İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 6 Haziran 2018

Haziran 6, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1. Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi’nde bulunan Türkiye’nin ilk ve halen tek Product LifeCycle Management Merkezi yine Türkiye’de tek olan PLM Yüksek Lisans Programının bu dönem özellikle sanayiden alınacak öğrenciler için duyuru bilgisi şu şekildedir:

Son Başvuru Tarihi: 11 Haziran 2018

Program: Tezli (ALES ve Yabancı Dil belgesi gerekli) ve Tezsiz (ALES ve Yabancı Dil belgesi gerekli değildir) Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Yüksek Lisansı

Başvuru Koşulları

http://fenbilimleri.ege.edu.tr/index.php/2018-2019-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-lisansustu-basvuru-bilgileri/

Dersler

http://egeplm.ege.edu.tr/index.php/programin-amaci/

Ders İçerikleri

http://egeplm.ege.edu.tr/index.php/yuksek-lisans-egitim-planlari/

Özellikle sanayide çalışan mühendislerimizin PLM konusunda kendilerini geliştirebilecekleri ve firmalarına katkı verebilecekleri bir yüksek lisans programıdır.

2. SASAD – European Defence Skills Partnership Launch Event

High Level Conference, 19 June 2018, Brussels

Participants from industry, academia and authorities will gather to discuss how to ensure the availability of highly advanced and rapidly changing technological skills for the defence industry; and how the creation of a common European defence skills strategy will contribute to this endeavour.

Lowri Evans, Director General of DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs will launch the European Defence Skills Partnership and moderate a panel with participation of high level representatives from industry.

The event will address topics such as education and training for defence industrial skills, EU programmes and initiatives, the use of Structural Funds for addressing skills at national and regional levels and fostering synergies with relevant initiatives and instruments to the benefit of the sector.

See the event programme.

Contact: Nadja Münstermann

Policy Officer Security & Defence

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

Rue Montoyer 10 | 1000 Brussels | Belgium

T : +32.2.775.81.24

M : +32.472.34.43.53

Nadja.Munstermann@asd-europe.org

www.asd-europe.org

3. REPKON – Eurosatory 2018

Üyelerimizden REPKON 11-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Eurosatory (http://www.eurosatory.com/?lang=en) etkinliğinde Hall 6D 177‘de Türk Pavilyonu içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaktan ve üretim ve teknolojilerini tanıtmaktan memnuniyet duyacağını iletmiştir.

4. Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Değişiklikleri

Yönetim Kurulumuzda bulunan PFW temsilcisi Sn. James Males ve HAVELSAN Sn. Cenk Özen’in şirketlerindeki görevlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle yönetim kurulumuzdaki görevlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Yerlerine yedek üyelerimizden Timsan temsilcisi Sn. Haldun Aksoy ile Tufan Demir Çelik temsilcisi Sn. Sinan Danacıoğlu geçerek asil yönetim kurulu üyesi olmuştur.

5. İzmir Kalkınma Ajansı Fizibilite Çalışması Mali Desteği

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 21 Mayıs 2018 tarihinde Fizibilite Çalışması Mali Desteği program yayınlanmıştır.

Proje başına destek 20.000 – 200.000 TL arasında olup proje süresi 12 aydır.

Destek Programının öncelikleri aşağıda yer almaktadır.

Öncelik 1: Teknoloji üretme, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: İzmir’in etkin tanıtımının sağlanması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla turizme yönelik altyapı ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi

Öncelik 3: Eko-verimlilik, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, temiz teknolojilere geçiş vb. uygulamalarla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 4: Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacı ile tarım ve turizm sektörlerinde iklim odaklı akıllı uygulamalar, sürdürülebilir üretim ve hizmet sunum teknikleri, enerji verimliliği, eko-etiket vb. uygulamalar ile iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 5: Özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek amacıyla sosyal içermenin geliştirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren yapıların kurumsal kapasitenin artırılması

Detaylar için: http://www.izka.org.tr/tr/36517/IZKAdan-Fizibilite-Calismalarina-Mali-Destek

6. Yeni HUKD Kurumsal Üyeleri

2018 yılı başından bu yana aramıza katılan Kurumsal Üyelerimizi bilgilerinize sunarız. 

BİL-PLAS LTD. ŞTİ.
Firma Temsilcisi: Mustafa Volkan Aka
Adres: Modern Kereteciler San. Sit. 10. Sok. No:9, Saray/ Kazan/ Ankara
Tel: 0312 81515 66-67
Email: info@bilplas.com
Kuruluş Yılı: 1996
Sertifikalar: ISO 9001, ISO 14001, TS/OHSAS 18001, Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi
Kapalı/ Toplam Alan: 1000 m2
Ürün/ Hizmetler: Plastik, Kauçuk ve Serigrafi Üretimi

AR-GE çalışmaları: Soğuk Neopren Kauçuk Kaplama, İletken Kauçuk EMI

 

SİSTAŞ A.Ş.
Firma Temsilcisi: İlker Aydan
Adres: 10032. Sk. No:20, 35620 Atatürk Osb/Çiğli/İzmir
Tel: (0232) 376 78 27
Email: ilker.aydan@sistasforge.com
Kuruluş Yılı: 1978
Sertifikalar: ISO 9001, ISO 14001, TS/OHSAS 18001, ISO TS 16949
Kapalı/ Toplam Alan: 15.000 m2
Ürün/ Hizmetler: Tasarım, Dövme, Isıl İşlem, Talaşlı İmalat

 

 

YEŞİLLER MAKİNA
Firma Temsilcisi: Ömer Yeşil
Adres: 7405 Sok. No:14, Kemalpaşa Mah. Pınarbaşı, Bornova/ İzmir
Tel: (0232) 462 51 01
Email: info@yeşillermakine.com
Kuruluş Yılı: 1996
Sertifikalar: ISO 9001
Kapalı/ Toplam Alan: 1.000 m2/ 1.500 m2
Ürün/ Hizmetler: Otomotiv Sanayi, Tarım Araçları, İş Makinelerine Talaşlı İmalat Parça Üretimi, Doğal Gaz Hatlarına Bağlantı Flanş ve Valfleri Üretimi

 

 

SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.
Firma Temsilcisi: Billur Barlın
Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:9, 34394 Zincirlikuyu / Şişli / İstanbul
Tel: 0212 334 0 234
Email: yagmur.sarihan@solmaz.com
Kuruluş Yılı: 1978
Sertifikalar: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, OHSAS 18001
Ürün/ Hizmetler: Taşımacılık, Depo, Gümrük Hizmetleri