İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 30 Ekim 2018

Ekim 31, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg
1.HUKD Ankara Şirket Ziyaretleri Organizasyonu – Hatırlatma (Kayıt 5 Kasım 2018 Son!)

19-20 Kasım 2018 tarihlerinde (Pazartesi ve Salı) HUKD üyeleri olarak aşağıda görünen program çerçevesinde “Ankara Şirket Ziyaretleri Organizasyonu II” gerçekleştirilecektir.

***

19 Kasım 2018 Pazartesi

10.00 – FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

Öğle Yemeği ve Yolculuk

14.30 – ROKETSAN A.Ş.

***

20 Kasım 2018 Salı

10.00 – Türk Havacılık (TUSAŞ)

Öğle Yemeği ve Yolculuk

14.00 – ASELSAN A.Ş.

Havalimanına intikal

***

Ziyaretler, ziyaret edilen şirketlerin projelerine ve alt yüklenici politikalarına yönelik sunumları, tedarik birimlerinden temsilcilerle tanışma ve tesislerin elverdiği şirketlerde ufak gezintileri içermektedir.

Her üye şirketimizden/kuruluşumuzdan ilk etapta en fazla 2 kişinin katılımı öngörülmektedir. Ankaraya ulaşım (uçak bileti) ve konaklama katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Sizlere daha sonra bildirilecek bir saatte 19 Kasım sabahı Ankara Esenboğa Havaalanında buluşma yapılacak, sonrasında Ankara içi transferler otobüsle sağlanacaktır. Program bitiminde de tekrar havalimanına dönüş olacaktır.

Akşam konaklanacak otel ilerleyen günlerde belirlenecektir. Grup indirimi ile lokasyon olarak uygun bir otel seçilecektir. 2. gün sabahı otelden otobüsün hareket edeceği saatte hareket noktasına gelinebilmesi durumunda üyelerimiz istedikleri şekilde farklı yerde de konaklayabilirler.

Ziyaret edilecek şirketler kritik üretimler yapan firmalar olması sebebiyle, katılımcılardan detaylı kişisel bilgiler toplanmasını istemiştir.

Buna göre, ziyarete katılacak her bir katılımcı için aşağıdaki linkten 5 Kasım 2018 tarihine kadar kayıt yapılması gerekmektedir.

KAYIT: https://tr.surveymonkey.com/r/X276Z7J

2.SASAD – 4. High Tech Port by MÜSİAD

4. High Tech Port by MÜSİAD etkinliği 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında 17. MÜSİAD Uluslararası Fuarı ile eş zamanlı olarak İstanbul’da düzenlenecektir.

İrtibat:

Aslıgül Kurt – asligul.kurt@capitalexpo.com.tr / 0530 356 72 61

3.SSB – 2019 YILI MİLLİ KATILIM FUARLARI DUYURUSU

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nca 2019 yılında Milli Katılım sağlanacak fuarların belirlenmesi amacıyla sizden gelecek fuar katılım talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu doğrultuda Milli Katılım sağlanması planlanan fuarlara ilişkin olarak hazırlanan taslak liste ekte sunulmaktadır.

Fuar listesinde katılım sağlamak istediğiniz fuar ve alan miktarı diğer firmaların talepleriyle bir araya getirilerek Milli Katılım sağlanacak fuarların nihai listesi için yapılacak değerlendirmede göz önünde bulundurulacaktır.

Milli Katılım sağlanması planlanan fuarlar için değerlendirme yapılabilmesini teminen katılım taleplerinizin ekte excel formatında verilen dosyaya işlenerek catuk@ssb.gov.tr eposta adresine gönderilmesini rica ederiz.

4.DEİK – Indo Defence 2018 Fuarı Kapsamında Ticaret Heyeti Ziyareti

7-10 Kasım 2018 tarihlerinde Endonezya’da düzenlenecek olan Indo Defence 2018 Fuarı kapsamında DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi tarafından Cakarta’ya bir iş heyeti ziyareti düzenlenecektir.

Endonezya Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen söz konusu fuar, Endonezya’nın savunma sektöründe en büyük etkinliği olmasının yanı sıra katılımcılara yeni iş ve network fırsatları sunmaktadır.

Program detayları bilahare tarafınıza iletilecek söz konusu ziyarete katılmak isteyen firmaların ilgili Bölge Direktörlüğüne (e-posta: asyapasifik@deik.org.tr; Tel: (0212) 339 50 38) bilgi vermeleri rica olunur.

5.EÜ EBİLTEM – KOSGEB Destek Programları ve KOSGEB Destek Projeleri Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bilgilendirme Toplantısı08.11.2018 Perşembe günü saat 13.30 ‘da EÜ EBİLTEM TTO Konferans Salonunda, KOSGEB Kuzey Müdürlüğü tarafından, KOSGEB Destek Programları hakkında bilgilendirme ve KOSGEB destek programlarına yönelik proje yazım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir bilgilendirme sunumu yapılacaktır.

Etkinliğe kayıt için: https://tr.surveymonkey.com/r/KOSGEB_Proje

6.BLOCKCHAINS IN NATIONAL DEFENSE: TRUSTWORTHY SYSTEMS IN A TRUSTLESS WORLD Raporu Maxwell Air Force Base, Alabama’da 2016 yılında hazırlanan “Blockchains in National Defense: Trustworthy Systems in a Trustless World” raporu ekte ilgilenenlerin bilgilerine sunulmuştur.