıklarına karşı en büyük güvencelerdendir.

AZERi DEFENCE Dergimiz, bu işbirlikleriyle kardeşliğimizin pekişmesi için; Her alanda, özelliklede sektör firmalarımızın doğru kişi ve kurumlarla, doğru ilişkileri kurabilmesi konusunda bu güne kadar üzerine düşen görevi yaptığı gibi önümüzdeki süreçte de yapmaya devam edecektir.

Bildiğiniz gibi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Serhat Komutanlığı, Savunma Sanayi Bakanlığı nezdinde tek ve muteber  Savunma platformu olan AZERi DEFENCE Dergimiz, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’in savunma sanayisine katkı yapabilmemizin önde gelen bir iletişim aracıdır.

Yilda 6 sayi olarak yayinlanan AZERi DEFENCE, Turk Firmalarinin, Dost ve kardeş ulke Azerbaycan’a yönelik ürün tanıtım haberlerini ve ilanlarını yayinlamaktan gurur duymaktadir.

2020 yılı tanıtım programınızı hazırlarken, Media Kitimizde yer alan ana konulara yönelik ürün tanıtım mesajlarınızı zamanında bize iletebilirseniz ilgili bölümlerde yer almasını sağlamak isteriz.

Bildiğiniz gibi; 2020 yılında Bakü’de ADEX 2020 ve Astana’da KADEX 2020 Fuarları düzenlenmekte. AZERi DEFENCE Dergimiz yıılık 6 sayıya ilaveten bu fuarlar için Fuar Organizasyonları ile işbirliği içersinde özel sayılar hazırlamaktadır.

Lutfen, her konuda bizimle temasa geçmekten çekinmeyin sizlere yardimci olmaktan mutluluk duyarız.

3.TMMOB – 9. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre ve Sergisi

18-21 Kasım 2020 – İzmir (http://hpkon.net/wp-content/uploads/2020mail/002/hpkonmail002.html)