İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 22 Ocak 2018

Ocak 23, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.SSM – Portekiz için IHA ihalesi

SSM Amerika ve Avrupa Müdürlüğü tarafından iletilen “Avrupa Savunma Haberleri–NSPA’de Portekiz için IHA ihalesi” konulu mail aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“NSPA tarafından Portekiz için Insansız Hava Sistemleri ve tamamlayıcı ekipmanlar ihalesi açılmıştır.

İhalenin kapsamı aşağıda özetlenmektedir. Ekte SOW dökümanı yer almakta ihale dosyasına ise aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilmektedir:

https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/RFP/PublicRFPDetails.aspx?CollectiveNumber=GRA17041%20%20

PROCUREMENT OF UNMANNED AERIAL SYSTEMS AND ANCILLARY EQUIPMENT

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2018

İhtiyaçların özeti:

GENERAL SCOPE AND BREAKDOWN OF WORK

1.1         Scope Of Work

The Customer has the necessity to procure the following Materials and Services:

 • 12 Systems
 • 18 Remote Video Terminals (RVTs)
 • Initial Spare Parts for each System (12 kits)
 • Airworthiness Certification
 • Training
 • Help desk support”

*****

2.U.S. Embassy/ ABD Buyukelciligi – Yabancı Ülkeler Yatırım ve Ticaret Etkinlik Daveti

“Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kanada ve Yunanistan ticaret ve yatırım ofisleri olarak, sizi 27 Şubat 2018, Salı günü saat 13.00 – 18.00 arasında İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda, İzmir Ticaret Odası sponsorluğuyla gerçekleşecek olan etkinliğe davet ediyoruz.

Bu ülkelerden ürün getirmek, markaların Türkiye distribütörlüğünü almak ya da sözkonusu ülkelerde yatırım yapmak isteyen firmalarla buluşmanın hedeflendiği etkinlik, ülke temsilcileri ve katılan firmalar arasında birebir toplantı formatında gerçekleşecektir.

Kayıt ve görüşme talepleriniz için 9 Şubat 2018, Cuma saat 17.00’ye kadar yabanciulkelerofis@trade.gov adresine şu link’te yer alan formu doldurup iletmenizi rica ederiz.”

*****

3.SaSaD – Okan Üniversitesi Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Kongresi 

Okan Üniversitesi tarafından iletilen Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Kongresi’ne ilişkin eposta aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Değerli Profesyoneller,

Okan Üniversitesi olarak amacımız iş yaşamına en yakın üniversite olarak geleceğe ve bilime katma değer yaratmaktır. Bu bağlamda bizlere düşen görev, güçlü akademik kadromuzu sizler gibi alanında uzman tecrübe ile buluşturarak geleceğe ivme kazandırmaktır. Bizler biliyoruz ki sürdürülebilir büyümenin ardındaki en somut gerçek Ar-Ge’ye ayrılan kaynaklardır. Bu noktada bizler birlikteliğimizi daha üst seviyelere taşımak adına sizleri üniversitemizde ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek isteriz. Bu nedenle;

 • Geleceğin tasarlanması
 • İş modellerinin farklılaşması
 • İnovatif süreç iyileştirmeleri
 • İş modeli inovasyonlar
 • Ar-Ge ve teknoloji finansmanı
 • Ar-Ge muhasebesi
 • Ar-Ge elemanları insan kaynakları yönetimi
 • Bilişim sistemlerinin yönetimdeki dönüşüm
 • Toplumsal inovasyon ve pazarlama inovasyonu

konularını mühendislik, yönetim ve girişimcilik bakış açıları ile tartışacağımız ortak bir platform oluşturmayı hedefledik.18 Mayıs 2018 tarihinde Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsünde gerçekleştirilecek  Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi kongresinde sizleri aramızda görmek isteriz.

Kongreye katılımcı olmanın dışında teknik çalışma alanlarınız, stand kurulumu ve Ar-Ge Projelerinize ilişkin bildiri sunmanız da mümkündür.  Kongreye ilişkin detay bilgileri  https://okan.edu.tr/irditechman/  kongre web sayfasından takip edebilir ve kaydınızı yapabilirsiniz. Kongreye ilişkin önemli tarihler ise aşağıda verilmektedir:

Özet Son Gönderim Tarihi           04 Şubat 2018

Kayıt Tarihi                                         02 Mart 2018

Son Bildiri Gönderme Tarihi        15 Nisan 2018

Kongre Çalıştayı                               17 Mayıs 2018

Kongre                                                18 Mayıs 2018

Not: Özet gönderim tarihi bir hafta uzatılmıştır. Bildiriler hakem değerlendirmesi sonucu konferans sonunda bildiri kitapçığı olarak basılacaktır.”

