İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 9 Ekim 2018

Ekim 10, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.Almanya Saarland Eyaleti Tanıtım Toplantısı

18 Ekim 2018 tarihinde Almanya’da bulunan Saarland eyaletinin tanıtım toplantısını düzenlenecektir.

Etkinliğin amacı potansiyel Türk yatırımcılara Saarland eyaleti hakkında bilgi vermektir. Etkinlikte sektör gözetmeksizin Saarland’da yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcıları eyalet ve sunulan teşvikler hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Etkinliğe Saarland Eyaletinin yetkili kişileri de iştirak edeceklerdir.

Daha fazla bilgi için: http://www.dtr-ihk.de/tr/etkinlikler/event-detail-view/events/saarland-eyaleti-tanitim-toplantisi-1/?cHash=59c76ac89286b60802b773e29b5ec603

İrtibat:

Derya Araç

Kıdemli Proje Yöneticisi, Pazar Araştırmaları

Istanbul Büro – Istanbul Ofisi

Yeniköy Tarabya Caddesi No. 88 | TR-34457 Tarabya – Istanbul

T: +90 (212) 363 05 00 | F: +90 (212) 363 05 60 | info@dtr-ihk.de | www.dtr-ihk.de

Izmir Büro – Izmir Ofisi

Bayraklı Tower | Ankara Cad. No:81 K:12 D:89 | TR-35030 Bayraklı – Izmir

T: +90 (232) 422 12 65 | F: +90 (232) 422 12 75 | izmir@dtr-ihk.de | www.dtr-ihk.de

2.SASAD – SANTEK 2018

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma sanayi vakıf şirketlerinin katılımı ile mini bir savunma sanayi fuarı olma özelliğini kazanan ve bu yıl ilk defa yerli silah üreticileri özel bölümü oluşturulan SANTEK 2018 “Tüyap 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı”, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş tarafından 31 Ekim -03 Kasım 2018 tarihleri arasında  Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB desteği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenecektir.

Salonlarda her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörel ayrım devam etmektedir.

Salon A; katılımcı firmalarda ve salonun ürün grubunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yine Otomotiv, Otomotiv yan sanayi ve savunma yan sanayi konusunda faaliyet gösteren firmalar yer alacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı fuarımızda standı ile yer alıyor olacak.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ‘yerlileştirme sergisi’ kapsamında katılım gerçekleştirecek. Aselsan, Roketsan, Havelsan, İşbir, Saha İstanbul, TAI, TEI (TSKGV firmaları) bu yıl hem stantlı katılım sağlayacak hem de ikili iş görüşmeleri kapsamındaki katılımları 2018 yılında da daha güçlü bir şekilde devam edecek.

Salon B; İstifleme, depolama, taşıma, vinç, lojistik, iş ve işçi güvenliği, sağlığı ve ekipmanları başlığı altında faaliyet gösteren firmalara sunulacaktır.

Buna ek olarak;  TÜBİTAK Marmara Teknokent önderliğinde, Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle, 100 ün üzerinde teknokent firması proje kapsamında fuarımızda yer alacaktır.

Proje; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), Sanayi Gazetesi, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi destekleriyle tüm teknopark yönetici şirketleri ve teknoparklarda faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarını, üniversitelerde görevli akademisyenleri, Kocaeli Bölgesi’nde üretimlerini sürdüren sanayiciler ile bir araya getirmeyi planlamaktadır.

Salon C; Geçen yıl olduğu gibi Metal İşleme, Sac İşleme makineleri ve yan sanayi konusunda faaliyet gösteren firmalara yer sunulacaktır. Makine imalatçılarının yanı sıra, elektronik – elektronik, otomasyon, kalıp, bağlantı elemanları ve hırdavat diğer ürün gruplarıdır.

Fuar esnasında, yurtiçi ve özellikle de yurtdışından gelecek profesyonel heyetler ile katılımcılar arasında bire bir görüşmeler organize edilecek olup, Sanayi Odası ve Abigem öncülüğünde, “Match4Industry” bire bir eşleştirme etkinliği fuar kapsamında yapılacaktır.

Yerleşim planı ve katılım ücretleri ekte verilmiştir.

NOT: Fuarda KOSGEB desteği bulunmaktadır. 50 m2’ye kadar olan yaptığınız sözleşmelerin % 50 si KOSGEB’ ten talep edilebilmektedir.

Fuar web adresi : http://santekfuari.com/

İletişim: Fatih Mehmet Balı

Proje Satış Uzmanı

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. / Kocaeli Bölge Ofisi

Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı

No : 54/C  İzmit/Kocaeli

Tel:    0 262 331 00 50 / 331 01 50

Faks: 0 262 331 02 50

Gsm:  0 549 822 26 53

e-mail: fatihbali@tuyap.com.tr

3.AEROMART TOULOUSE 2018 Etkinliği Hakkında Ek Bilgi

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği olarak her iki yılda bir düzenli olarak stantlı şekilde katılım sağladığımız ve Avrupa’da havacılık sektöründe benzeri şekilde düzenlenen en büyük B2B etkinlik özelliğini taşıyan Aeromart Toulouse etkinliği Ticaret Bakanlığının “2018 yılı Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlar Listesi”nde yer almaktadır. Ayrıca KOSGEB kapsamında da seyahat giderleri için destek alınabilmektedir.

Firmalar için üyelerimize uygulanan özel stant ücreti € 3.000’dur. Bu ücrete iki temsilcinin katılımı, basit stant kurulumu, gala ve öğlen yemekleri dahildir.

Önemli ***Ayrıca etkinliğin yanı sıra üyesi olduğumuz EACP ve yerel kümelenme tarafından parallel etkinlikler olarak firma ziyaretleri ve toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.

İletişim: MFrancois@advbe.com (İletişim sırasında Aerospace Cluster Association üyesi olduğunuzu lütfen belirtin)

4.EÜ EBİLTEM – PolenEGE 16. Sayısı

EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi’nin Bülteni  “polenEGE” nin 16. Sayısı yayındadır.

EÜ EBİLTEM-TTO olarak Temmuz-Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgileri bulabileceğiniz, polenEGE Bültenine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LİNK: https://ege.us4.list-manage.com/track/click?u=9bdd5f839c810288aaa18d220&id=a3134f9c5e&e=83c78c1af3

5.SASAD – SASAD Web Sayfası ASD Dokümanları

SASAD web sayfasında ‘Dokümanlar’ sekmesinin altına ‘ASD Position Paper’ isimli bir dosya eklenmiştir. Bu dosya içeriğini görebilmeniz için kullanıcı adı ve şifresi istenmektedir.

Kullanıcı adı olarak darya@hukd.org.tr mail adresinizi, şifre olarak ise 123456 yazmanız gerekmektedir.