İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 21 Temmuz 2018

Temmuz 22, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi – KOBİ Aracı & FTI Bilgi Günleri ve İkili Görüşme Etkinliği

1 – 2 Ağustos tarihlerinde, Teknopark İstanbul ve TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde KOBİ Aracı ve FTI Alanları içeriğinde Bilgi Günü ve firmalarla ikili görüşmeler kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

TEKNOPARK İSTANBUL Teknopark İstanbul Konferans Salonu Yer & Tarih: Kurtköy, 1 Ağustos 2018

TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAYSAD Toplantı Salonu Yer & Tarih: TOSB, 2 Ağustos 2018

Program:

09:30 – 10:00 Kayıt ve Açılış

10:00 – 10:10 EEN Genel Bilgilendirme Aylin Karcı, EEN Innovation Advisor

10:10 – 11:00 SME Instrument Genel Bilgilendirme Merve Diyar, TUBİTAK, KOBİ Ulusal İrtibat Noktası

11:00 – 11:20 Fast Track to Innovation Genel Bilgilendirme Şeyma Sayımlar, TUBİTAK, FTI Ulusal İrtibat Noktası

11:20 – 11:40 Kahve Molası

11:40 – 11:50 EEN – KAM Hizmeti Beril Karabetyan, EEN Innovation Advisor

11:50 – 12:00 EEN – Ortak Arama Hizmeti Fatma Kesik, EEN Innovation Advisor

12:00 – 13:00 Yemek Molası

13:00 – 16:20 TÜBİTAK Yetkilileri ve EEN Uzmanlarıyla 20 Dakikalık İkili Görüşmeler

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız!

–0—

2.EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi – EIC İNOVASYON ZİRVESİ

EIC (European Innovation Council – Avrupa İnovasyon Konseyi) İnovasyon Zirvesi, 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde, Almanya / Berlin, ‘Station Berlin’ toplantı merkezinde gerçekleştirilecektir. Zirvede 1000’in üzerinde inovatif firma, yatırımcı ve işletmenin katılımıyla; önde gelen inovasyon sahiplerinin ilham verici konuşmalarıyla beraber çalıştaylar, işbirliği etkinlikleri için toplantılar düzenlenecektir. Büyük yatırımcılarla tanışmak, fikirlerinizi sunma şansını elde etmek, projelerinizi öne çıkarmak, tecrübe paylaşımı ve yeni ortaklıklara kapılar açmak için büyük bir fırsat yaratacaktır.

Etkinliğe katılım davet yoluyla mümkün olacaktır. KOBİ Aracı (SME Instrument), İnovasyona Hızlı Erişim (Fast Track to Innovation – FTI), FET-Open alanlarını kapsayan EIC pilot programına katılmış olan KOBİ’lerle birlikte, iş dünyasının önde gelenleri ve yatırımcılar etkinliğe davet edilecektir.

Zirve, Avrupa Komisyonu Enterprise Europe Network yerel şubesi Berlin Partner tarafından organize edilmektedir. İlk KOBİ Aracı İnovasyon Zirvesi 2016’da Brüksel’de, 600’den fazla katılımcı ile gerçekleşmiş, program dahilinde seçilmiş 22 “KOBİ Aracı Şampiyonu” benzersiz ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatını yakalamıştır.

Katılmak isteyen firmalar için yeni bir fırsat! Firmasını ve projesini tanıtan bir video gönderen firmalar arasından en iyileri seçilip etkinliğe davetiye kazanma şansı yakalayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Notlar:

Etkinlik linki: https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-eic-innovators-summit-2018

İletişim için: EASME-SME-HELPDESK@ec.europa.eu

–0—

3.SASAD – Küresel Sürdürülebilir Havacılık Zirvesi

2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Cenevre / İSVİÇRE’de gerçekleştirilecek olan “Küresel Sürdürülebilir Havacılık Zirvesi” konulu duyuru EK’te bilgilerinize sunulmuştur.

–0—

4.SASAD – MMG 3. AR-GE – Inovasyon Zirvesi ve Sergisi

17-18 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan etkinlikle ilgili yazı EK’te bilgilerinize sunulmuş olup, ilgili makamların irtibat noktaları sayfa sonlarında belirtilmektedir.

—0—

5.SASAD – 14. İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri (İLTEK)

19-21 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yıldız Teknik Üniversitesi “14. İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri (İLTEK)”ne ilişkin bilgilendirme EK’te bilgilerinize sunulmuştur.

—0—

6.SASAD – İnsan Kaynağı Envanteri Oluşturma Çalışması ve 116-2018 İnsan Kaynağı Envanteri

“İnsan Kaynağı Envanteri Oluşturma Çalışması” ile “İnsan Kaynağı Envanteri” konulu SASAD yazıları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

—0—

7.SASAD – Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu Toplantıları

TSSÖDYP Ana Grup Toplantısı Ana Grup Üyelerinin ÇG/1 ve ÇG/2 Başkan ve Başkan Yardımcıları ve Koordinatörlerinin katılımı ile 6 Aralık 2018 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecektir (Toplantı yeri daha sonra bildirilecektir).

Ömür Devri Yönetimi Süreçleri Çalışma Grubu’nun (ÇG/1) 13 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’da Nuri Demirağ Toplantı Salonu’nda;

Ömür Devri Yönetimi ve Lojistik Analizler Çalışma Grubu’nun (ÇG/2) 18 Eylül 2018 tarihinde saat 13.30’da Nuri Demirağ Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceği öğrenilmiştir.

Detaylar ekteki ilgi yazıda verilmiştir.