*****

4.SaSaD – EGYPT DEFENCE EXPO (EDEX-2018)

SaSaD tarafından iletilen EGYPT DEFENCE EXPO’ya (EDEX-2018) ilişkin bilgilendirme epostası aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Following the launch of Egypt Defence Expo (EDEX) 2018 there has been huge interest from around the world. We are delighted to announce we will have international pavilions from countries including, but not limited to: Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Italy, Slovakia and USA. If you want to join one of these pavilions or enquire about other exhibiting options, get in touch today.
EDEX, the brand new tri-service defence exhibition for Egypt will take place 3-5 December 2018 at Egypt International Exhibition Centre, a brand new state of the art venue in Cairo.

Early-bird bookings for exhibition space are now open.

CLICK HERE TO RECEIVE THE FLOOR PLAN AND RESERVE YOUR SPACE
EDEX 2018 – The Facts

 • 3-5 December 2018, Egypt International Exhibition Centre
 • Held under the patronage of His Excellency, President Abdel Fattah El Sisi, The President of The Arab Republic of Egypt and The Supreme Commander of the Egyptian Armed Forces
 • 300+ exhibitors showcasing the latest technology, equipment and systems across land, sea and air
 • 10,000+ industry visitors
 • Fully-hosted international military VIP Delegation Programme

Make sure you join Egypt’s First Tri-service Defence Show. Click here to receive the floor plan and reserve your space.”

****

5.KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Semineri, 24 Ocak 2018, İstanbul 

KOSGEB Desteklerinin tanıtımı amacıyla 24.01.2018 tarihinde 09:30-12:00 saatleri arasında, İstanbul Ticaret Odası Eminönü Merkez Binası 4. Kat Meclis Salonu’nda ekte sunulan program çerçevesinde KOSGEB’in sağladığı desteklerin anlatılacağı bir seminer etkinliği gerçekleştirilecektir.

Söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin İstanbul Ticaret Odası ( Tel: 0212 455 62 19, 0212 455 47 73, E-mail: tanju.ozbay@ito.org.tr, batuhan.aslan@ito.org.tr) ile iletişime geçmeleri rica olunur.

*****

6.SaSaD – ADECS 30 – 31 Ocak 2018, Singapore

SaSaD tarafından iletilen ADECS 2018 ile ilgili içerik aşağıda bilgilerinize arz edilmiştir.

“I hope you’re well. I wanted to drop you a quick note and make sure that you had seen the information from our team about Asia Defence Expo and Conference Series (ADECS). ADECS is taking place 30 – 31 January in Marina Bay Sands, Singapore and is the leading regional defence forum, this year covering Undersea Defence Technology, Military Training & Simulation, Maritime Defence and Electronic Warfare. This year we have 4 streams of content running across both days of the show meaning that there is greater opportunity than ever to network and learn. Also taking place will be the international drinks reception at the exhibition which will bring together speakers, delegates and exhibitors from all industries across the defence industry. If you would like more information about the conferences do let me know or alternatively you can register through www.asia-decs.com.    Final agendas for all 4 conference streams have now been released and speakers include:

Hudiansyah Is Nursal, Head of Multilateral and International Organisation, Bakamla (Indonesian Coast Guard)

*****

7.TOBB – EİT- BPK – 28. Toplantısı

Kalkınma Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bölgesel Planlama Konseyi 28. Toplantısı ve sonuçlarına ilişkin iletilen doküman ekte taktim edilmiştir.

*****

8.SSİ – FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 2018

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği tarafından iletilen eposta aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Birliğimizce, 16-22 Temmuz 2018 tarihlerinde İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenecek olan ve havacılık sektöründe dünyanın en önde gelen fuarlarından kabul edilen Farnborough 2018 Uluslararası Havacılık Fuarı’na, 250 m2’lik bir alanda havacılık sektörüne yönelik ürün üreten firmalarımız ile beraber katılım yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, havacılık sektörüne yönelik ürün imal eden ve bu ürünlerini yurtdışında pazarlama fırsatı olmayan KOBİ’lerimize destek olmak, Türk havacılık sanayiinin kabiliyetlerini göstermek ve yüksek teknoloji ve mühendislik ihtiva eden ürünlerimizin uluslararası pazarda bilinirliğini ve pazar payını arttırmak amaçlanmaktadır. Konuya ilişkin sirküler detayı için lütfen tıklayınız.” 

****

9.İstanbul Sanayi Odası – Savunma Sanayi Mini MBA

 İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Mini MBA Programı, savunma sanayisini tüm yönleriyle ele alarak, savunma sanayi alanında çalışmak ve bu alandaki büyük firmalara tedarikçi olmak isteyen firmaların ihtiyacı olan, sektörel bilgi ve becerileri güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim programı hafta içi 3 gün saat 18:30-21:30 saatleri arasında yürütülecek olup, 29 Ocak 2018 Pazartesi Günü başlayacak ve 1 Mart 2018 Perşembe Günü sona erecektir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız  Savunma Sanayi Mini MBA | İstanbul Sanayi Odası