İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 21 Aralık 2018

Aralık 24, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1. Milli Muharip Uçak Endüstriyel İşbirliği Günleri Hakkında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından HUKD ile paylaşılan bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

“3-7 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen  “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Milli Muharip Uçak Endüstriyel İşbirliği Günleri” etkinliğine 78 yabancı, 150 civarı yerli firma katılım sağlamışlardır. Etkinlik süresindeki dört gün içerisinde günde resmi olarak 600 civarı toplantı yapılmıştır. Etkinliğin amacı herhangi bir ürün veya sistemde gelişme/işbirliği sağlamak olmayıp, yabancı ve yerli firmaları buluşturmak olduğundan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından  etkinliğin oldukça yüksek bir başarı ile sonuçlandığı değerlendirilmektedir. Yerli firmalar kapasite ve kabiliyetlerini yabancı havacılık firmaları ile paylaşarak olası işbirliği alanlarını belirlemişlerdir ve ortak çalışma platformları oluşturulmaya çalışılmıştır.

Yerli ve yabancı firmalardan organizasyonun başarısı ve etkinliği hakkında birçok güzel geri dönüş alındığından, TAI yöneticileri tarafından yönetim kademesinde bu tarz etkinliklerin yıllık veya 2 yılda bir düzenlenmesi önerisi yapılmıştır. Tüm Savunma ve Havacılık Kümelenmelerine bize verdikleri destekten dolayı şükranlarımızı sunar, Türkiye’yi hep beraber daha ileriye götürebilmeyi temenni ederiz.”

2. SSI – Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası Kapsamında Alınması Gereken Eğitimler

25-26 Aralık 2018 tarihlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) Hizmet Binasında (Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad.

No:120, 06520, Balgat – Ankara), aşağıdaki program dahilinde “Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası Kapsamında Alınması Gereken Eğitimler” konulu eğitim programı

gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitime katılım ücretsiz olup, http://egitim.oaib.org.tr linkinde yer alan portal üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

PROGRAM:

– 25 Aralık 2018 – Gümrük Mevzuatına İlişkin Eğitimler (Özlem TAN)

– 26 Aralık 2018 – Güvenliğe İlişkin Eğitimler (Umut ŞEDELE – Ersan İlkay AYDIN)

NOT: Detaylı bilgi için, 0312 447 27 40 (Dahili 184) telefon numarasından AB Projeleri ve Eğitim Şubesi ile irtibata geçilmesi rica olunur.

3. 2019 Yılı Milli Katılım Fuarları – Hatırlatma

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından iletilen yazı ile 2019 yılında Milli Katılım sağlanacak fuarlar listesi aşağıda belirtilmiştir.

  FUAR ADI YER TARİH
1 IDEX 2019 Abu Dabi / BAE 17-21 Şubat 2019
2 LAAD 2019 (Defence and Security International Exhibition) Brezilya / Rio De Jenerio 2-5 Nisan 2019
3 DSEI 2019 (Defence and Security Event) Londra / İngiltere 10-13 Eylül 2019
4 Defence & Security 2019 Tayland / Bangkok 18-21 Kasım 2019
5 GDA 2019 Kuveyt 10-12 Aralık 2019

Yukarıdaki listede yer alan fuarlara ilişkin ön katılım talepleriniz daha önce tarafımıza ulaşmış olup, katılımlarınızı kesinleştirmek üzere EK’te gönderilen taahhütnameyi katılım sağlayacağınız her bir fuarı ve talep ettiğiniz metrekare miktarını yazarak, üst yönetiminiz tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olarak 28 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Başkanlığı’na hitaben yazılmış üst yazı ekinde evrak birimine elden ya da posta ile iletmeniz gerekmektedir. E-posta ile gönderilen taahhütnameler işleme alınmayacaktır. Ayrıca, en fazla 100 metrekareye kadar olan alan talepleriniz destek kapsamında değerlendirilecektir.

Taahhütnamelerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi önem arz etmektedir. Miadından sonra gönderilen taahhütnamelerde talep edilen fuarlarda firmanıza alan tahsis edilemeyebilecektir.

4. SSI – XVI. International Exhibition “Arms and Security – 2019” Fuarı

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak 08 – 11 Ekim 2019 tarihleri arasında Ukrayna – Kiev’de gerçekleştirilecek XVI. International Exhibition “Arms and

Security – 2019” Fuarı ‘na Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2018 yılında 14 ülkenin katılım yapmış olduğu fuarı 24 farklı ülkeden 24000 den fazla profesyonel ziyaret etmiştir. Fuarda sergilenecek ürün grupları arasında; kara, hava ve deniz platfomları, ulaşım, lojistik, destek, ana yurt ve sınır güvenliği, silah sistemleri ve mühimmat ,askeri yazılımlar ve ekipmalar ile avcılık,atıcılık ve outdoor ürünleri yer almaktadır.

XVI. International Exhibition “Arms and Security – 2019” Fuarı’na milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar

kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır. Bu kapsamda Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasında ilan edilen ; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya m² bazında ödenecek tutarın oranı %50’dir.  Bu çerçevede, anılan fuara prensip olarak katılmak isteyen firmalarımızın https://goo.gl/forms/YH68gKex9rOwFLnf2 linkinde yer alan formu 28 Aralık 2018, Cuma gününe kadar doldurması rica olunur.

5. SASAD –  Connect4Tech Aerospace & Defense Etkinliği Daveti

 27 Aralık 2018 tarihinde icra edilecek olan Sabancı Üniversitesi Connect4Tech Aerospace & Defense Etkinlik Daveti ekte verilmiştir.

Bilgi ve irtibat için: Sn. Anıl SELAM / selam@sabanciuniv.edu

6. SASAD –  Savunma Sanayii Firmalarının STANAG/AP Taleplerinin Karşılanması

Savunma Sanayii Firmalarının STANAG/AP Taleplerinin Karşılanması” konulu SASAD yazısı ekte verilmiştir.

7. Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ve Kompozit Sanayicileri Derneği Hollanda Ziyareti Haberleri

21 – 23 Kasım 2018 tarihleri arasında yine Kompozit Sanayicileri Derneği, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ve Hollanda İstanbul Konsolosluğu, Hollanda Inovasyon Grubu ortaklığında Hollanda’da bulunan bazı Kompozit Araştırma Merkezlerine ve Üniversitelerine, İleri Malzemeler, Kompozitler ve Termoplastikler konulu düzenlenen iş gezisi hakkında paylaşılan haberlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

HUKD Web Sitesi Haberi

Avrupa Kümelenmeler İşbirliği Platformu – ECCP Haberi